Hlásenie epidemiologickej situácii 2020

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach  za okresy Svidník a Stropkov

v 50. kalendárnom týždni 2020

v 49. kalendárnom týždni 2020

v 48. kalendárnom týždni 2020

v 47. kalendárnom týždni 2020

v 44. kalendárnom týždni 2020

v 43. kalendárnom týždni 2020

v 42. kalendárnom týždni 2020

v 41. kalendárnom týždni 2020

v 40. kalendárnom týždni 2020

v 39. kalendárnom týždni 2020

v 38. kalendárnom týždni 2020

v 37. kalendárnom týždni 2020

v 36. kalendárnom týždni 2020

v 35. kalendárnom týždni 2020

v 34. kalendárnom týždni 2020

v 33. kalendárnom týždni 2020

v 32. kalendárnom týždni 2020

v 31. kalendárnom týždni 2020

v 30. kalendárnom týždni 2020

v 29. kalendárnom týždni 2020

v 28. kalendárnom týždni 2020

v 27. kalendárnom týždni 2020

v 26. kalendárnom týždni 2020

v 25. kalendárnom týždni 2020

v 24. kalendárnom týždni 2020

v 23. kalendárnom týždni 2020

v 22. kalendárnom týždni 2020

v 21. kalendárnom týždni 2020

v 20. kalendárnom týždni 2020

v 19. kalendárnom týždni 2020

v 18. kalendárnom týždni 2020

v 17. kalendárnom týždni 2020

v 16. kalendárnom týždni 2020

v 15. kalendárnom týždni 2020

v 14. kalendárnom týždni 2020

v 13. kalendárnom týždni 2020

v 12. kalendárnom týždni 2020

v 11. kalendárnom týždni 2020

v 10. kalendárnom týždni 2020

v 9. kalendárnom týždni 2020

v 8. kalendárnom týždni 2020

v 7. kalendárnom týždni 2020

v 6. kalendárnom týždni 2020

v 5. kalendárnom týždni 2020

v 4. kalendárnom týždni 2020

v 3. kalendárnom týždni 2020

v 2. kalendárnom týždni 2020

v 1. kalendárnom týždni 2020

Mesačné hlásenie o epidemiologickej situácii v okrese Svidník a Stropkov za mesiac

december 2020

november 2020

október 2020

august 2020

júl 2020

jún 2020

máj 2020

apríl 2020

marec 2020

február_2020

január 2020