Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 23. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 23. kalendárnom týždni bolo hlásených 59 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 225,92/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 840,8/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 18,74%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený.

Čítať viacChorobnosť ARO