Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 42. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 42. kalendárnom týždni bolo hlásených 78 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 530,98/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 6-14 rokov 2132,7/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k poklesu chorobnosti o 18,56%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

GRAF č. 1

 

Okres Stropkov

V 42 kalendárnom týždni bolo hlásených 107 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 691,82/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2).  Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6-14 rokov 1491,7/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 32%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia bola 6,5.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

GRAF č. 2

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.