Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 31. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 31. kalendárnom týždni bolo hlásených 58 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 197,42/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 768,5/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 6,5%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol obnovený.

GRAF č. 1

 

Okres Stropkov

V 31. kalendárnom týždni bolo hlásených 20 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 96,98/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2).  Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 20-59 rokov 142,5/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 50,0%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol obnovený.

GRAF č. 2

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.