Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

zmena_hranice_AU_HU – 5.6.2020

zmena_hranice_CR – 3.6.2020

opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia strácajú opatrenia uvedené v rozhodnutí
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/2020 zo dňa
06.03.2020 svoju účinnosť

opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 a opatrenie
OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020

opatrenie_ruska_02_06

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020

zmena_opatrenia_hranice_48 hodin_01_06_2020

Usmernenie_pre_pracoviska_UPR – 27.5.2020

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_skoly-zmena – 28.5.2020

Opatrenie_UVZSR_ruska-zmena – 28.5.2020

zmena_chytra_a_statna_karantena – 26.5.2020

26_05_zmena_opatrenia_prevadzky_vynimky

opatrenie_chytra_karantena_statne_zariadenia2 – 25.5.2020

navrh_chytra_a_statna_karantena_22_05

Usmernenie_pripravenosti_podnikov_na_COVID_vlna_2

Usmernenie_zariadeia_pre_deti_do_3_rokov

Usmernenie_strava_deti_MS_a_ZS

zmena_opatrenia_prevadzky_zariadenia_pre_deti_a_mladez – 22.5.2020

Čítať viacOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Deti a karanténa v čase pandémie Covid-19

Karanténa je jeden z účinných spôsobov ako ochrániť seba aj ostatných od ochorenia, ktoré zasiahlo celý svet a dotýka sa každého – pandémia  COVID-19. Je to aj čas, ktorý môžeme využiť na niečo, čo nás obohatí a prinesie nám úžitok. Tento čas môžeme využiť pre seba a pre svoju rodinu, môžeme sa jej viac venovať, prehĺbiť a utužiť vzťahy. Môžeme využívať moderné technológie, internet, či telefón a  spojiť sa s našimi blízkymi, priateľmi, s tými, na ktorých nám záleží.

Čítať viacDeti a karanténa v čase pandémie Covid-19

ÚVZ SR: Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri

Dňa 05.05.2020 bolo vydané opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorého sa uzatvárajú prevádzky voľnočasového charakteru, pod definíciu ktorých nespadajú ihriská v rámci občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu týchto zariadení, avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:

Čítať viacÚVZ SR: Usmernenie k detským ihriskám v exteriéri

Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie

     Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.

     V tejto súvislosti bol zmenený a doplnený zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

     Najvýznamnejšie zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v období krízovej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa týkajú najmä týchto oblastí:

Čítať viacInformácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Čítať viacCOVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

     V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Čítať viacUsmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike spôsobenú šírením ochorenia COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča pri predaji potravín, pokrmov a nápojov prijať a dodržiavať nasledovné opatrenia:

Čítať viacOdporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov

OZNAM

Na základe rozhodnutia Krízového štábu SR a vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku vstupovali len s rúškom na tvári.

  • Uprednostňujte využívanie telefonického a elektronického kontaktu pri získavaní informácii a potrebe konzultácii.
  • Žiadosť o rozhodnutie alebo záväzné stanovisko podávať elektronicky cez slovensko.sk alebo poštou.
  • Zákaz vstupu osobám s cestovateľskou anamnézou alebo pri kontakte s nakazenou osobou

Čítať viacOZNAM