26. júna – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku 26. júna 2022 sme si pripomenuli Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Valné Zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1987 vyhlásilo tento Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako prejav odhodlania posilniť opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislostí. Jeho cieľom  je zvýšiť povedomie o návykových látkach a ich dopade na spoločnosť.

 

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu – UNODC vyhlásil na rok 2022 spoločnú tému:
„Riešenie drogových problémov v zdravotných a humanitárnych krízach“.

Spoločne môžeme riešiť svetový problém drog!

 

Práve v tomto, tak pohnutom čase, od vojnových zón cez utečenecké tábory až po komunity, ktoré zažívajú násilie a neslobodu, ľudia vo všetkých častiach sveta nevyhnutne potrebujú pomoc. Práve preto v roku 2022 UNODC špeciálne sústreďuje pozornosť na nadnárodné drogové výzvy vyplývajúce z krízových situácií.

 

Naďalej obhajuje ochranu práva na zdravie pre najzraniteľnejšie osoby vrátane detí a mládeže, pre ľudí užívajúcich drogy, ľudí, ktorí majú rôzne zdravotné problémy a poruchy vďaka užívaniu drog a tiež pre ľudí, ktorí potrebujú prístup ku kontrolovaným liekom.

 

V roku 2020 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie drog 2 927 osôb, čo predstavuje 53,6 osôb na 100 000 obyvateľov. Muži tvorili až 81 % zo všetkých pacientov (2 371).

Z hľadiska veku liečených užívateľov drog boli najpočetnejšími skupinami mladí dospelí vo veku 30 – 39 rokov (1 044 osôb) a 20 – 29 rokov (984 osôb).

 

S príchodom letných prázdnin a pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu s nimi je tu čas na to, aby sme sa zamysleli ako trávia voľný čas deti a mládež. Spôsob trávenia voľného času je dobrovoľnou voľbou každého. Zdravý spôsob využitia voľného času by však nemal zahŕňať užívanie návykových látok za účelom získania nových priateľov či posilnenia už existujúcich kontaktov vzhľadom na to, že konzumácia návykových látok je spojená s množstvo negatívnych zdravotných účinkov.

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi realizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku v spolupráci so základnými školami výtvarnú aktivitu s názvom „Takto trávim svoj voľný čas“. Aktivita bola určená pre deti a mládež vo veku od 10 do 15 rokov a prebiehala od 22. do 30. júna 2022. Úlohou detí a mládeže bolo kresbou znázorniť ako trávia svoj voľný čas.

 

Cieľom výtvarnej aktivity je zvýšiť povedomie o téme návykových látok, pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja a zmysluplného trávenia voľného času.

 

 

Prikladáme malú ukážku výtvarných prác šikovných detí, ktoré sa zapojili do aktivity :  

Žiaci 4. ročníka ZŠ Karpatská vo Svidníku