Október – mesiac úcty k starším

     V  roku  1990  vyhlásila  Organizácia  Spojených  národov mesiac október za Mesiac úcty k starším a 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom.  Podľa aktuálnych štatistík žije dnes na celom svete viac ako 600 miliónov seniorov. Na Slovensku žije viac ako 1 milión obyvateľov nad 60 rokov, starších ako 90 rokov je viac ako 4 tisíc. Prognóza do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí a virtuálne dosiahne v roku 2050 dva bilióny. Podľa demografických odhadov Európskej komisie sa za 30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku.  V takto rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a  poznatky.

     Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť.  Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity.

     Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako proces chopenia sa optimalizácie príležitostí pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví. Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Veľký význam má fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť zvládať základné činnosti. Práve odkázanosť na druhých a závislosť spôsobujú psychické traumy starnúcim ľuďom. Starší človek sa nechce hýbať, predovšetkým v dôsledku rôznych bolestí a chorôb, a tak potreba pohybu klesá. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty s ľuďmi a sociálne prostredie. Nedostatok sociálnych kontaktov môže starším ľuďom spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť.

     Často sa to stáva v dôsledku odchodu zo zamestnania a pocit, že už nie je v spoločnosti potrebný.

 

 

Staroba nie je choroba.

     Napriek tomu, že stále počúvame o tom, že staroba je zlá, plná chorôb a smútku, svetové štatistiky uvádzajú, že seniori sú šťastnejší ako tridsiatnici. Nezažívajú toľko stresov, sú pokojnejší, vedia sa tešiť z bežných vecí.

     Takže, uctime si starších ľudí, venujme im chvíľu času a porozumenia. To je to najdôležitejšie, čo im môžeme dať. A nielen 1. októbra, nielen v októbri.