PONUKA PRÁCE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku oznamuje, že prijme na voľné štátnozamestnanecké miesto:

 

1 miesto dočasná štátna služba podľa § 36 ods. 3 písm. e) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii:

 

Samostatný radca na oddelení epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu

 

Vzdelanie: Vysokoškolské druhého stupňa

 

Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 456/79 089 01 Svidník a územná pôsobnosť okresov Svidník a Stropkov

Prax: nevyžaduje sa

 

Nástup: ihneď

 

Odmeňovanie: Podľa zákona č. 55/2017 Z. z.  o štátnej službe

 

Bližšie informácie Vám poskytne JUDr. Alla Kotuličová, vedúca osobného úradu, tel. č. 054/7880012

 

Vo Svidníku dňa 10.06.2021

 

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH, MHA

regionálna hygienička a generálna  

tajomníčka služobného úradu