Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 31. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 31. kalendárnom týždni bolo hlásených 58 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 197,42/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 768,5/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 6,5%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol obnovený.

Čítať viacChorobnosť ARO