Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 23. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 23. kalendárnom týždni bolo hlásených 59 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 225,92/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 840,8/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 18,74%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený.

Čítať viacChorobnosť ARO

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

zmena_hranice_AU_HU – 5.6.2020

zmena_hranice_CR – 3.6.2020

opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia strácajú opatrenia uvedené v rozhodnutí
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/2020 zo dňa
06.03.2020 svoju účinnosť

opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 a opatrenie
OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020

opatrenie_ruska_02_06

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020

zmena_opatrenia_hranice_48 hodin_01_06_2020

Usmernenie_pre_pracoviska_UPR – 27.5.2020

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_skoly-zmena – 28.5.2020

Opatrenie_UVZSR_ruska-zmena – 28.5.2020

zmena_chytra_a_statna_karantena – 26.5.2020

26_05_zmena_opatrenia_prevadzky_vynimky

opatrenie_chytra_karantena_statne_zariadenia2 – 25.5.2020

navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05

Usmernenie_pripravenosti_podnikov_na_COVID_vlna_2

Usmernenie_zariadeia_pre_deti_do_3_rokov

Usmernenie_strava_deti_MS_a_ZS

zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_pre_deti_a_mladez – 22.5.2020

Čítať viacOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

ÚVZ SR: Chráňte na pracovisku seba i ostatných

Prvoradé je dodržiavanie hygieny zo strany zamestnancov aj klientov – umývanie rúk, používanie dezinfekcie a nosenie ochranných rúšok. Všetci zamestnanci musia dbať na svoju ochranu, ako aj na ochranu ostatných, zodpovedne pristupovať k hrozbe šírenia nákazy a chrániť svoje zdravie individuálne, rovnako ako pri vychádzaní z domovov, pri cestovaní, nakupovaní a podobne, to znamená aj používaním vlastných rúšok.

Čítať viacÚVZ SR: Chráňte na pracovisku seba i ostatných

Informácia – Nebezpečný výživový doplnok MUSCLETECH HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN, kapsuly z USA

Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2020.1924 zaslané varovné oznámenie o podozrení na úmrtie po konzumácii výživového doplnku. Ide o výživový doplnok HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN obchodnej značky MUSCLETECHTM,  balenie: dóza s obsahom 100 kapsúl, výrobca: USA.

Čítať viacInformácia – Nebezpečný výživový doplnok MUSCLETECH HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN, kapsuly z USA

Deti a karanténa v čase pandémie Covid-19

Karanténa je jeden z účinných spôsobov ako ochrániť seba aj ostatných od ochorenia, ktoré zasiahlo celý svet a dotýka sa každého – pandémia  COVID-19. Je to aj čas, ktorý môžeme využiť na niečo, čo nás obohatí a prinesie nám úžitok. Tento čas môžeme využiť pre seba a pre svoju rodinu, môžeme sa jej viac venovať, prehĺbiť a utužiť vzťahy. Môžeme využívať moderné technológie, internet, či telefón a  spojiť sa s našimi blízkymi, priateľmi, s tými, na ktorých nám záleží.

Čítať viacDeti a karanténa v čase pandémie Covid-19

ÚVZ SR: Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri

Dňa 05.05.2020 bolo vydané opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorého sa uzatvárajú prevádzky voľnočasového charakteru, pod definíciu ktorých nespadajú ihriská v rámci občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu týchto zariadení, avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:

Čítať viacÚVZ SR: Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri

Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení)

Termín účinnosti opatrenia je od 1. mája 2020 od 7:00 do odvolania

  • zrušuje sa povinnosť „pendlerov“ pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní. /bod 5/. Povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude vzťahovať ani na neplnoleté dieťa „pendlera“ za predpokladu, že prekračuje hranicu v jeho sprievode.

Čítať viacSumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení)

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (Bestätigung uber Arbeitsausübung – Munkáltatói igazolás határon ingázók részére)

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (Bestätigung uber Arbeitsausübung – Munkáltatói igazolás határon ingázók részére) – pdf

Čítať viacPotvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (Bestätigung uber Arbeitsausübung – Munkáltatói igazolás határon ingázók részére)