Chrípka

Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2017/2018 

            V súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ECDC a záväzkom členských štátov Európskej únie (EÚ), je snahou chrániť obyvateľstvo pred chrípkou vysokou zaočkovanosťou. Slovenská republika zaznamenala v uplynulej chrípkovej sezóne 2016/2017 zaočkovanosť 4,4 %, čo je hlboko pod cieľom EÚ, ktorý predstavuje zaočkovanosť celkovej populácie na úrovni 30 %.

Pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú v Slovenskej republike k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke:

 • Vaxigrip – štiepená (splitová) očkovacia látka, výrobca Sanofi Pasteur S. A.
 • Influvac – subjednotková vakcína, výrobca BGP Produts B. V.

Obe vakcíny sú trivalentné a obsahujú nasledovné typy a subtypy chrípkových kmeňov, ktoré odporúča SZO pre aktuálnu chrípkovú sezónu:

– A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – variant,

– A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – variant,

– B/Brisbane/60/2008 – variant.

V súlade s odporúčaním Strategickej poradnej skupiny odborníkov v oblasti imunizácie (SAGE – Strategic Advisory Group of Experts on immunization) SZO sa očkovanie proti chrípke odporúča pre:

 • tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,
 • deti vo veku od šesť mesiacov,
 • deti predškolského a školského veku,
 • zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom,
 • pracovníkov rezortov, v ktorých dochádza k úzkemu kontaktu veľkého množstva ľudí (učitelia, zamestnanci pôšt, obchodov, bánk, dopravy a pod.),
 • profesionálnych vojakov a policajtov,
 • aktívnych športovcov,
 • osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami vrátene ich rodinných príslušníkov,
 • všetky osoby vo veku 59 rokov a staršie vrátene ich rodinných príslušníkov.

Povinné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám platí pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s § 7 ods. 5 a ods. 6 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.

Pri očkovaní proti chrípke platí:

 1. očkovanie je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až decembra, t. j. pred začiatkom zvýšenej aktivity chrípky, ale očkovať je možné aj neskôr počas chrípkovej sezóny,
 2. ochranný efekt očkovania nastupuje po 10 až 14 dňoch,
 3. počas prebiehajúcej epidémie nie je očkovanie kontraindikované,
 4. na očkovanie možno využiť splitové i subjednotkové vakcíny,
 5. očkovanie splitovými vakcínami sa pre ich vlastnosti odporúča najmä seniorom, deťom a chronicky chorým pacientom,
 6. vakcína sa aplikuje intramuskulárne do deltového svalu, u najmenších detí do laterálnej oblasti stehenného svalu, nie do gluteálneho svalu.

Zdroj: uvzsr.sk