Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2021 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 2. kalendárnom týždni bolo hlásených 86 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 292,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 1261,2/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 10,4%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený.

Čítať viacChorobnosť ARO