Hýbsa Slovensko

Vyzvi srdce k pohybu Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie 20.3. – 11.6.2017 Plagát kampane 2017 Účastnícky list 2017 Informácie pre detského podporovateľa  

Európsky imunizačný týždeň

  1. apríl – 30. apríl 2017

Slovenská republika sa zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 24. do 30. 4. 2017. Cieľom realizácie tejto kampane, ktorú od roku 2005 každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a Regionálny úrad pre Európu (WHO/EUROPE) je zvýšiť povedomie verejnosti o význame očkovania. Tohoročnou témou kampane je „Vakcíny fungujú“ a heslom „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“.

Čítať viacEurópsky imunizačný týždeň

Odporúčania hlavného hygienika SR k mäsovým výrobkom z Brazílie

Odporúčanie hlavného hygienika SR smerom k prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania a k občanom v súvislosti s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie

Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie, boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení.

Čítať viacOdporúčania hlavného hygienika SR k mäsovým výrobkom z Brazílie