Október – mesiac úcty k starším

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty ku všetkým starším ľuďom.

     Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná.

     Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

 

     Zdravé starnutie hodnotíme ako komplexný proces, ktorý pozostáva z viacerých dôležitých zložiek, ku ktorým patria: genetické faktory, vplyvy vonkajšieho prostredia, životný štýl, dobrá schopnosť adaptácie na zmenené podmienky, správna výživa a telesná aktivita. Genetické faktory a vplyvy vonkajšieho prostredia sa dajú len ťažko ovplyvniť, no k najvýznamnejším ovplyvniteľným faktorom zdravého starnutia nesporne patrí správny životný štýl. Každý človek by si mal uvedomiť, že nikdy nie je neskoro začať žiť zdravšie, a preto Vám prinášame niekoľko tipov:

 

     Zdravá výživa a stravovacie návyky sú jedným z hlavných pilierov zdravého spôsobu života. Dôležité je stravovať sa pravidelne, aspoň 5x denne, na jedlo si nájsť vždy dostatok času – jesť pomaly a jedlo si vychutnávať. Strava by mala byť pestrá, vďaka čomu pomáha predchádzať nedostatku, ako aj nadbytku živín. Odporúča sa obmedziť konzumáciu jedál s pridaným cukrom, znížiť príjem kuchynskej soli. Stužené tuky nahradiť rastlinnými olejmi a naopak zvýšiť príjem ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, mliečnych produktov a prijímať dostatok bielkovín (uprednostniť výber  rôznorodých bielkovín, ktoré zahŕňajú ryby, chudé mäso, strukoviny, apod.). Samozrejmosťou by mal byť aj dostatočný pitný režim počas dňa.

 

     K zdravému životnému štýlu neoddeliteľne patrí pohybová aktivita. Pohyb je základným, a tiež najlacnejším prostriedkom prevencie civilizačných ochorení. Pravidelná denná pohybová aktivita (aspoň 30 minút pohybu 5-krát v týždni) priaznivo vplýva na zdravotný stav v každom veku a zlepšuje kvalitu života:

 

  • predlžuje priemernú dĺžku života,
  • znižuje riziko vzniku cukrovky,
  • znižuje riziko vývoja vysokého krvného tlaku, 
  • znižuje riziko úmrtia na ochorenia srdca, 
  • pomáha udržať zdravé kosti, svaly a kĺby, 
  • znižuje pocity depresie,
  • podporuje dobrý psychický stav.

 

   S pohybom možno začať v každom veku, milí seniori, ak neradi cvičíte, vyberte si aktivity ktoré Vás zaujmú a vyhovujú Vám. Najprirodzenejším pohybom je chôdza – je bezpečná a veľmi dobre sa dá zaradiť do každodenných činností. Rovnako sa odporúča aj plávanie či bicyklovanie, treba však myslieť na to, že každá pohybová aktivita musí byť primeraná veku a aktuálnemu zdravotnému stavu organizmu.

 

   Významnou zložkou zdravého životného štýlu vo vyššom veku je aj dobrý spánok. Dobrý a dostatočne dlhý spánok je zdrojom pokoja a dobrej kondície. Znamená to, dodržiavať správne spánkové stereotypy, chodiť spať včas, pred spánkom nepiť kávu, ani alkoholické nápoje apod.

 

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

 

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku