Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 36. kalendárnom týždni 2021 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 36. kalendárnom týždni bolo hlásených 146 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 561,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 1760,9/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 43,5%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Čítať viacChorobnosť ARO