Deň srdca 2018

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb (KVO). Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Nadácia podporuje celonárodné projekty primárnej i sekundárnej prevencie KVO s hlavným dôrazom na edukáciu obyvateľstva v tejto oblasti.

Na základe dlhodobo nepriaznivého vývoja v oblasti KVO na Slovensku sa Nadácia stala organizátorom celonárodného projektu MOST – Mesiaca o srdcových témach, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Projekt prebieha nepretržite na celom Slovensku od roku 2007 formou informačných, edukačných a meracích aktivít  zameraných na problematiku najzávažnejších rizík KVO a ich prevencie.

 

MOST – SPOLU CHRÁNIME VAŠE SRDCIA 2018

 

 

MOST – SPOLU CHRÁNIME VAŠE SRDCIA 2018, jedinečná platforma, ktorá spája lekárov a pacientov, plánuje svojimi aktivitami osloviť verejnosť aj v roku 2018.

Tohtoročný projekt venujeme téme – Tučné srdce alebo obezita a metabolický syndróm vo vzťahu k ochoreniam srdca, ako aj zdravým potravinám, ktoré majú priamy dosah na zdravie našich sŕdc. V rámci týchto tém aj naplánovaných aktivít budeme klásť dôraz na rizikové faktory, prevenciu ako aj liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

 

Plánované aktivity v roku 2018:

 

Počas Svetového dňa srdca 29.9.2018 Slovenská nadácia srdca, platforma „MOST – Spolu chránime Vaše srdcia v spolupráci s partnermi pripravila na viacerých miestach dostupnú a jednoduchú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v súvislosti s obezitou – merania BMI (body mass index) a krvného tlaku pre obyvateľov celého Slovenska.

Merania BMI a krvného tlaku  sa budú počas 29.9.2018 vykonávať:

 

  • Vo vlakoch: R 602 (Košice 6:07 – Bratislava hl. st. 11:57) a R 609 (Bratislava hl. st. 14:03 – Košice 19:53)
  • Na hlavných vlakových staniciach– v Bratislave, Žiline a Košiciach
  • V Golem club fitness centrách na celom Slovensku – Aupark Bratislava, Tower 115 Bratislava, Avion Bratislava Rehabilitácia, Relaxx Bratislava, Central Bratislava, Bory Mall Bratislava, Aupark Žilina, Aupark Košice, Forum Poprad
  • OC Polus City Center v Bratislave

 

Slovenská nadácia srdca, platforma „MOST – Spolu chránime Vaše srdcia“  dňa 29.9. 2018 usporiada pri príležitosti Svetového dňa srdca aj Beh srdca – Aby Vaše srdce nezlyhalo. Je to športová akcia pre bežcov, ich priaznivcov a verejnosť, ktorá podporuje  zdravý životný štýl a pravidelný pohyb.  Beh sa bude konať v areáli Kuchajda  v Bratislave 29.9. 2018 od 10,00 do 13,00. Aj počas konania behu bude možné nechať si zmerať na Kuchajde BMI a krvný tlak a na účastníkov behu čaká tombola.

 

Tešíme sa na Vás a vašu účasť aj v tomto roku.

 

Zdroj: www.tvojesrdce.sk