14. november

Svetový deň diabetu

Svetový deň diabetu bol vytvorený v roku 1991 Medzinárodnou federáciou diabetu a Svetovou zdravotníckou organizáciou ako reakcia na rastúce obavy ohľadne stupňujúcej zdravotnej hrozby, ktorú diabetes teraz predstavuje.

Nosnou témou Svetového dňa diabetu v rokoch 2021 – 2023 je „Access to Diabetes Care“ – „Dostupnosť diabetologickej starostlivosti“. Cieľom je zvýšiť povedomie o naliehavých problémoch, ktorým čelia diabetici a zároveň podporiť snahy o prevenciu cukrovky.

Podľa údajov Svetovej federácie diabetu v roku 2021 žilo na svete 537 miliónov ľudí s diagnostikovanou cukrovkou. Odhaduje sa, že ďalších okolo 240 miliónov ľudí o svojej chorobe nevedia. Na Slovensku bolo v roku 2021 dispenzarizovaných v diabetologických ambulanciách 355 819 pacientov. Počet pacientov má stúpajúci charakter.

Čo je vlastne diabetes?

Diabetes patrí k najzávažnejším ochoreniam súčasnosti. Je to chronické ochorenie, pri ktorom pankreas nie je schopný produkovať inzulín, alebo keď ľudské telo nedokáže správne využívať inzulín. Poznáme niekoľko typov diabetu. Najčastejšie sa vyskytuje diabetes mellitus 2.typu, ktorý predstavuje približne 90% prípadov.

 

Poznáte varovné signály?

  • Časté močenie,
  • nadmerná smäd,
  • väčší hlad,
  • chudnutie,
  • únava,
  • nedostatok záujmu a koncentrácia,
  • vracanie a bolesť žalúdka (často mylný ako chrípka),
  • brnenie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách,
  • k ďalším príznakom patrí rozmazané videnie, časté infekcie a pomalé hojenie rán.

Aj keď existuje veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú rozvoj cukrovky 2. typu a jej komplikácií, medzi najvýznamnejšie patrí životný štýl. Ukázalo sa, že jednoduché zmeny v ňom môžu zabrániť alebo oddialiť nástup cukrovky.  

Priebeh ochorenia diabetes mellitus a jeho liečba je individuálna, preto je potrebné konzultovať liečbu a všetky otázky s Vaším diabetológom.

Rovnako je v prevencii a včasnej diagnostike diabetu dôležité poznať hladinu glukózy v krvi nalačno – glykémiu, zvlášť ak sa u Vašich blízkych toto ochorenie vyskytlo. Ľudia, ktorí nie sú sledovaní v diabetologických ambulanciách, si môžu dať zmerať hladinu glukózy v krvi u svojich všeobecných lekárov alebo v Poradni zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 79, Svidník. Odborní zdravotnícki pracovníci Vám na základe vyšetrenia glykémie a zistenia ďalších rizikových faktorov poskytnú poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Na bezplatné vyšetrenie v Poradni zdravia je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. č. 054/788 00 26, 054/788 00 28, prípadne e-mailom na: sk.pczvpz@uvzsr.sk.

Pripravilo: Oddelenie PZaVkZ, RÚVZ Svidník