Program monitorovania pitnej vody

Materiál Príručka pre vytvorenie programov monitorovania je určený dodávateľom pitnej vody ako pomôcka pri vytváraní programov monitorovania kvality pitnej vody.

Bol vypracovaný za účelom zjednotenia postupu a obsahuje odporúčania a vysvetlenia k tvorbe programov.

Dodávatelia pitnej vody sú povinní vypracovať programy do konca roku 2018; aktualizácia programov sa vykonáva najneskôr raz za 5 rokov.  

Materiál má nezáväzný charakter.

Príručka pre vytvorenie programov monitorovania

Zdroj: ÚVZSR