Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 23. kalendárnom týždni 2020 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 23. kalendárnom týždni bolo hlásených 59 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 225,92/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 840,8/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 18,74%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený.

GRAF č. 1

 

Okres Stropkov

V 23. kalendárnom týždni bolo hlásených 33 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 174,57/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.2).  Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 6-14 rokov 355,2/100 000 obyvateľov. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 19,99%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený.

GRAF č. 2

 

Situácia v SR

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.epis.sk, www.uvzsr.sk

Situácia v Európe

Aktuálne informácie je možné získať na internetovej adrese: www.eiss.org, www.ecdc.europa.eu.