29. október

Svetový deň cievnej mozgovej príhody

Vedeli ste, že:

cievna mozgová príhoda môže postihnúť kohokoľvek kedykoľvek?

 

Vedeli ste, že:

cievna mozgová príhoda je hlavnou príčinou úmrtí a postihnutí na celom svete?

 

Cievna mozgová príhoda (porážka, mŕtvica, iktus) je celosvetovo treťou najčastejšou príčinou úmrtí. V prípade, že pacienta postihne mozgová mŕtvica je nutné včas rozpoznať príznaky tohto život ohrozujúceho ochorenia a volať okamžite prvú pomoc na čísle 155!

ČO JE MŔTVICA

Cievnu mozgovú príhodu spôsobuje porušenie cievneho zásobovania mozgu krvou. V 90 % prípadov ide o nedostatočné prekrvenie, teda prerušenie toku krvi do niektorej časti mozgu. 10 % prípadov je spôsobených krvácaním, prasknutím mozgovej cievy. Bez krvi, a teda aj bez kyslíka, vydržia mozgové bunky (neuróny) približne len 5 minút, potom začínajú odumierať. Ak sa teda prívod krvi a kyslíka do mozgu rýchlo neobnoví, môže dôjsť k vážnemu trvalému poškodeniu či dokonca smrti. O tom, či sa pacient po mŕtvici vylieči úplne alebo bude čiastočne či úplne invalidizovaný alebo dokonca zomrie, rozhoduje predovšetkým čas.

MŔTVICA V ČÍSLACH

 • Celosvetovo je mŕtvica treťou najčastejšou príčinou úmrtia.
 • Každé 4 sekundy na svete niekoho zasiahne mŕtvica a každých 40 sekúnd na ňu niekto zomrie.
 • Trvá len 5 minút, než začnú odumierať prvé mozgové bunky.
 • Približne 70 % pacientov sa úplne zotaví, ak sa začnú liečiť do 1 hodiny od vzniku príznakov.
 • Na začatie liečby má pacient od vzniku príznakov maximálne 6 hodín.
 • Vo viac než 50 % prípadov môžeme cievnej mozgovej príhode predísť prevenciou.

RIZIKOVÉ FAKTORY MŔTVICE

Rizikové faktory, ktoré môžeme ovplyvniť zmenou životného štýlu a jedálnička alebo s pomocou lekára:

Vysoký krvný tlak

 • môže viesť k poškodeniu cievnych stien a ich následnému zúženiu a upchatiu alebo naopak k prasknutiu,
 • vysokom krvnom tlaku hovoríme vtedy, ak dosahuje hodnoty nad 140/90 mm Hg.

Cukrovka

 • každý rok choroby zvyšuje riziko mŕtvice – u osoby, ktorá ňou trpí 10 rokov a viac dokonca až o trojnásobok,
 • vysoké hladiny cukru v krvi, obzvlášť v kombinácii so zvýšeným krvným tlakom, zdvojnásobujú riziko mozgovej mŕtvice,
 • kľúčová je správna liečba inzulínom alebo liekmi a najmä dodržiavanie diabetickej diéty.

Fajčenie

 • poškodzuje cievy a zdvojnásobuje tak riziko mozgovej príhody,
 • je spojené s aterosklerózou (zúženie ciev),
 • porucha metabolizmu krvných tukov,
 • s vysokým cholesterolom je spojená ateroskleróza (kôrnatenie ciev) a následné riziko mŕtvice.

Nadmerná konzumácia alkoholu

 • môže byť príčinou vysokého krvného tlaku, cukrovky alebo obezity – zdravotných problémov, ktoré vedú k mŕtvici,
 • zvyšuje riziko najmä krvácavých mŕtvic.

Obezita

 • súvisí s vysokým krvným tlakom alebo cukrovkou,
 • riziko mŕtvice je vyššie, ak sa Body Mass Index (BMI) pohybuje nad hodnotou 30.

Porucha srdcového rytmu

 • osoby s nepravidelným srdcovým rytmom (fibrilácia siení) majú až päťnásobne vyššie riziko mŕtvice,
 • v prevencii mŕtvice pri fibrilácii siení je nutné užívať prípravky na riedenie krvi.

Hormonálna antikoncepcia – riziko mŕtvice sa zvyšuje najmä v kombinácii s fajčením, vrodenou poruchou zrážanlivosti krvi (napr. Leidenská mutácia), cukrovkou, vysokým tlakom a po tridsiatom piatom roku života.

 

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť

Vek

 • napriek tomu, že mŕtvica stále častejšie postihuje aj mladšie osoby, s vyšším vekom riziko narastá,
 • väčšina pacientov je v dôchodkovom veku.

Pohlavie – u mužov je riziko mŕtvice 1,25-krát vyššie než u žien.

Rodinná záťaž – ak sa u vašich rodičov či súrodencov vyskytla cievna mozgová príhoda pred päťdesiatym rokom života, je na mieste absolvovať pravidelné vyšetrenia, prípadne začať včas s liečbou rizikových faktorov.

Už prekonaná mŕtvica – u osôb, ktorých už mozgová príhoda v minulosti postihla, je riziko jej opakovania vyššie.

AKO ROZPOZNAŤ MŔTVICU

Približne 80 % pacientov s mŕtvicou má aspoň jeden z troch nasledujúcich príznakov:

 

POKLES KÚTIKA

Ak máte pocit, že s dotyčnou osobou nie je niečo v poriadku, povedzte jej, aby sa usmiala alebo vycerila zuby. Ak sa jedna strana hýbe menej a tvár sa zdá byť asymetrická, okamžite volajte na číslo 155!

 

 

OCHRNUTIE KONČATÍN

Vyzvite vyšetrovaného, aby predpažil a držal obe ramená 10 sekúnd dlaňami nahor. Ak jedna z končatín poklesne (hoci len o niekoľko centimetrov), volajte na číslo 155!

 

 

 

 

PORUCHA REČI

Vyzvite človeka s podozrivými príznakmi, aby vám niečo povedal, napr. pomenoval predmety v okolí. Sledujte, či je reč zreteľná, zrozumiteľná, plynulá, či vám dotyčný rozumie a používa správne slová. Ak nie, volajte na číslo 155!

 

 

Sanitku zavolajte aj v prípade, že ak sa objaví čo i len jeden z troch základných príznakov. Nepodceňujte situáciu ani vtedy, keď tieto príznaky samy odznejú. Do niekoľkých minút sa môžu vrátiť a môžu byť ešte silnejšie!

 

Okrem 3 základných príznakov sa môžu u niektorých osôb prejaviť aj mnohé iné:

 • náhla porucha vedomia,
 • náhla porucha citlivosti polovice tela (napr. mravčenie alebo necitlivosť tváre a končatín na jednej strane tela),
 • problémy so zrakom – výpadok v jednej polovici zorného poľa na oboch očiach (postihnutý napr. nevidí na ľavú polovicu ľavého i pravého oka), testujte vždy každé oko zvlášť,
 • náhla bolesť hlavy (nebezpečná je najmä bolesť hlavy, ktorá dosiahne maximálnu úroveň do piatich minút od jej začiatku),
 • stuhnutie šije (nadväzuje na bolesť hlavy, človek si nedokáže položiť bradu na hruď a zároveň je pre neho tento pohyb silno bolestivý),
 • závrat a zvracanie, najmä neschopnosť stáť bez opory.

Ak máte podozrenie, že dotyčného zasiahla mŕtvica, mali by ste mu čo najrýchlejšie zaistiť odbornú pomoc. Okamžite preto volajte na číslo 155! Platí to aj v prípade, keď postihnutého nič nebolí a príznaky začnú ustupovať. V priebehu niekoľkých minút môže mŕtvica udrieť znova a oveľa silnejšie.