Európsky imunizačný týždeň

  1. apríl – 30. apríl 2017

Slovenská republika sa zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 24. do 30. 4. 2017. Cieľom realizácie tejto kampane, ktorú od roku 2005 každoročne vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia a Regionálny úrad pre Európu (WHO/EUROPE) je zvýšiť povedomie verejnosti o význame očkovania. Tohoročnou témou kampane je „Vakcíny fungujú“ a heslom „Očkovanie chráni zdravie v každom období života“.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, oddelenie epidemiológie poskytuje v rámci Poradne očkovania konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Poradenstvo je poskytované bezplatne a na Vaše otázky radi odpovieme osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Kontakt

Oddelenie epidemiológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku
Sovietskych hrdinov 79
089 01 Svidník
Telefonické poradenstvo: 054/7880031
E-mail: sk.senajova@uvzsr.sk