Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 37. kalendárnom týždni 2021 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 37. kalendárnom týždni bolo hlásených 152 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 668,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 2241,2/100 000 obyvateľov. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 18,9%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

GRAF č. 1

Okres Stropkov

V 37. kalendárnom týždni bolo hlásených 123 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 722,0/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2).  Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-5 rokov 2834,6/100 000 a 6-14 rokov 2868,9/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 6,9%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

GRAF č. 2

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.