Pitná voda

Postup pri sanácii zaplavenej studne

Pramene – sledovanie kvality vody z prameňov, ktoré obyvatelia hromadne využívajú na pitné účely  2016201720182019, 2020, 2021, 2022, 2023

Prehľad kvality vody verejných vodovodov podľa výsledkov monitoringu v okrese Svidník: 2014, 2015, 2016201720182019, 2021, 2022, 2023

Prehľad kvality vody verejných vodovodov podľa výsledkov monitoringu v okrese Stropkov:  2014, 2015, 20162017, 20182019, 2021, 2022, 2023