17. máj – Svetový deň hypertenzie

Hypertenzia je globálna epidémia. Z dôvodu vysokého krvného tlaku alebo hypertenzie zomrie na svete ročne viac než 7 miliónov ľudí. Ide o chronické ochorenie, pri ktorom je krvný tlak zvýšený a väčšinou nie je sprevádzaný žiadnymi symptómami.

Neliečený vysoký krvný tlak spôsobuje poškodenie ciev a životne dôležitých orgánov. Veľa ľudí si tohto faktu nie je vedomá, a preto sa vysoký krvný tlak často nazýva aj ako „tichý zabijak“.

 

Šokujúce fakty o hypertenzii

Kardiovaskulárne choroby sú zodpovedné za takmer polovicu všetkých úmrtí v Európe, zabíjajú viac ako všetky typy rakoviny spolu, pričom u žien je toto percento vyššie ako u mužov.

Hypertenzia patrí medzi prioritné rizikové faktory ochorení srdca aj na Slovensku. Na vysoký krvný tlak sa u nás lieči až 63% ľudí. Existuje predpoklad, že v roku 2030 bude až 40 % obyvateľstva trpieť nejakou formou kardiovaskulárnych ochorení.

Podľa výskumu si dokonca až 1 z 3 ľudí nevie správne merať krvný tlak. Aj táto nevedomosť môže mať fatálne následky na zdravie. Správne meranie krvného tlaku vás môže zachrániť pred vážnymi zdravotnými problémami.

 

Čo je Svetový deň hypertenzie?

Svetový deň hypertenzie vznikol, aby poukázal na riziko infarktu, mozgovej porážky a iných chorôb spôsobených vysokým krvným tlakom, na ich prevenciu, príznaky a liečbu. Každý rok pripadá tento deň  na 17. máj. Svetový deň hypertenzie vznikol pod záštitou Svetovej ligy proti hypertenzii (WHL) a pripomína sa od roku 2005.

Cieľom je podporovať povedomie verejnosti o hypertenzii a povzbudiť ľudí k prevencii a aktivitám proti tichému zabijakovi.

 

Aké sú rizikové faktory pre vznik hypertenzie? 

 • Obvod pása: muž 102 cm a žena 88 cm
 • Nedostatok fyzickej aktivity
 • Obezita (hodnota BMI vyššia ako 30)
 • Nadmerné solenie
 • Alkohol (časté a nadmerné pitie alkoholu)
 • Fajčenie
 • Stres
 • Dedičnosť
 • Vek – Najčastejšie sa objavuje u ľudí nad 35 rokov. Viac ako dve tretiny pacientov tvoria ľudia nad 65 rokov. Ženy sú ohrozené najmä po menopauze.
 • Rodinné predispozície

 

Čo je krvný tlak?

Krvný tlak je tlak vytvorený srdcom na pumpovanie krvi cez cievy. Naše srdce sa zmrští každý deň približne 100 000-krát a zakaždým s rozličnými hodnotami tlaku. Aj tie najmenšie zmeny v organizme či jeho okolí sa okamžite premietnu na výsledkoch merania.

Čoraz viac ľudí trpí vyšším krvným tlakom, ktorého hodnoty sa dostávajú až nad optimálnu úroveň. Krvný tlak ukazuje výkonnosť srdca a priechodnosť ciev. Od ich funkčnosti závisí, či sa potrebná krv nesúca so sebou živiny a kyslík dostane do všetkých životne dôležitých orgánov nášho tela. Vplyvom činnosti srdca, s jeho tepom, sa krvný tlak neustále mení.

Pravidelné meranie krvného tlaku umožňuje včas odhaliť zmeny v kardiovaskulárnom systéme a predchádzať tak rizikám vzniku infarktu myokardu a ďalších chorôb.

Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc, FESC definuje ohrozenú skupinu obyvateľstva nasledovne: „Sú to predovšetkým pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetici, fajčiari a pacienti vyšších vekových kategórií. Znepokojujúce však je, že v poslednom období vídavame, že už aj u mladších ľudí sa objavujú mozgové porážky. Rizikovú skupinu predstavujú ľudia trpiaci fibriláciou predsiení. Táto arytmia sa vyskytuje u starších ľudí (nad 60 rokov).

 • optimálny TK: systolický (horný) < 120 mmHg a diastolický (dolný) < 80 mmHg
 • normálny TK: systolický 120-129 mmHg a/alebo diastolický 80-84 mmHg
 • vysoký normálny TK: systolický 130-139 mmHg a/alebo diastolický 85-89 mmHg

 

Hypertenzia:

 • Stupeň 1: systolický TK 140-159 mmHg a/alebo diastolický TK 90-99 mmHg
 • Stupeň 2: systolický TK 160-179 mmHg a/alebo diastolický TK 100-109 mmHg

 

Merajte si krvný tlak!

V súčasnosti je veľmi ľahké pravidelne si kontrolovať svoj krvný tlak. Je dôležité, aby si ľudia merali krvný tlak pravidelne. Domáce meranie krvného tlaku sa odporúča ako preventívny prostriedok a aj ako štandardný doplnok liečby hypertenzie. Výhoda domáceho merania krvného tlaku spočíva najmä v tom, že si môžete svoj krvný tlak sledovať pravidelne v určitom čase a za normálnych každodenných podmienok. Tým sa vyhnete umelo zvýšeným hodnotám spôsobeným nervozitou v cudzom prostredí ordinácie lekára (tzv. syndróm bieleho plášťa).