Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 2. kalendárnom týždni 2021 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 2. kalendárnom týždni bolo hlásených 86 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 292,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 1261,2/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 10,4%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený.

GRAF č. 1


Okres Stropkov

V 2. kalendárnom týždni bolo hlásených 44 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 284,49/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2).  Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 15-19 rokov 533,8/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 28,5%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený.

GRAF č. 2

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.