Pozitívne testovaní v okrese Svidník a Stropkov

 

P.č.  Pohlavie Okres Cestovateľská anamnéza Už vyliečený
1. Muž Svidník Rakúsko áno
2. Muž Svidník Rakúsko áno
3. Muž Svidník Rakúsko áno
4. Muž Svidník kontakt áno
5. Muž Svidník kontakt áno
6. Žena Svidník kontakt áno
7. Muž Svidník Veľká Británia (karanténne stredisko) áno
8. Žena Stropkov Rakúsko áno 
 9. Muž Svidník  Veľká Británia (karanténne stredisko) áno
 10.  Žena Stropkov Nemecko áno
 11.  Muž Svidník Česká republika (karanténne stredisko) áno
12. Žena Stropkov Rakúsko (karanténne stredisko)  áno
13. Muž Svidník Belgicko (karanténne stredisko)  áno
 14. Žena Svidník Veľká Británia áno
 15. Žena Svidník   áno
 16. Muž Stropkov Kontakt áno
 17.  Muž Stropkov    áno
 18. Žena Svidník Kontakt  
19.
 Muž Stropkov   Ukrajina  

Aktualizované 06.08.2020