Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 41. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 41. kalendárnom týždni bolo hlásených 149 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 652,06/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 6-14 rokov 2488,2/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 7,18%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Čítať viacChorobnosť ARO