Európsky imunizačný týždeň

     Európsky región WHO každoročne v poslednom aprílovom týždni vyhlasuje Európsky imunizačný týždeň (EIW) na podporu očkovania, ktoré je nevyhnutné na prevenciu chorôb a ochranu života. V tomto roku, v dňoch 24. – 30. apríla 2019 sa kampaň zameriava na zvýšenie povedomia o prínosoch očkovania a na oslávenie „očkovacích hrdinov“, ktorí v mnohých smeroch prispievajú k ochrane života očkovaním. Zameriava sa na podporu používania vakcín na ochranu ľudí všetkých vekových kategórií pred chorobami. Imunizácia každoročne šetrí milióny životov a je všeobecne uznávaná ako jeden z najúspešnejších a nákladovo najefektívnejších zdravotných zásahov na svete.

 

 Kampaň bude prebiehať pod heslom :

 

„Vaccine heroes” / „Hold podporovateľom očkovania“.

 

Pocta je vyjadrená všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam, a to očkovaním. Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným, ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojím zodpovedným prístupom chránia seba a svoje okolie pred vznikom a šírením závažných infekčných ochorení.

 

Vďaka očkovaniu sa každoročne vo svete predchádza 2 – 3 mil. úmrtí. Zvýšením celosvetovej imunizácie by sa mohlo zabrániť ďalším 1,5 milióna úmrtí za rok.

 

Získajte fakty o očkovaní:

  • Očkovanie predchádza chorobám, chráni život a je silným základom pre celoživotné zdravie a pohodu.
  • Očkovanie proti prenosným chorobám chráni nielen očkovanú osobu, ale aj osoby okolo nich.
  • Vďaka očkovaniu sa detská obrna od roku 1988 znížila o 99%. Spoločne môžeme ukončiť detskú obrnu.
  • Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) môže zabrániť až 90% prípadov rakoviny krčka maternice.
  • Vakcína HPV kombinovaná s pravidelným skríningom je najúčinnejším nástrojom na prevenciu rakoviny krčka maternice.
  • Osýpky sú jednou z najviac nákazlivých chorôb na svete. Neočkované malé deti majú najvyššie riziko vzniku osýpok a jeho komplikácií, vrátane úmrtia.
  • Infekcia rubeoly u tehotných žien môže spôsobiť potraty, smrť plodu alebo vrodené chyby. Očkovanie proti rubeole počas detstva chráni človeka pred životom.
  • Očkovanie proti vírusovej hepatitíde (žltačke) B je účinné na prevenciu infekcie a na rozvoj chronických ochorení a rakoviny pečene spôsobenej hepatitídou B.
  • Kombinované vakcíny, ako je vakcína proti diftérii, tetanu a pertussis (DTP), znižujú počet návštev na klinike a potrebné injekcie, čím sa znižuje nepohodlie, s ktorým sa stretáva dieťa.

 

Očkovanie chráni vás a ľudí okolo vás pred vážnymi chorobami. Podieľajte sa na očkovaní Európy.