Pozitívne testovaní v okrese Svidník a Stropkov

 

P.č.  Pohlavie Okres Cestovateľská anamnéza Už vyliečený
1. Muž Svidník Rakúsko áno
2. Muž Svidník Rakúsko áno
3. Muž Svidník Rakúsko áno
4. Muž Svidník kontakt áno
5. Muž Svidník kontakt áno
6. Žena Svidník kontakt áno
7. Muž Svidník Veľká Británia (karanténne stredisko) áno
8. Žena Stropkov Rakúsko áno 
 9. Muž Svidník  Veľká Británia (karanténne stredisko) áno
 10.  Žena Stropkov Nemecko áno
 11.  Muž Svidník Česká republika (karanténne stredisko) áno
12. Žena Stropkov Rakúsko (karanténne stredisko)  áno
13. Muž Svidník Belgicko (karanténne stredisko)  áno
 14. Žena Svidník Veľká Británia áno
 15. Žena Svidník kontakt áno
 16. Muž Stropkov Kontakt áno
 17.  Muž Stropkov    áno
 18. Žena Svidník Kontakt áno
 19.
 Muž Stropkov   Ukrajina áno
 20. Muž Stropkov   Bulharsko áno
 21.  Žena Stropkov   Bulharsko áno
 22. Muž  Stropkov   Bulharsko áno
 23. Žena Stropkov  Ukrajina áno
 24.
Muž Svidník   Kontakt áno
 25.
Žena Svidník  Kontakt áno
26.
Žena Svidník Kontakt áno
27.
Žena Svidník   áno
28.
Muž  Stropkov  Kontakt  áno
29. Muž Svidník   Kontakt áno 
 30.  Žena Svidník   Kontakt áno 
31. Žena Svidník Kontakt áno 
32. Žena Stropkov    
33. Muž Stropkov Kontakt  
34. Žena Svidník Česká republika  
35. Muž Svidník Ukrajina áno 
36. Muž Svidník Svadba  
37. Žena Svidník Svadba  
38. Žena Stropkov Svadba  
39. Muž Stropkov  Svadba  
40. Žena Stropkov  Svadba  
41. Muž Stropkov
Svadba áno 
42. Žena Stropkov  Svadba áno
43. Žena Stropkov  Svadba áno
44. Žena Stropkov  Svadba áno
45. Žena Svidník Svadba  
46. Muž Stropkov  Svadba  
47. Žena Stropkov  Svadba  
48. Žena Svidník   áno 
49. Muž Svidník Svadba áno
50. Muž Stropkov  Svadba áno
51. Žena Svidník Svadba áno
52. Žena Svidník Svadba  
53. Muž Svidník Svadba  
54. Žena Svidník Svadba  
55. Muž Svidník Svadba  
56. Žena Stropkov  Svadba  
57. Žena Svidník Svadba  
58. Žena Svidník Svadba  
59. Muž Svidník Svadba  
60. Žena Svidník Svadba  
61. Žena Stropkov  Svadba  
62. Muž Svidník Svadba áno
63. Muž Svidník Svadba  
64. Žena Stropkov  Svadba  
65. Žena Stropkov  Svadba  
 66. Žena Stropkov  Svadba  
 67. Muž  Svidník Svadba áno
 68. Žena  Svidník  Svadba  
69. Muž Svidník Svadba  
70. Muž Svidník Svadba  
71. Muž Svidník Svadba  
72. Muž Svidník Svadba  
73. Muž Svidník Svadba  
74. Muž Svidník Svadba  
75. Muž Svidník Svadba  
76. Žena  Svidník Svadba  
77. Muž Svidník Svadba  
78. Žena  Svidník Svadba  
79. Žena  Svidník Svadba  
80. Muž Svidník Svadba  
81. Muž Svidník Svadba  
82. Muž Svidník Svadba  
83. Muž Svidník Svadba  
84. Žena  Svidník Svadba  
85. Žena  Svidník Svadba  
86. Muž Svidník Svadba  
87. Muž Svidník Svadba  
88. Muž Stropkov Svadba  
89. Muž Stropkov Svadba  
90. Žena  Svidník Svadba  
91. Žena  Svidník Svadba  
92. Muž Svidník Svadba  
93. Žena  Svidník BA kontakt  
94. Muž Svidník BA kontakt  
95. Žena  Svidník BA kontakt  
96. Žena  Svidník BA kontakt  
97. Žena  Stropkov Svadba  
 98. Muž  Svidník Svadba  
99. Muž Svidník Svadba  
100. Žena Svidník kontakt  
101. Žena Svidník Svadba  
102. Muž Svidník Svadba  
103. Žena Svidník    
104. Muž Svidník    
105. Žena Svidník Svadba  
106. Žena Svidník kontakt  
107. Muž Stropkov Česká republika áno 
108. Muž Svidník Svadba  
109. Žena Stropkov Svadba  
110. Muž Svidník Svadba  
111. Žena Stropkov kontakt  
112. Muž Svidník Ukrajina  
113. Žena Stropkov Svadba  
114. Žena Stropkov Svadba  
115. Žena Stropkov Svadba  
116. Žena Svidník    
117. Muž Svidník Svadba  
118. Žena Svidník Svadba  
119. Žena Svidník Svadba  
120. Muž Svidník Svadba  
121. Žena Svidník kontakt  
122. Žena Svidník Svadba  
123. Žena Svidník Svadba  
124. Žena Svidník Svadba  
125. Muž Svidník Svadba  
126. Žena Svidník kontakt  
127. Žena Stropkov Svadba  
128. Muž Svidník Svadba  
129. Muž Svidník Svadba  
130. Žena Svidník Svadba  
131. Muž Svidník Svadba  
132. Muž Svidník Svadba  
133. Muž Svidník Svadba  
134. Žena Stropkov Svadba  
135. Muž Stropkov Svadba  
136. Žena Stropkov Svadba  
 137. Žena Stropkov Svadba  
 138. Žena Svidník Svadba  
 139. Muž Svidník  Svadba  
 140. Muž Svidník  Ukrajina  
141. Muž Svidník Svadba  
142. Žena Svidník Svadba  
143. Žena Stropkov Svadba  
144. Žena Stropkov Svadba  
145. Muž Stropkov Svadba  
146. Žena Svidník Svadba  
147. Muž Svidník Svadba  
148. Muž Stropkov Svadba  
149. Žena Svidník Svadba  
150. Žena Svidník Svadba  
151. Muž Svidník Svadba  
152. Žena Stropkov Svadba  
153. Žena Stropkov Svadba  
154. Žena Stropkov Svadba  
155. Žena Stropkov Svadba  
156. Žena Stropkov Svadba  
157. Muž Stropkov Svadba  
158. Žena Svidník Svadba  
159. Žena Stropkov Svadba  
160. Žena Stropkov Svadba  
161. Žena Stropkov Svadba  
162. Muž Svidník Kontakt BJ  
163. Žena Svidník kontakt  
164. Muž Svidník Svadba  
165. Muž Svidník Svadba  
166. Žena Svidník Svadba  
167. Žena Svidník    
168. Muž Stropkov Svadba  
169. Muž Stropkov kontakt  
170. Žena Stropkov kontakt  
171. Muž Svidník kontakt  
172. Žena Svidník Svadba  
173. Muž Svidník Svadba  
174. Muž Svidník Kontakt  
175. Muž Svidník kontakt  
176. Žena Svidník kontakt  
177. Muž Stropkov Svadba  
178. Muž Svidník Svadba  
179. Muž Svidník Svadba  
180. Muž Stropkov Svadba  
181. Žena Svidník Svadba  
182. Žena Svidník Svadba  
183. Muž Svidník Svadba  
184. Muž Svidník kontakt  
185. Muž Stropkov Svadba  
186. Žena Stropkov Svadba  
187. Muž Stropkov Svadba  
188. Žena Svidník Svadba  
189. Muž Stropkov Svadba  
190. Muž Stropkov Svadba  
191. Muž Stropkov Svadba  
192. Žena Stropkov Svadba  
193. Žena Stropkov Svadba  
194. Žena Stropkov Svadba  
195. Muž Svidník Svadba  
196. Žena Svidník Svadba  
197. Muž Stropkov Svadba  
198. Muž Svidník Svadba  
199. Žena Svidník Svadba  
200. Žena Stropkov Svadba  
201. Muž Stropkov Svadba  
202. Muž Svidník kontakt BJ  
203. Muž Stropkov Svadba  
204. Žena Stropkov Svadba  
205. Muž Stropkov Svadba  
206. Muž Stropkov Svadba  
207. Muž Stropkov Svadba  
208. Žena Stropkov Svadba  
209. Muž Stropkov Svadba  
210. Muž Stropkov Svadba  
211. Žena Stropkov Svadba  
212. Muž Stropkov Svadba  
213. Muž Stropkov Svadba  
214. Žena Stropkov Svadba  
215. Muž Stropkov Svadba  
216. Žena Stropkov Svadba  
217. Muž Stropkov Svadba  
218. Muž Stropkov Svadba  
219. Žena Stropkov Svadba  
220. Žena Stropkov Svadba  
221. Muž Svidník kontakt  
222. Žena Svidník kontakt  
223. Žena Svidník Svadba  
224. Žena Stropkov Svadba  
225. Muž Svidník kontakt  
226. Žena Stropkov Svadba  
227. Žena Stropkov kontakt  
228. Žena Svidník Svadba  
229. Žena Svidník Svadba  
230. Žena Svidník kontakt  
231. Žena Svidník kontakt BA  
232. Muž Stropkov Svadba  
233. Žena Stropkov Svadba  
234. Žena Svidník Svadba  
235. Muž Svidník Svadba  
236. Žena Svidník Svadba  
237. Žena Stropkov Svadba  
238. Muž Stropkov Svadba  
239. Muž Svidník kontakt BJ  
240. Muž Svidník Svadba  
241. Muž Svidník Svadba  
242. Muž Stropkov Svadba  
243. Žena Svidník Svadba  
244. Žena Stropkov Svadba  
245. Muž Stropkov Svadba  
246. Žena Stropkov Svadba  
247. Žena Stropkov Svadba  
248. Žena Stropkov Svadba  
249. Žena Svidník kontakt  
250. Muž Svidník    
251. Muž Stropkov Svadba  
252. Žena Stropkov Svadba  
253. Žena Svidník kontakt  
254. Žena Svidník kontakt  
255. Muž Stropkov Svadba  
256. Muž Svidník Svadba  
257. Muž Stropkov Svadba  
258. Žena Svidník kontakt  
259. Muž Svidník kontakt  
260. Žena Svidník kontakt  
261. Žena Svidník kontakt  
262. Žena Stropkov    
263. Žena Stropkov Svadba  
264. Muž Stropkov Svadba  
265. Muž Svidník    
266. Žena Stropkov kontakt  
267. Muž Stropkov kontakt  
268. Muž Stropkov kontakt  
269. Muž Stropkov kontakt  
270. Muž Stropkov kontakt  
271. Muž Stropkov kontakt  
272. Muž Svidník    
273. Žena Stropkov Svadba  
274. Muž Stropkov kontakt  
275. Žena Stropkov Svadba  
276. Žena Stropkov Svadba  
277. Muž Svidník    
278. Žena Svidník kontakt  
279. Žena Svidník kontakt  
280. Žena Stropkov    
281. Muž Stropkov    
282. Muž Svidník Svadba  
283. Muž Stropkov kontakt  
284. Muž Stropkov kontakt  
285. Žena Svidník    
286. Muž Svidník Svadba  
287. Muž Svidník Svadba  
288. Žena Svidník kontakt  
289. Žena Stropkov Svadba  
290. Žena Svidník kontakt  
291. Muž Svidník kontakt  
292. Muž Svidník kontakt  
293. Žena Svidník kontakt  
294. Muž Stropkov Svadba  
295. Muž Svidník    
296. Žena Stropkov Svadba  
297. Muž Stropkov Svadba  
298. Žena Stropkov Svadba  
299. Muž Svidník kontakt  
300. Muž Svidník Svadba  
301. Muž Stropkov Svadba  
302. Žena Svidník Svadba  
303. Muž Stropkov kontakt  
304. Žena Svidník Svadba  
305. Žena Svidník Svadba  
306. Muž Svidník Svadba  
307. Muž Svidník Svadba  
308. Muž Svidník Svadba  
309. Žena Svidník Svadba  
310. Muž Svidník kontakt  
311. Žena Stropkov kontakt  
312. Muž Svidník kontakt  
313. Žena Stropkov Svadba  
314. Žena Svidník kontakt  
315. Žena Svidník Svadba  
316. Žena Stropkov Svadba  
317. Žena Svidník kontakt  
318. Muž Stropkov Svadba  
319. Žena Svidník kontakt  
320. Muž Svidník Svadba  
321. Žena Stropkov kontakt  
322. Žena Svidník kontakt  
323. Žena Svidník kontakt  
324. Žena Stropkov Svadba  
325. Žena Stropkov Svadba  
326. Žena Stropkov Svadba  
327. Muž Stropkov Svadba  
328. Muž Stropkov Svadba  
329. Muž Svidník kontakt  
330. Žena Stropkov kontakt  
331. Muž Stropkov kontakt  
332. Žena Svidník Svadba  
333. Muž Svidník Svadba  
334. Žena Svidník kontakt  
335. Muž Svidník kontakt  
336. Žena Svidník kontakt  
337. Muž Svidník Svadba  
338. Žena Stropkov Svadba  
339. Žena Svidník kontakt  
340. Muž Svidník kontakt  
341. Muž Stropkov Svadba  
342. Muž Stropkov kontakt  
343. Žena Stropkov Svadba  
344. Muž Stropkov kontakt  
345. Žena Stropkov kontakt  
346. Muž Stropkov kontakt  
347. Žena Svidník kontakt  
348. Žena Svidník kontakt  
349. Muž Stropkov kontakt  
350. Muž Stropkov kontakt  
351. Muž Stropkov kontakt  
352. Žena Svidník kontakt  
353. Žena Svidník kontakt  
354. Muž Svidník kontakt  
355. Žena Svidník kontakt  
356. Muž Stropkov Holandsko  
357. Žena Svidník kontakt  
358. Muž Stropkov Rakúsko  
359. Muž Stropkov Svadba  
360. Muž Stropkov kontakt  
361. Žena Stropkov kontakt  
362. Žena Stropkov Svadba  
363. Žena Stropkov Svadba  
364. Žena Stropkov Svadba  
365. Žena Stropkov kontakt  
366. Žena Svidník kontakt  
367. Žena Svidník kontakt  
368. Muž Svidník kontakt  
369. Žena Svidník kontakt  
370. Žena Svidník Svadba  
371. Žena Stropkov kontakt  
372. Muž Svidník kontakt  
373. Žena Svidník Svadba  
374. Muž Svidník Svadba  
375. Žena Svidník kontakt  
376. Žena Svidník kontakt  
377. Muž Stropkov kontakt  
378. Žena Stropkov kontakt  
379. Žena Stropkov kontakt  
380. Žena Stropkov kontakt  
381. Žena Stropkov kontakt  
382. Žena Svidník kontakt  
383. Muž Stropkov kontakt  
384. Žena Svidník kontakt  
385. Žena Svidník kontakt  
386. Žena Svidník kontakt  
387. Muž Svidník kontakt  
388. Muž Stropkov Svadba  
389. Žena Stropkov kontakt  
390. Žena Stropkov kontakt  
391. Žena Svidník kontakt  
392. Žena Svidník kontakt  
393. Žena Svidník kontakt  
394. Žena Svidník kontakt  
395. Žena Stropkov kontakt  
396. Žena Stropkov Svadba  
397. Muž Svidník kontakt  
398. Žena Svidník kontakt  
399. Žena Svidník kontakt  
400. Muž Svidník kontakt  
401. Muž Stropkov kontakt  
402. Žena Stropkov kontakt  
403. Žena Svidník kontakt  
404. Muž Svidník kontakt  
405. Muž Svidník kontakt  
406. Muž Svidník kontakt  
407. Muž Svidník kontakt  
408. Žena Svidník kontakt  
409. Žena Svidník kontakt  
410. Žena Svidník kontakt  
411. Žena Stropkov kontakt  
412. Žena Svidník kontakt  
413. Žena Stropkov kontakt  
414. Muž Svidník kontakt  
415. Žena Svidník kontakt  
416. Muž Svidník kontakt  
417. Žena Svidník kontakt  
418. Žena Svidník kontakt  
419. Žena Stropkov kontakt  
420. Žena Stropkov kontakt  
421. Muž Svidník kontakt  
422. Žena Svidník kontakt  
423. Muž Stropkov kontakt  
424. Žena Stropkov kontakt  
425. Žena Stropkov kontakt  
426. Muž Stropkov kontakt  
427. Žena Svidník    
428. Žena Svidník    
429. Muž Stropkov kontakt  
430. Muž Stropkov kontakt  
431. Muž Svidník kontakt  
432. Žena Svidník kontakt  
433. Žena Svidník kontakt  
434. Muž Stropkov kontakt  
435. Muž Stropkov kontakt  
436. Žena Svidník    
437. Žena Svidník    
438. Žena Svidník    
439. Muž Svidník kontakt  
440. Muž Stropkov Svadba  
441. Žena Svidník kontakt  
442. Žena Svidník kontakt  
443. Žena Svidník kontakt  
444. Muž Svidník    
445. Muž Svidník    
446. Muž Svidník    
447. Žena Svidník    
448. Muž Svidník kontakt  
449. Žena Svidník kontakt  
450. Žena Svidník kontakt  
451. Muž Svidník    
452. Muž Svidník kontakt  
453. Muž Svidník kontakt  
454. Žena Svidník kontakt  
455. Žena Svidník kontakt  
456. Muž Svidník    
457. Muž Svidník    
458. Žena Svidník kontakt  
459. Žena Svidník kontakt  
460. Muž Svidník kontakt  
461. Žena Svidník kontakt  
462. Muž Svidník    
463. Muž Svidník kontakt  
464. Muž Stropkov kontakt  
465. Žena Stropkov kontakt  
466. Muž Stropkov kontakt  
467. Žena Stropkov kontakt  
468. Žena Stropkov Rakúsko  
469. Muž Svidník    
470. Muž Svidník    
471. Žena Svidník    
472. Žena Svidník kontakt  
473. Muž Svidník kontakt  
474. Muž Stropkov kontakt  
475. Žena Svidník kontakt  
476. Muž Svidník kontakt  
477. Muž Svidník kontakt  
478. Muž Svidník kontakt  
479. Žena Stropkov kontakt  
480. Muž Stropkov kontakt  
481. Muž Stropkov kontakt  
482. Muž Svidník kontakt  
483. Muž Svidník kontakt  
484. Muž Stropkov kontakt  
485. Muž Stropkov kontakt  
486. Žena Stropkov kontakt  
487. Muž Svidník kontakt  
488. Žena Stropkov kontakt  
489. Muž Svidník kontakt  
490. Žena Svidník kontakt  
491. Muž Svidník kontakt  
492. Muž Svidník kontakt  
493. Žena Stropkov kontakt  
494. Žena Stropkov kontakt  
495. Žena Svidník kontakt  
496. Muž Svidník kontakt  
497. Muž Svidník kontakt  
498. Žena Stropkov kontakt  
499. Žena Svidník kontakt  
500. Muž Stropkov    
501. Muž Svidník    
502. Žena Svidník kontakt  
503. Muž Svidník kontakt  
504. Žena Svidník kontakt  
505. Muž Svidník kontakt  
506. Muž Svidník kontakt  
507. Muž Svidník kontakt  
508. Žena Svidník kontakt  
509. Muž Svidník kontakt  
510. Žena Svidník kontakt  
511. Muž Svidník kontakt  
512. Žena Svidník kontakt  
513. Muž Svidník kontakt  
514. Žena Svidník kontakt  
515. Muž Svidník kontakt  
516. Žena Svidník kontakt  
517. Muž Svidník kontakt  
518. Muž Svidník kontakt  
519. Muž Svidník kontakt  
520. Muž Svidník kontakt  
521. Muž Svidník kontakt  
522. Muž Svidník kontakt  
523. Žena Svidník kontakt  
524. Žena Stropkov kontakt  
525. Muž Stropkov kontakt  
526. Muž Svidník kontakt  
527. Muž Svidník kontakt  
528. Muž Svidník kontakt  
529. Žena Svidník kontakt  
530. Žena Svidník kontakt  
531. Žena Svidník kontakt  
532. Muž Svidník kontakt  
533. Žena Svidník kontakt  
534. Žena Svidník kontakt  
535. Muž Svidník kontakt  
536. Muž Svidník kontakt  
537. Muž Svidník Česká republika  
538. Žena Svidník kontakt  
539. Muž Stropkov kontakt  
540. Žena Stropkov kontakt  
541. Žena Stropkov kontakt  
542. Muž Svidník kontakt  
543. Žena Svidník kontakt  
544. Žena Svidník kontakt  
545. Žena Stropkov kontakt  
546. Žena Stropkov kontakt  
547. Žena Stropkov kontakt  
548. Žena Svidník kontakt  
549. Žena Stropkov kontakt  
550. Muž Stropkov kontakt  
551. Muž Svidník kontakt  
552. Muž Stropkov kontakt  
553. Muž Svidník kontakt  
554. Muž Stropkov kontakt  
555. Žena Svidník kontakt  
556. Žena Svidník kontakt  
557. Muž Svidník kontakt  
558. Muž Stropkov kontakt  
559. Muž Stropkov kontakt  
560. Muž Svidník kontakt  
561. Muž Stropkov kontakt  
562. Muž Stropkov kontakt  
563. Žena Stropkov kontakt  
564. Muž Stropkov kontakt  
565. Muž Stropkov kontakt  
566. Žena Stropkov kontakt  
567. Muž Stropkov kontakt  
568. Žena Stropkov kontakt  
569. Žena Stropkov kontakt  
570. Muž Svidník kontakt  
571. Žena Svidník kontakt  
572. Muž Stropkov kontakt  
573. Žena Stropkov kontakt  
574. Muž Stropkov kontakt  
575. Žena Svidník kontakt  
576. Žena Svidník kontakt  
577. Muž Svidník kontakt  
578. Žena Stropkov kontakt  
579. Žena Svidník kontakt  
580. Žena Svidník kontakt  
581. Muž Svidník kontakt  
582. Muž Svidník kontakt  
583. Muž Svidník kontakt  
584. Muž Svidník kontakt  
585. Muž Stropkov kontakt  
586. Žena Stropkov kontakt  
587. Muž Stropkov kontakt  
588. Žena Svidník kontakt  
589. Žena Svidník kontakt  
590. Žena Svidník kontakt  
591. Muž Svidník kontakt  
592. Muž Svidník kontakt  
593. Žena Svidník kontakt  
594. Muž Stropkov kontakt  
595. Žena Svidník kontakt  
596. Žena Svidník kontakt  
597. Muž Svidník kontakt  
598. Žena Svidník kontakt  
599. Muž Svidník kontakt  
600. Žena Svidník kontakt  
601. Žena Svidník kontakt  
602. Muž Svidník kontakt  
603. Žena Svidník kontakt  
604. Žena Svidník kontakt  
605. Žena Stropkov kontakt  
606. Žena Stropkov kontakt  
607. Žena Stropkov kontakt  
608. Žena Stropkov kontakt  
609. Žena Stropkov kontakt  
610. Muž Stropkov kontakt  
611. Žena Stropkov kontakt  
612. Žena Stropkov kontakt  
613. Žena Stropkov kontakt  
614. Žena Stropkov kontakt  
615. Muž Svidník kontakt  
616. Žena Svidník kontakt  
617. Muž Svidník kontakt  
618. Muž Svidník kontakt  
619. Muž Svidník kontakt  
620. Žena Svidník kontakt  
621. Muž Svidník kontakt  
622. Muž Svidník kontakt  
623. Žena Svidník kontakt  
624. Muž Svidník kontakt  
625. Žena Svidník kontakt  
626. Muž Svidník kontakt  
627. Žena Svidník kontakt  
628. Muž Svidník kontakt  
629. Žena Svidník kontakt  
630. Muž Svidník kontakt  
631. Žena Svidník kontakt  
632. Muž Svidník kontakt  
633. Žena Svidník kontakt  
634. Žena Svidník kontakt  
635. Žena Svidník kontakt  
636. Muž Svidník kontakt  
637. Muž Svidník kontakt  
638. Muž Svidník kontakt  
639. Žena Svidník kontakt  
640. Žena Svidník kontakt  
641. Žena Stropkov kontakt  
642. Žena Stropkov kontakt  
643. Muž Svidník kontakt  
644. Žena Svidník kontakt  
645. Žena Svidník kontakt  
646. Muž Svidník kontakt  
647. Žena Svidník kontakt  
648. Žena Svidník kontakt  
649. Žena Svidník kontakt  
650. Žena Svidník kontakt  
651. Žena Svidník kontakt  
652. Muž Stropkov kontakt  
653. Žena Stropkov kontakt  
654. Muž Stropkov kontakt  
655. Žena Stropkov kontakt  
656. Žena Svidník kontakt  
657. Žena Svidník kontakt  
658. Žena Svidník kontakt  
659. Žena Svidník kontakt  
660. Muž Svidník kontakt  
661. Muž Svidník kontakt  
662. Muž Svidník kontakt  
663. Muž Svidník kontakt  
664. Muž Stropkov kontakt  
665. Muž Svidník kontakt  
666. Muž Svidník kontakt  
667. Žena Svidník kontakt  
668. Žena Svidník kontakt  
669. Muž Svidník kontakt  
670. Žena Stropkov kontakt  
671. Žena Svidník kontakt  
672. Žena Svidník kontakt  
673. Muž Svidník kontakt  
674. Muž Svidník kontakt  
676. Žena Stropkov kontakt  
677. Žena Svidník kontakt  
678. Muž Svidník kontakt  
679. Žena Stropkov kontakt  
680. Žena Stropkov kontakt  
681. Žena Stropkov kontakt  
682. Muž Stropkov kontakt  
683. Muž Stropkov kontakt  
684. Muž Stropkov kontakt  
685. Žena Stropkov kontakt  
686. Muž Stropkov kontakt  
687. Žena Stropkov kontakt  
688. Žena Stropkov kontakt  
689. Žena Stropkov kontakt  
690. Muž Stropkov kontakt  
691. Žena Stropkov kontakt  
692. Žena Svidník kontakt  
693. Žena Svidník kontakt  
694. Žena Svidník kontakt  
695. Žena Svidník kontakt  
696. Žena Svidník kontakt  
697. Muž Stropkov kontakt  
698. Žena Stropkov kontakt  
699. Žena Stropkov kontakt  
700. Žena Stropkov    
701. Žena Stropkov kontakt  
702. Muž Stropkov kontakt  
703. Muž Svidník kontakt  
704. Žena Svidník kontakt  
705. Muž Svidník kontakt  
706. Muž Svidník kontakt  
707. Žena Svidník kontakt  
708. Muž Svidník kontakt  
709. Žena Svidník kontakt  
710. Žena Svidník kontakt  
711. Žena Svidník kontakt  
712. Žena Svidník kontakt  
713. Žena Svidník kontakt  
714. Žena Svidník kontakt  
715. Žena Svidník kontakt  
716. Muž Svidník kontakt  
717. Žena Svidník kontakt  
718. Žena Svidník kontakt  
719. Žena Svidník kontakt  
720. Muž Svidník kontakt  
721. Muž Svidník kontakt  
722. Žena Svidník kontakt  
723. Žena Svidník kontakt  
724. Muž Svidník kontakt  
725. Žena Svidník kontakt  
726. Muž Svidník kontakt  
727. Žena Svidník kontakt  
728. Žena Svidník kontakt  
729. Žena Svidník kontakt  
730. Žena Svidník kontakt  
731. Žena Svidník kontakt  
732. Žena Svidník kontakt  
733. Žena Svidník kontakt  
734. Žena Svidník kontakt  
735. Žena Svidník kontakt  
736. Muž Svidník kontakt  
737. Žena Svidník kontakt  
738. Žena Svidník kontakt  
739. Muž Svidník kontakt  
740. Muž Svidník kontakt  
741. Muž Svidník kontakt  
742. Žena Stropkov kontakt  
743. Muž Svidník kontakt  
744. Žena Svidník kontakt  
745. Žena Svidník kontakt  
746. Muž Svidník kontakt  
747. Žena Stropkov kontakt  
748. Muž Stropkov kontakt  
749. Muž Stropkov kontakt  
750. Žena Stropkov kontakt  
751. Muž Stropkov kontakt  
752. Muž Svidník kontakt  
753. Žena Stropkov kontakt  
754. Muž Stropkov kontakt  
755. Muž Stropkov kontakt  
756. Muž Stropkov kontakt  
757. Muž Stropkov kontakt  
758. Muž Svidník kontakt  
759. Muž Stropkov kontakt  
760. Muž Stropkov kontakt  
761. Žena Stropkov kontakt  
762. Muž Stropkov kontakt  
763. Muž Svidník kontakt  
764. Žena Svidník kontakt  
765. Muž Stropkov kontakt  
766. Žena Svidník kontakt  
767. Muž Svidník kontakt  
768. Muž Stropkov kontakt  
769. Muž Stropkov kontakt  
770. Žena Svidník kontakt  
771. Muž Svidník kontakt  
772. Žena Stropkov kontakt  
773. Žena Stropkov kontakt  
774. Muž Svidník Česká republika  
775. Muž Svidník kontakt  
776. Muž Stropkov kontakt  
777. Žena Svidník kontakt  
778. Muž Svidník kontakt  
779. Muž Svidník kontakt  
780. Žena Svidník kontakt  
781. Muž Stropkov kontakt  
782. Žena Stropkov kontakt  
783. Muž Svidník kontakt  
784. Muž Svidník kontakt  
785. Žena Svidník kontakt  
786. Muž Svidník kontakt  
787. Muž Svidník kontakt  
788. Muž Svidník kontakt  
789. Muž Svidník kontakt  
790. Žena Svidník kontakt  
791. Muž Svidník kontakt  
792. Muž Svidník kontakt  
793. Muž Svidník kontakt  
794. Žena Stropkov kontakt  
795. Žena Svidník kontakt  
796. Muž Svidník kontakt  
797. Žena Svidník kontakt  
798. Muž Svidník kontakt  
799. Muž Svidník kontakt  
800. Muž Svidník kontakt  
801. Žena Stropkov kontakt  
802. Žena Svidník kontakt  
803. Žena Svidník kontakt  
804. Žena Svidník kontakt  
805. Muž Svidník kontakt  
806. Žena Svidník kontakt  
807. Žena Svidník kontakt  
808. Žena Svidník kontakt  
809. Muž Svidník kontakt  
810. Muž Svidník kontakt  
811. Muž Svidník kontakt  
812. Muž Svidník kontakt  
813. Muž Svidník kontakt  
814. Žena Svidník kontakt  
815. Žena Svidník kontakt  
816. Muž Stropkov kontakt  
817. Žena Svidník kontakt  
818. Muž Stropkov kontakt  
819. Žena Svidník kontakt  
820. Muž Svidník kontakt  
821. Muž Svidník kontakt  
822. Žena Svidník kontakt  
823. Muž Stropkov kontakt  
824. Muž Svidník kontakt  
825. Žena Svidník kontakt  
826. Muž Svidník kontakt  
827. Žena Svidník kontakt  
828. Muž Svidník kontakt  
829. Muž Svidník kontakt  
830. Muž Stropkov kontakt  
831. Žena Stropkov kontakt  
832. Muž Svidník kontakt  
833. Žena Svidník kontakt  
834. Muž Svidník kontakt  
835. Žena Svidník kontakt  
836. Žena Stropkov kontakt  
837. Muž Svidník kontakt  
838. Žena Svidník kontakt  
839. Žena Svidník kontakt  
840. Žena Svidník kontakt  
841. Muž Svidník kontakt  
842. Žena Stropkov kontakt  
843. Žena Svidník kontakt  
844. Žena Svidník kontakt  
845. Žena Svidník kontakt  
846. Žena Svidník kontakt  
847. Žena Svidník kontakt  
848. Muž Svidník kontakt  
849. Žena Svidník kontakt  
850. Žena Svidník kontakt  
851. Žena Svidník kontakt  
852. Muž Svidník kontakt  
853. Žena Svidník kontakt  
854. Žena Svidník kontakt  
855. Žena Svidník kontakt  
856. Muž Svidník kontakt  
857. Muž Svidník kontakt  
858. Muž Svidník kontakt  
859. Žena Svidník kontakt  
860. Žena Svidník kontakt  
861. Muž Svidník kontakt  
862. Žena Svidník kontakt  
863. Žena Svidník kontakt  
864. Žena Stropkov kontakt  
865. Muž Stropkov kontakt  
866. Muž Stropkov kontakt  
867. Žena Stropkov kontakt  
868. Žena Stropkov kontakt  
869. Muž Stropkov kontakt  
870. Žena Stropkov kontakt  
871. Žena Stropkov kontakt  
872. Muž Stropkov kontakt  
873. Žena Stropkov kontakt  
874. Žena Stropkov kontakt  
875. Muž Svidník kontakt  
876. Žena Svidník kontakt  
877. Žena Svidník kontakt  
878. Muž Svidník kontakt  
879. Žena Svidník kontakt  
880. Muž Svidník kontakt  
881. Žena Stropkov kontakt  
882. Žena Svidník kontakt  
883. Žena Svidník kontakt  
884. Muž Svidník kontakt  
885. Muž Svidník kontakt  
886. Žena Svidník kontakt  
887. Muž Svidník kontakt  
888. Žena Svidník kontakt  
889. Muž Svidník kontakt  
890. Žena Svidník kontakt  
891. Žena Svidník kontakt  
892. Muž Stropkov kontakt  
893. Muž Svidník kontakt  
894. Žena Svidník kontakt  
895. Žena Svidník kontakt  
896. Muž Svidník kontakt  
897. Muž Svidník kontakt  
898. Muž Svidník kontakt  
899. Muž Svidník kontakt  
900. Žena Svidník kontakt  
901. Žena Svidník kontakt  
902. Muž Stropkov kontakt  
903. Muž Stropkov kontakt  
904. Muž Stropkov kontakt  
905. Žena Stropkov kontakt  
906. Žena Stropkov kontakt  
907. Žena Stropkov kontakt  
908. Žena Stropkov kontakt  
909. Muž Stropkov kontakt  
910. Žena Stropkov kontakt  
911. Žena Stropkov kontakt  
912. Žena Stropkov kontakt  
913. Muž Stropkov kontakt  
914. Muž Stropkov kontakt  
915. Žena Stropkov kontakt  
916. Žena Stropkov kontakt  
917. Muž Svidník kontakt  
918. Žena Stropkov kontakt  

Aktualizované 28.10.2020