Register odborne spôsobilých osôb podľa zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektotých zákonov  
pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
P. č. Meno, priezvisko, titul Adresa trvalého pobytu Dátum vydania osvedčenia
1 Dercová Monika Mestisko č.118 30.4.2007
2 Ludviková Iveta  Hrabovčík č.30 30.4.2007
3 Mihalcová Jana Hrabovčík č. 23 30.4.2007
4 Haninová Emília Radoma č. 81  30.4.2007
5 Široká Monika Stropkov Matice slov. č. 902/8 30.4.2007
6 Sabolová Helena Mrázovce č. 6 30.4.2007
7 Čaklošová Alena Oľšavka č. 34  30.4.2007
8 Čalošová Emília Stropkov Krátka č. 1653/1 30.4.2007
9 Handogová Jarmila  Svidník Karpatská č. 743/4  30.4.2007
10 Jurko Ladislav  Miňovce č. 84 30.4.2007
11 Bujdošová Emília Tisinec č. 21 30.4.2007
12 Motyková Dagmar Stropkov Janka Kráľa č. 1016/18 30.4.2007
13 Michaličová Janka  Svidník 8. mája 638/37 30.4.2007
14 Tesľuková Daniela Kapišová č. 94 30.4.2007
15 Hudačková Mária Kalnište č. 5  30.4.2007
16 Verbová Viera  Miňovce č. 1 30.4.2007
17 Feková Anežka Kapišová č. 43 30.4.2007
18 Peľaková Anna Kečkovce č. 76 30.4.2007
19 Očipková Mária Stropkov Šandalská č. 1417/15 30.4.2007
20 Džubarová Kveta Gribov č. 30 30.4.2007
21 Bujdošová Oľga Chotča č. 155 30.4.2007
22 Štefanišinová Michaela Rovné č. 81 30.4.2007
23 Bodnárová Gabriela Stropkov Hviezdoslavova 25/15 30.4.2007
24 Homoľová Anna Piskorovce č. 50  30.4.2007
25 Medvedzová Iveta Tokajík č. 24 30.4.2007
26 Klebanová Galina Stropkov Matice slov. 923/54 30.4.2007
27 Vendeľová Gabriela Breznica č. 133 30.4.2007
28 Štefanová Anna Stropkov Hrnčiarska č. 1597/24 30.4.2007
29 Bača František Železník č. 83 30.4.2007
30 Tkáč Pavol Giraltovce Dukelská bl Vč.68  30.4.2007
31 Vaňková Marta Giraltovce Tehelná č. 3  30.4.2007
32 Dvorská Valéria  Giraltovce Dukelská č. 67 30.4.2007
33 Maťaš Andrej Giraltovce Dukelská č. 6 30.4.2007
34 Dankaninová Jana Ing. Stropkov Hrnčiarska č. 1566/2 30.4.2007
35 Škrabová Ivona Svidník Komenského  č. 461/18 30.4.2007
36 Korobčáková Dagmar Chotča č. 121 30.4.2007
37 Surmajová Marta Chotča č. 157 30.4.2007
38 Lipáková Iveta Chotča č. 74 30.4.2007
39 Halek Jozef Kalnište č. 50 30.4.2007
40 Havrilla Dušan Kuková č. 81 30.4.2007
41 Čabala Jozef Brusnica č. 35 30.4.2007
42 Tkáčová Helena Kračúnovce č.317 30.4.2007
43 Semanová Iveta Mestisko č. 104 29.6.2007
44 Michališin Jozef  Svidník Mládeže č. 495/5 29.6.2007
45 Banga Peter Matiaška č. 70   29.6.2007
46 Petrašová Vlasta Svidník gen. Svobodu č. 691/13 29.6.2007
47 Smoligová Gabriela Miňovce č. 46 29.6.2007
48 Stupáková Zuzana Bukovce č. 34 29.6.2007
49 Vaľko Michal Beňadikovce č. 22 29.6.2007
50 Poč Bohuslav Pečovská Nová Ves, Nahliník 4/15 29.6.2007
51 Hajdová Božena Giraltovce kpt. Nálepku č. 98/61 29.6.2007
52 Havirová Mária Giraltovce Tehelná č.4 29.6.2007
53 Hamarová Drahoslava Železník č. 22 29.6.2007
54 Eliašová Jaroslava Giraltovce Budovateľská č.13 29.6.2007
55 Nastišin Jozef Svidník SNP 591/36 29.6.2007
56 Lechman Lukáš Marhaň č. 15 29.6.2007
57 Buráková Anna Stropkov Janka Kráľa č. 1002/1 29.6.2007
58 Vargušová Helena Lascov č. 101 29.6.2007
59 Vasičková Helena Valkovce č. 64 29.6.2007
60 Štapinský Ján Brezov č. 111 29.6.2007
61 Valegová Marta Lascov č. 40 29.6.2007
62 Fiľaková Mária Brezov č. 85 29.6.2007
63 Kurinová Oľga Giraltovce Dukelská č. 33/37 29.6.2007
64 Polačková Marta Kuková č. 62  29.6.2007
65 Praščák Milan Horňa č. 134 29.6.2007
66 Pavúk Ján Lúčka č. 117 29.6.2007
67 Bajcurová Marcela Giraltovce kpt. Nálepku č.29 29.6.2007
68 Havajová Mária Stropkov Hrnčiarska C-2  29.6.2007
69 Dovičák Jozef Krišlovce č. 13 29.6.2007
70 Mikulová  Mária Giraltovce Tehelná č. 13 29.6.2007
71 Kočiš Mikuláš Giraltovce Tehelná č. 6 29.6.2007
72 Jurčová Helena Giraltovce SNP č. 40 29.6.2007
73 Polončáková Martina Okrúhle č. 129 29.6.2007
74 Potomová Mária Brusnica č. 97 29.6.2007
75 Capová Anna Lomné č. 86  29.6.2007
76 Olčaková Iveta Stropkov Krátka č. 1653/3 29.6.2007
77 Hančaková Helena Chotča č. 138/1 29.6.2007
78 Redechová Anna Cigla č. 8 29.6.2007
79 Redecha Milan Cigla č. 8 29.6.2007
80 Drozdová Mária Krajná Poľana č. 20 29.6.2007
81 Gonšenicová Michaela Duplín č. 89 29.6.2007
82 Kačuriaková Viera Svidník Karpatská č. 754/8 29.6.2007
83 Sláviková Iveta Mestisko č. 15 29.6.2007
84 Jurčišin Jozef Mestisko č. 152 29.6.2007
85 Drozd Marek Krajná Poľana č. 20 29.6.2007
86 Ševcová Sylvia Radoma č. 107 29.6.2007
87 Feňová Ružena Kečkovce č. 1 29.6.2007
88 Maťašová Anna Dukovce č. 20 29.6.2007
89 Janočková Anna Bukovce č. 3 29.6.2007
90 Slaninková Mária Stropkov Mlynská č. 699/15 29.6.2007
91 Pavliščáková Anna Turany nad Ondavou č. 31 29.6.2007
92 Leľová Marta Stropkov Mlynská č. 713/46 29.6.2007
93 Sukeľová Katarína Stropkov Puškinová č. 1166/28 29.6.2007
94 Rokytová Mária Okrúhle č. 142 29.6.2007
95 Cehelský Stanislav,Ing. Stropkov Kalinčiakova 1050/20 13.11.2007
96 Skysľak Pavol,Ing. Svidník 8.mája 637/32 13.11.2007
97 Majdák Michal, RSDr. Svidník Hrabová 736/12 13.11.2007
98 Majdák Michal  Prešov Sabinovská č. 15 13.11.2007
99 Majdáková Miriam, Ing. Prešov Sabinovská č. 5050/15 13.11.2007
100 Vateha František Stropkov-Sitník, Družstevná č. 1528/5  13.11.2007
101 Mydla Jaroslav Stropkov Hrnčiarska A/24 13.11.2007
102 Majdák Peter Svidník Hrabová č. 12/736 13.11.2007
103 Darivčák Andrej Svidník gen. Svobodu č. 692/17 13.11.2007
104 Ignacová Helena, Ing. Svidník Duklianska č. 641/2 13.11.2007
105 Zajarošová Adriána, Bc. Svidník Karpatská č.838/15 13.11.2007
106 Diškant Pavel Prešov Karpatská č. 8 13.11.2007
107 Kudla  Martin Svidník Komenského č. 445/8 13.11.2007
108 Goč Peter Stropkov Ak. Pavlova č. 311/9 13.11.2007
109 Varchola Viktor Svidník Partizánska č.42/5 13.11.2007
110 Senaj Jozef Stropkov Hrčiarska č. 1619/50 13.11.2007
111 Fekete Jozef Stropkov Hrnčiarska č. 1627/21 13.11.2007
112 Mydla Branislav Breznica č. 117 13.11.2007
113 Šujetová Jana Stropkov Hrnčiarska 796/65 18.4.2008
114 Jakubová Gabriela Krušinec č. 3 18.4.2008
115 Ďurčová Jarmila Svidník gen.Svobodu 684/10 18.4.2008
116 Piruchová Gabriel     Stropkov Mat.Solvenskej 914/40 18.4.2008
117 Mydlová Anna Stropkov Hrnčiarska 1597/24 18.4.2008
118 Stankovičová Ľudmila Giraltovce Tehelná 5 18.4.2008
119 Motyková Amália Stropkov Puškinová 11/1144 18.4.2008
120 Bednáriková Ľudmila, Ing.   Strokov Cintorínska 575/28 18.4.2008
121 Bučková Alžbeta     Stropkov Letná 258/23   18.4.2008
122 Fedorová Mária Stropkov Hlavná 1649/31 18.4.2008
123 Galliková Mária Stropkov Bokšanská 1354/21 18.4.2008
124 Pavlinská Mária Stropkov Mlynská 698/11 18.4.2008
125 Vrabľová Martina  Breznica 96 18.4.2008
126 Jančuvová Cecília Okrúhle 41 18.4.2008
127 Fečkaninová Mária Fijaš 26 18.4.2008
128 Staurovská Viera Krajná Poľana 49 18.4.2008
129 Nováková Klára Svidník čat. Nebiljaka 663/30 18.4.2008
130 Blanárová Anna Giraltovce Mlynská 282/17 18.4.2008
131 Pradidová Erika Rovné 47 18.4.2008
132 Kasardová Anna Vojtovce 44 18.4.2008
133 Pavlišin Miroslav Kurimka 142 18.4.2008
134 Kravčuková Marianna Vyšný Orlík 76 18.4.2008
135 Pavlišin Miroslav Kurimka 158 18.4.2008
136 Pavlišinová Anna Kurimka 158 18.4.2008
137 Babejová Helena Kručov 62 18.4.2008
138 babejová Jana Kručov 37 18.4.2008
139 Horváthová Viera Krajná Bystrá 69 18.4.2008
140 Malaťaková Alena Stropkov Hlavná 1652/49 18.4.2008
141 Feciškaninová Jana Svidník gen. Svobodu 700/27 18.4.2008
142 Hurajčíková Anna Svidník 8. mája 637/32 18.4.2008
143 Bobáková Lenka, Mgr. Roztoky 90 18.4.2008
144 Gocová Oksana Svidník gen.Svobodu 684/12 18.4.2008
145 Románová Iveta Kručov 53 18.4.2008
146 Fučilová Kvetoslava Mestisko 86 18.4.2008
147 Gimová Mária Turany nad Ondavou 99 18.4.2008
148 Štofová Anna Okrúhle 141 18.4.2008
149 Kavalcová Renáta Varechovce 87 18.4.2008
150 Jambor Jozef Havaj 124 18.4.2008
151 Kundrát Štefan Havaj 72 18.4.2008
152 Cigán Miroslav Lužany 43 18.4.2008
153 Tlučko Vladimír Giraltovce Hviezdoslavova H2 18.4.2008
154 Geciová Iveta Korunková 10 25.6.2008
155 Burák Michal Stropkov Mlynská 699/17 25.6.2008
156 Haleková Alžbeta Giraltovce Dukelská 68 25.6.2008
157 Špirka Michal Lesnica 50 25.6.2008
158 Vašová Gabriela Breznica 261 25.6.2008
159 Kačmárová Mariana Stropkov M.Slovenskej 914/42 25.6.2008
160 Smoliga Tibor Stropkov Za Dubami 463/3 25.6.2008
161 Smoligová Lenka Stropkov Za Dubami 463/3 25.6.2008
162 Medvedzová Jířina Tokajík 41 25.6.2008
163 Zelizňaková Miroslava Stropkov Hrnčiarska D-1/36 25.6.2008
164 Kovaľová Beáta Stropkov Mlynská712/24 25.6.2008
165 Gajdoš Fozef Svidník 8.mája 493/16 25.6.2008
166 Jakubová Mária Breznica 270 25.6.2008
167 Vrabľová Otília Korunková 33 25.6.2008
168 Fričová Ingrid Stropkov Nový riadok 1547/72 25.6.2008
169 Šangriková Marta Svidník gen.Svobodu 691/14 25.6.2008
170 Kurejová Vladimíra Svidník 8.mája 493/14 25.6.2008
171 Žiembová Jarmila Svidník Sov.hrdinov 241/25 25.6.2008
172 Zasadová Viera Stročín 121 25.6.2008
173 Džoganiková Anna Cernina 74 25.6.2008
174 Beňo Rastislav Svidník Lipová 636/1 25.6.2008
175 Lechmanová Eva Kračúnovce 188 25.6.2008
176 Durkačová Monika   Stropkov Jarková 400/12 10.10.2008
177 Vaššová Anna Makovce 58 10.10.2008
178 Holdoková Zuzana Kračunovce 183 10.10.2008
179 Kušnierová Drahomíra Breznica 4 10.10.2008
180 Hermanovská Magdaléna Lúčka 24 10.10.2008
181 Krjak Michal Svidník Komenského 461/14 10.10.2008
182 Jancura Marián Mala Poľana 31 10.10.2008
183 Kavalec Martin Varechovce 87 10.10.2008
184 Pavlenko Slavomír Brusnica 108 10.10.2008
185 Berežná Marcela Breznička 41 10.10.2008
186 Daňková Marianna Brezov 110 10.10.2008
187 Bujdošová Erika,Bc. Chotča 155 10.10.2008
188 Klebanová Darina Bžany 15 10.10.2008
189 Lošaková Oľga Svidník Sov.Hrdinov 436/28 10.10.2008
190 Havirová Renáta Kračunovce 255 10.10.2008
191 Jevočin Anton Svidník Nabrežná 14 10.10.2008
192 Birošová Mária Oľšavka 14 10.10.2008
193 Babej Michal Kručov 62  27.2.2009
194 Tabaková Jana Stropkov Krátka 1668/2 27.2.2009
195 Horbajová Dominika Giraltovce Kukčínová 11    27.2.2009
196 Kožlejová Margita Giraltovce Hviezdoslavova 11 27.2.2009
197 Skasková Helena         Krajné Čierno 30 27.2.2009
198 Ľeľo Leslana                             Svidník 8.mája 990/1 27.2.2009
199 Hirčková Mária Vyšná Jedľova 31 27.2.2009
200 Hicová Mária Šariššký Štiavnik 35 27.2.2009
201 Vaľušová Elena Turany n/Ondavou 89 27.2.2009
202 Antošová Katarína Stropkov Chotčanska 87/5 27.2.2009
203 Biľová Alena Stropkov Jarkova 400/12 27.2.2009
204 Čorbová Milka Giraltovce Fučikova 377/13 27.2.2009
205 Kašperová Daniela Stropkov Hrnčiarska 1597/24 27.2.2009
206 Dzubajová Mária Cigla 28 27.2.2009
207 Kudlová Adriana Svidník Karpatska 754/8 27.2.2009
208 Mazurová Mária Giraltovce Tehelná 13 27.2.2009
209 Sasaráková Anna Kurimka 155 27.2.2009
210 Siváková Mária Lomné 2 27.2.2009
211 Andrejková Monika Šariššký Štiavnik 35 6.5.2009
212 Kuzmová Anna Rovné 107 6.5.2009
213 Hruščová Lucia Stropkov Kalinčiakova 1052/17     6.5.2009
214 Cichá Andrea Stropkov Šandalska 1419/18 6.5.2009
215 Malíková Katarína Stropkov Chotčanska 87/5 6.5.2009
216 Drimáková Marta             Svidník Duklianska644/16 6.5.2009
217 Mervová Anna Rovné 68 6.5.2009
218 Leľová Anna Svidník Sov. hrdinov 163/68 6.5.2009
219 Bujdoš Jaroslav Chotča 40 6.5.2009
220 Pastoreková Tatiana Stropkov,  Hnrčiarska 1597/28 30.06.2010
221 Bajkušová Eva  Kukova 26 30.06.2010
222 Antošová Mária Krušinec 49 30.06.2010
223 Gregová Beáta Kuková 169 30.06.2010
224 Ľuniková Anna Dukovce 44 30.06.2010
225 Koščová Mária  Kuková 26 30.06.2010
226 Vaníková Helena Krajná Poľana 59 30.06.2010
227 Vašuta Vladimír Vyšný Komárnik 13 30.06.2010
228 Glosovská Tatiana Hrabovčík 68 30.06.2010
229 Forintová Alžbeta  Vyškovce 20 30.06.2010
230 Tyčová Jana Svidník,  Duklianska 644/16 30.06.2010
231 Baloďanská Viera Rakovčík 30 30.06.2010
232 Lažová Mária Svidník,  Kutuzovová 443/8 30.06.2010
233 Gocová Marta Svidník,  Duchnovičová 431/4 30.06.2010
234 Slivková Anna Vislava 51 30.06.2010
235 Duláková Alena, Bc Nižná Písana 46 30.06.2010
236 Barvirčáková Helena Svidník,  Sov. hrdinov 355/46 30.06.2010
237 Furmánek Miroslav Kurimka 88 30.06.2010
238 Kasarda Juraj Vyšná Olšava 143 30.06.2010
239 Kasardová Ľuba Vyšná Olšava 143 30.06.2010
240 Skalská Jozefína Vyšný Komárnik 41 30.06.2010
241 Miňová Bernardína, Bc. Stropkov, Sitníky Strečková 14 30.06.2010
242 Fecenková Anna Svidník,  Gen.Svobodu 692/98 30.06.2010
243 Ludvík Jozef Belejovce 1 30.06.2010
244 Hajduková Zuzana Svidník,  Mierová 47 30.06.2010
245 Timanová Mária Svidník,  Gen.Svobodu 700/27 30.06.2010
246 Havajová Anna Svidník,  Gen.Svobodu 699/22 30.06.2010
247 Kuzmová Anna Rovné 107 30.06.2010
248 Zvodzová Mária Giraltovce Dukelská 59/66 30.06.2010
249 Hamarová Mária Giraltovce Dukelská 61/68 30.06.2010
250 Bešenyová Mariana Stropkov,  Bokšanská 1341/10 30.06.2010
251 Kľoceková Jana Stropkov, Sitník Sitnická 1934/6A 30.06.2010
252 Morozová Aneta Ladomírová 199 30.06.2010
253 Michaličová Marcela Svidník,  8.mája 638/35 30.06.2010
254 Oreničová Svetlana Svidník,  Gen.Svobodu 682/6 30.06.2010
255 Vasičková Aneta Vyšná Pisana 26 30.06.2010
256 Kolcun Jaroslav Okrúhle 83 30.06.2010
257 Mudrý Stanislav Nižný Mirošov 30 30.06.2010
258 Kostík Ján Vyšná Pisana 15 30.06.2010
259 Čižmárová Renáta Ladomírova 117 30.06.2010
260 Drimáková Martina Nová Polianka 20 15.10.2010
261 Červeňaková Anna Mestisko 53 15.10.2010
262 Harčariková Helena Kračunovce 311 15.10.2010
263 Vaško Pavel Ing. Kuková 98 15.10.2010
264 Suváková Mária Ing. Staškovce 53 15.10.2010
265 Prusaková Anna Stropkov,  Bokšanska 1338/3  15.10.2010
266 Pališinová Beáta Tisinec 15.10.2010
267 Siváková Anna Stropkov,  Petejova 982/28 15.10.2010
268 Horkavá Alena Svidník,  Duklianska 642/11 15.10.2010
269 Kaplánová Andrea Svidník,  Nabrežna 498 15.10.2010
270 Namešpetrová Kamila Pušovce 82 15.10.2010
271 Imchrichová Silvia Stropkov,  Mat. Slovenskej 913/34 15.10.2010
272 Čižeková Tatiana Giraltovce Hviezdoslavova452/8 15.10.2010
273 Slota Pavol Ing. Svidník,  Čat. Nebijaka 661/10 15.10.2010
274 Hajduková  Darina Svidník,  Mierova 2197/47 15.10.2010
275 Bačová Mária Svidník,  Dukianska 644/13 15.10.2010
276 Nováková Emília Svidník,  Dukianska 642/6 15.10.2010
277 Fečko Jozef Kračúnovce 367 15.10.2010
278 Jankuová Viera Giraltovce Budovateľska 184/24 15.10.2010
279 Gašparik Márian Giraltovce Hviezdoslavova 455/12 15.10.2010
280 Gašpariková Martina Mgr. Giraltovce Hviezdoslavova 455/12 15.10.2010
281 Kapová Iveta Svidník,  Dukianska 641/5 15.10.2010
282 Hliviaková Helena  Vyšný Komárnik 25 15.10.2010
283 Kupčíková Anna Svidník,  8.mája 638/38 15.10.2010
284 Pavlíková Anna Lužany pri Topli 34 15.10.2010
285 Vašková Mária Kuková 98 15.10.2010
286 Feckaninová Helena Svidník,  Nábrežna 498/13 15.10.2010
287 Červeňaková Darina Beňadikovce 87 08.12.2010
288 Moskaľová Renáta Stropkov,  Hrnčiarska 1627/25 08.12.2010
289 Malačinová Jana Radoma-Hradisko 42 08.12.2010
290 Malačinová  Katarína Okrúhle 2 08.12.2010
291 Rodáková Nadežda Vyšný Mirošov 10 08.12.2010
292 Gajdošová Ľudmila Stročín 104 08.12.2010
293 Ľuberdová Táňa  Stropkov,  Rovná 18 08.12.2010
294  Keselica Dávid  Šandal 86 08.12.2010
295 Vaňková Nadežda Havaj 8 08.12.2010
296 Babuščiaková Tatiana Havaj 117 08.12.2010
297 Skysľaková Mária Havaj 131 08.12.2010
298 Kocanová Jana Havaj 114 08.12.2010
299 Sisáková Iveta Stropkov,  Mat. Slovenskej 915/44 08.12.2010
300 Tomová Jaroslava Cernina 134 13.04.2011
301 Pancuráková Mária Giraltovce Bardejovská 280/36 13.04.2011
302 Kvasková Dajana, Mgr. Cernina 46 13.04.2011
303 Prusaková Helena Tisinec 117 13.04.2011
304 Danková Ivana, Bc. Stropkov,  Kalinčiaková 1042/22 13.04.2011
305 Orečná Mária Giraltovce Fučíkova 431 13.04.2011
306 Furmánek Miroslav Kurimka 88 13.04.2011
307 Furmaneková Lenka, Mgr. Svidník,  Komenského 444/6 13.04.2011
308 Šlang Ľuboš Baňa 42 13.04.2011
309 Šimová Nadežda Giraltovce        Hviezdoslavova 4   13.04.2011
310 Mašlejová Terézia Lúčka 2 13.04.2011
311 Šimková Viera Lužany pri Topli 51 13.04.2011
312 Cauner Ján Kalnište 56 13.04.2011
313 Lešková Juliana Stropkov,  Hrnčiarska 1627/25 13.04.2011
314 Hlavinková Anna Giraltovce Tehelná B 2 13.04.2011
315 Kseničová Emília Mgr. Svidník,  Komenského 444/6 13.04.2011
316 Kačmárová Jana Svidník,  8.mája 494/17 13.04.2011
317 Paľová Stanislava Okrúhle 136 13.04.2011
318 Spišaková Irena Železník 27 13.04.2011
319 Šimová Mária Giraltovce Fučíková 768/99 13.04.2011
320 Štofanová Viera  Kalnište 126 13.04.2011
321 Rokytová Marcela Radoma 121 13.04.2011
322 Moroščáková Helena Stropkov,  Hrnčiarska 1627/25 13.04.2011
323 Žanonyová Jana, Bc. Stropkov,  Hlavná 44/5 13.04.2011
324 Čeledinská Mariana Šandal 60 13.04.2011
325 Džoganová Lucia, Bc. Cernina 73 01.07.2011
326 Čepová Eva Chotča 181 01.07.2011
327 Smoligová Jana Miňovce 90 01.07.2011
328 Mňahončáková Silvia Ladomírová 96 01.07.2011
329 Mňahončáková Lenka Ladomírová 96 01.07.2011
330 Zápotocká Anna Oľšavka 8 01.07.2011
331 Hažlinská Viera Giraltovce Kukučínova 461 01.07.2011
332 Štefaníková Viera Svidník,  Gen.Svobodu 683/8 01.07.2011
333 Poperník Ján Svidník,  Karpatska 743/4 01.07.2011
334 Ferencová Tatiana Breznica 152 01.07.2011
335 Pilipová Anna Svidník,  Kpt.Pavlíka 604/7 01.07.2011
336 Jadvišová Barbora Svidník,  Mládeže 495/2 01.07.2011
337 Feňová Jana  Kečkovce 86 03.10.2011
338 Suváková Ľubov Ladomírová 194 03.10.2011
339 Černigová Lenka Svidník,  Sov.hrdinov 28 03.10.2011
340 Cimbalová Jaroslava  Mestisko 140 03.10.2011
341 Miľová Alena Breznica 25 03.10.2011
342 Džupinová Ivana Breznica 261 03.10.2011
343 Džoganová Ľubomira    Svidník,  G.Svobodu 683/8 03.10.2011
344 Daňková Jana Svidník,  G.Svobodu 699/22 03.10.2011
345 Zozuľaková Mária Svidník,  Duklianska 642/6 03.10.2011
346 Hošková Jozefína Svidník,  G.Svobodu 683/7 03.10.2011
347 Suchaničová Emília Giraltovce Dukelská 61/68 03.10.2011
348 Čorba Marek Okrúhle140 03.10.2011
349 Čorba Igor Okrúhle 140 03.10.2011
350 Ivanková Michaela Vyšný Mirošov 98 03.10.2011
351 Gulová jana Šariský Štiavnik 68/1 03.10.2011
352 Kaňuková Mária Matovce 25 03.10.2011
353 Pagačová Bibiana Svidník,  Duklianska 641/1 03.10.2011
354 Siňarová Mária  Svidník,  G.Svobodu 698/19 03.10.2011
355 Ličko ján Stropkov,   Chotčanska 111/214 03.10.2011
356 Ličková Mária Svidník,  Duklianska 641/5 03.10.2011
357 Mańáková Mária Okrúhle 150 03.10.2011
358 Poľaková Adela Stropkov,  Hrnčiarska 50/D2 03.10.2011
359 Fedorcová Dana Stropkov,  Hrnčiarska 1627/21 03.10.2011
360 Kanaliková Eva Stropkov,  Ľ.Štúra 485/10 03.10.2011
361 Hrižová Monika Lomné 47 03.10.2011
362 Miľová Alena Breznica 25 03.10.2011
363 Džupinová Ivana Breznica 261 03.10.2011
364 Zajarošová Klaudia  Stropkov,  Hrnčiarska 1566/2 03.10.2011
365 Rudová Katarína Stropkov,  Kalinčiakova 1069/40 03.10.2011
366 Vasilenková Anežka Svidník,  Duklianska 641/1 03.10.2011
367 Imreová Helena Giraltovce Tehelná 599/3 03.10.2011
368 Vyravcová Veronika Svidník,  Sov.hrdinov 106/31 03.10.2011
369 Keselicová Ľubomíra Nižný Mirošov 03.10.2011
370 Keselicová Jana Svidník,  8.mája 494/20 03.10.2011
371 Polaščíková Veronika Mrázovce 25 03.10.2011
372 Barančíková Irena Nižný Orlík 47 05.12.2011
373 Harvišová Darina Svidník,  Nábrežná 05.12.2011
374 Kimaková Renáta Svidník,  Ge. Svobodu 681/28 05.12.2011
375 Krajčovičová Viera Vapeník 1 05.12.2011
376 Marcinová Mária Svidník,  Sov. hrdinov 468/28 05.12.2011
377 Foťko Gabriel Stropkov,  Pustina 1148/17 05.12.2011
378 Foťko Michal Stropkov,  Pustina 1148/17 05.12.2011
379 Alexovičová Agáta Svidník,  8.mája 494/8 05.12.2011
380 Zozom Jozef, Ing. Svidník,  Karpatská 804/9 05.12.2011
381 Olčák Maroš Vyšný Orlík 58 05.12.2011
382 Vargová Andrea Stropkov,  1605/15 05.12.2011
383 Palij Ján Svidník,  Ľ.Štúra 489/9 05.12.2011
384 Labčáková Nataša Breznička 41 05.12.2011
385 Bezeková Drahomíra  Potoky 8 05.12.2011
386 Gulová Zdena Svidník,  Karpatská 754/7 05.12.2011
387 Kandráč Slavomír Stropkov,  Mlynská 698/13 05.12.2011
388 Hubačová Ivana Okrúhle 157 05.12.2011
389 Horochoničová Helena Svidník,  Kutuzovová 319/2 05.12.2011
390 Horochoničová Martina  Svidník,  8.mája 635/27 05.12.2011
391 Nagajdová Simona Ladomírová 34 05.12.2011
392 Ondeková Eva Mičakovce 19 05.12.2011
393 Cocuľová Svetlana Vyšný Mirošov 113 05.12.2011
394 Tomašová Katarína Ing. Svidník,  duklianska 648/18 05.12.2011
395 Krifková Katarína Svidník,  Ľ.Štúra 489/9 05.12.2011
396 Buchala Martin Svidník,  Duklianska 642/7 05.12.2011
397 Krovická Eva Breznica 84 05.12.2011
398 Kavuľová Alena Svidník,  Gen. Svobodu 699/22 05.12.2011
399 Oreničová Viera Vyšný Mirošov 37 05.12.2011
400 Hurná Mária Miňovce 68 26.03.2012
401 Cuper Jaroslav Vyšný Orlík 24 26.03.2012
402 Pastirčáková Emília Kuková 152 26.03.2012
403 Ungvarská Michaela Kračúnovce 60 26.03.2012
404 Mazúr Dominik Giraltovce Tehelná 603/13 26.03.2012
405 Kmecová Marta Štefurov 39 26.03.2012
406 Kanalošová Michaela Svidník,  8.mája 635/30 26.03.2012
407 Fecenková Božena Svidník,  Duklianska 650/23 26.03.2012
408 Barnová Katarína Kružľová 113 26.03.2012
409 Hudáková Eva Svidník,  Duchnovičová 431/4 26.03.2012
410 Kimák Róbert Svidník,  Gen.Svobodu 681/2 26.03.2012
411 Vančišinová Miroslava Svidník,  SNP 592/40 26.03.2012
412 Miňová Alena Svidník,  SNP 589/28 26.03.2012
413 Juršišínová Viktória Mestisko 152 26.03.2012
414 Miháľ Martin Kapišová 37 26.03.2012
415 Macko Marián Mestisko 101 26.03.2012
416 Hudáková Olena Bukovce 38 30.07.2012
417 Šimková Martina Stropkov,  Konštantinova 45 30.07.2012
418 Varjanová Helena Vyšný Mirošov 36 30.07.2012
419 Calková Marta Stropkov,  Kukučínova 898/6 30.07.2012
420 Lišková Helena Bukovce120 30.07.2012
421 Bilančiková Ivana Svidník,  Duchnovičova 431/4 30.07.2012
422 Kriško Lukáš Svidník,  Gen. Svobodu 699/22 30.07.2012
423 Malenky Miloš Svidník,  Duklianska 644/15 30.07.2012
424 Migová Soňa Svidník,  Dlhá 529/35 30.07.2012
425 Jadviš David Svidník,  Mládeže 495/2 30.07.2012
426 Bujdošová Oľga Chotča 155 30.07.2012
427 Hvizdová Tatiana Svidník,  Sov. hrdinov 437/32 30.07.2012
428 Lišková Erika Bukovce 120 21.09.2012
429 Čabalová Ľubov Brusnica 35 21.09.2012
430 Ličko František Svidník,  Karpatska804/10 21.09.2012
431 Kačurová Ivana,Bc Svidník,  8.mája 635/30 21.09.2012
432 Vargušová Darina Kalnište 134 21.09.2012
433 Končárová Jana Giraltovce Fučikova 21.09.2012
434 Vaňko Pavel Lužany pri Topli 47 21.09.2012
435 Vaňová Júlia Lužany pri Topli 47 21.09.2012
436 Krajňak Jaroslav Svidník,  8.mája 494/21 21.09.2012
437 Kozlovská Kamila  Žalobín 120 21.09.2012
438 Kuzmová Anna Svidník,  Duklianska 644/15 21.09.2012
439 Kimaková Martina Stropkov,  Vojtovská 1496/5 21.09.2012
440 Hrižová Mária Stropkov,  Ondavská 956/27 21.09.2012
441 Tóthová Katarína Repajov 46 21.09.2012
442 Pavlišková Katarína Kručov 22 25.02.2013
443 Kulik Stanislav Lechnica 46 25.02.2013
444 Šidelský Jakub Radoma 56 25.02.2013
445 Šramková Petronela Giraltovce Tehelná 602/10 25.02.2013
446 Medvecová Mária Giraltovce Hviezdoslavova 454/10    25.02.2013
447 Kriľová Alena, Mgr Svidník,  Hrabová 732 25.02.2013
448 Vachaľová Melánia Bukovce61  25.02.2013
449 Bognárová Eva Senec Mlynská 64 25.02.2013
450 Vaškaninová Vladislava Svidník,  Duklianska 22 25.02.2013
451 Kačmárová Ingrid Hrabovčík  25.02.2013
452 Peľáková Marcela Vyšná Olšava 79 25.02.2013
453 Olčaková Zuzana Stropkov,  Matice Slov. 903/18     25.02.2013
454 Živčáková Slavomíra Malá Poľana 56 25.02.2013
455 Varcholová Eva Nižný Mirošov 48 25.02.2013
456 Štefaniková kamila Svidník,  Kpt.Pavlíka 598/1 25.02.2013
457 Čabalová Mária Kračúnovce 260 25.02.2013
458 Murcková Margaréta,Mgr. Miková 137 25.02.2013
459 Šatníková Veronika Stropkov,  Hrnčiarska 1618/38 25.02.2013
460 Calková Slavomíra Brusnica 68 25.02.2013
461 Ivanová Ľudmila Kračúnovce 154 25.02.2013
462 Polivčáková Beáta Svidník,  Bardejovská 358/11 25.02.2013
463 Bokšanská Lýdia Duplín 151 25.02.2013
464 Dupejová Renáta Svidník,  Karpatska 838/15 25.02.2013
465 Barnová Vladimíra Svidník,  Kutuzovová 434/5 25.02.2013
466 Leško Tomáš Ľubovec 114 25.02.2013
467 Motyková Valéria,Bc. Stropkov,  Matice Slov. 920/50    25.02.2013
468 Motyka Stanislav, Ing. Stropkov,  Matice Slov. 920/50    25.02.2013
469 Kimaková Danka Svidník,  Sov. Hrdinov 437/32 25.02.2013
470 Mašlejová Ľubica Vyšná Olšava 151 25.02.2013
471 Kasardová Renáta      Stropkov,  Akad. Pavlova 37 25.02.2013
472 Bujdošová Ivana Tisinec 102 25.02.2013
473 Augustin Vladimír ing. Snina Staničná 1033 28.06.2013
474 Macková Lea Ladomírova 30 28.06.2013
475 Kosť Michal Svidník,  Karpatská 743/2 28.06.2013
476 Dzuručová Ivana Kalnište 132 28.06.2013
477 Maruzová Zuzana Giraltovce Dukelska 61/68 28.06.2013
478 Blichová Renáta Svidník,  Nabrežná 489/3 28.06.2013
479 Uramová Miroslava Svidník,  Duklianska 650/2 28.06.2013
480 Verbová Jana Brusnica 41 28.06.2013
481 Fečkaninová Martina, Bc. Staškovce 73 28.06.2013
482 Harvilová Veronika Olšavka 47 28.06.2013
483 Skuncová Martina Okrúhle 136 28.06.2013
484 Nábožná Viera, Mgr. L.Noveská 22/22, Martin 28.06.2013
485 Labiková Iveta Potoky 49 28.06.2013
486 Baloňková Slavomíra Stropkov,  Hrnčiarska 788/88 28.06.2013
487 Tomková Jana Turany N/Ondavou 6 28.06.2013
488 Nemcová Ľubica Stropkov,  Krátka 1668/4 28.06.2013
489 Machová-Kaščáková jarmila Svidník,  Dlhá 548/54 28.06.2013
490 Ivanková Mária, Ing. Turany N/Ondavou 4 28.06.2013
491 Jaselská Mirolava Veľkrop 60 28.06.2013
492 Harvilková martina Svidník,  Gen.Svobodu 684/10 28.06.2013
493 Baranová Michaela, Bc.  Vyšný Orlík 125 28.06.2013
494 Kolesárová Dana Stropkov,  Akad.Pavlova 311/5 28.06.2013
495 Matkobišová Daniela, Mgr. Potoky 19 28.06.2013
496 Ferkaninová Ivana, Ing. Nižný Komárnik 47 02.09.2013
497 Baranová Alžbeta Kurimka 2 12.11.2013
498 Mihaľová Tatiana, Mgr. Svidník,  8.mája 638/36 12.11.2013
499 Venglovičová Alena Stropkov,  Kvetná 405/9 12.11.2013
500 Mikita Jozef Stropkov,  Krátka 1653/5 12.11.2013
501 Končáková Gabriela Stropkov,  Konštantínová 51 12.11.2013
502 Kmecová Anna Giraltovce, kpt.Nálepku 101/58 12.11.2013
503 Rináková Michaela Stropkov,  Hrnčiarska 789/51 12.11.2013
504 Kolcun Jozef, Ing. Okrúhle 83 12.11.2013
505 Blašková Katarína Mestisko 164 12.11.2013
506 Letocká Andrea, Bc. Stropkov,  Chotčanská 87/7 12.11.2013
507 Štefaníková Marcela Okrúhle 112 12.11.2013
508 Kuzma René Varechovce 7 12.11.2013
509 Čverha Andrej Giraltovce, Kukučínova 461/6 12.11.2013
510 Ličková Mária Veľkrop 53 12.11.2013
511 Cichá Katarína, Bc. Stropkov,  Krátka 1668/2 12.11.2013
512 Potomová Mária, Bc. Stropkov,  Zámocká 527/228A 12.11.2013
513 Kaščáková Júlia, Bc. Stropkov,  Hrnčiarska 1619/42 12.11.2013
514 Pavúková Tatiana Mičakovce 50 12.11.2013
515 Dunčáková Marta Giraltovce, Tehelná 8  27.03.2014
516 Maskalíková Emília Bukovce 41 27.03.2014
517 Kaňuk Peter Stropkov, Hrnčiarska 1618/D1 27.03.2014
518 Bujdošová Martina Chotča 32 27.03.2014
519 Kmiť Norbert Bukovce 121 27.03.2014
520 Kušnírová Veronika Svidník,  Gagarinova 146/10  27.03.2014
521 Ivančová Alena Vyšný Orlík 122 27.03.2014
522 Kažimírová Helena Svidník, Duklianska 648/17 27.03.2014
523 Bujdošová Adela Mestisko 47 27.03.2014
524 Čurilová Mária Svidník,  8.mája 494/20 27.03.2014
525 Motyková Daniela Svidník,  Duklianska 642/9 27.03.2014
526 Fecenková Mária Svidník,  Gen.Svobodu 700/26 10.07.2014
527 Sláviková Alžbeta Svidník,  Ľ.Štúra 442/6 10.07.2014
528 Najdúch Maroš Svidník,  Duklianska 642/7 10.07.2014
529 Montsková Michaela Hniezdne 309, Stará Ľubovňa 10.07.2014
530 Trebišovská Regina Chotča 26 10.07.2014
531 Barnová Ivana Nižný Orlík 25 10.07.2014
532 Gajdošová Dana Duplín 51 10.07.2014
533 Moroz Ján Ladomírová 168 10.07.2014
534 Drotárová Jana Svidník,  Karpatská 754/8 10.07.2014
535 Kizáková Kristína Mestisko 161 10.07.2014
536 Hecová Anna Okrúhle 81 10.07.2014
537 Polončáková Renáta Okrúhle 23 10.07.2014
538 Maššová Anna Kružľová 65 10.07.2014
539 Maššová Danka Svidník,  Karpatská 743/4 10.07.2014
540 Dubasová Nadežda Havaj 138 10.07.2014
541 Kokošková Martina Kračúnovce 130 10.07.2014
542 Čorbová Marta Kuková 55 10.07.2014
543 Kasardová Emília Jakušovce 18 10.07.2014
544 Pavlišinová Iveta Radoma 117 10.07.2014
545 Šimková Martina, Mgr. Beňadikovce 41 10.07.2014
546 Kseničová Ivana Rovné 141 10.07.2014
547 Kuzmišinová Mária Svidník,  Duklianska 648/20 10.07.2014
548 Ducárová Ľudmila Hrabovčík 54 10.07.2014
549 Fedorková Galina Svidník,  Čat.Nebiljaka 782/19 10.07.2014
550 Fusatá Viera Vyšný Mirošov 72 10.07.2014
551 Ivanková Monika Vyšný Mirošov 98 25.09.2014
552 Vanátová Lucia, Mgr. Stropkov,  Mlynská 700/10 25.09.2014
553 Mydlová Simona Nová Kelča 106 25.09.2014
554 Baran Miroslav Kračúnovce 61 25.09.2014
555 Suchaničová Renáta Stročín 108 25.09.2014
556 Tkáčová Martina Mestisko 62 25.09.2014
557 Durkáč Marián  Stropkov,  Kvetná 416/19 25.09.2014
558 Čurpeková Silvia Krajná Bystrá 30 25.09.2014
559 Feč Michal Svidník,  Dlhá 556/62 14.11.2014
560 Konárová Terézia Staškovce 27 14.11.2014
561 Žoldáková Zuzana Stropkov,  Chotčanská 110/28 14.11.2014
562 Krigovská Františka Stropkov,  Akad.Pavlova 315/14 14.11.2014
563 Drozdová Monika, Mgr. Stropkov,  Hrnčiarska 1627/23 14.11.2014
564 Kmiťová Alexandra Stropkov,  Jarková 1856/40 14.11.2014
565 Prusáková Gabriela Tisinec 9 14.11.2014
566 Petrusová Andrea Stropkov,  Hrnčiarska 1606/19 14.11.2014
567 Haraščáková Mária Stropkov,  Hlavná 491/5 14.11.2014
568 Kiššová Veronika Tisinec 2 14.11.2014
569 Timko Štefan Bukovce 83 14.11.2014
570 Skubanová Mária Bukovce 127 14.11.2014
571 Ličková Paulína Staškovce 44 14.11.2014
572 Ševcová Terézia Okrúhle 42 14.11.2014
573 Matkobišová Monika Radoma 85 14.11.2014
574 Stachurová Miroslava Skalica, Suchoměřická 6 14.11.2014
575 Štefancová Viera Svidník,  8.mája 634/25 14.11.2014
576 Saxa Marek Stropkov,  Krátka 1669/6 09.12.2014
577 Bahmová Cecília, Ing. Giraltovce, Tehelná 601/8 09.12.2014
578 Macková Mária Makovce 54 09.12.2014
579 Babejová Alena Vyšná Olšava 18 09.12.2014
580 Lipinský Róbert Mestisko 110 09.12.2014
581 Pabinová Jarmila Stropkov,  Cintorínska 547 09.12.2014
582 Pabin Marek Stropkov,  Cintorínska 547 09.12.2014
583 Kšonžek Lukáš Stropkov,  Hrnčiarska 1566/6 09.12.2014
584 Macková Miroslava Svidník,  Pavlovičova 336/20 09.12.2014
585 Tkáčová Jana Stropkov,  Mlynská 699/17 09.12.2014
586 Popiková Gabriela Stročín 69 09.12.2014
587 Fedáková Jarka Svidník,  Karpatská 743/1 09.12.2014
588 Kravcová Mária Svidník,  Gen.Svobodu 700/26 09.12.2014
589 Michal Kmec Štefurov 39 27.03.2015
590 Magda  Cipková 8.mája 492/8, Svidník 27.03.2015
591 Žaneta Melnyková Slovenská Kajňa 148 27.03.2015
592 Renáta Janovičová Kukučinová 571, Giraltovce 27.03.2015
593 Cecília Čabalová Hrnčiarska 1618/36,Stropkov 27.03.2015
594 Michaela Kurilcová Lipová 205/10, Svidník 27.03.2015
595 Eva Šafranková, PhDr. Duplín 122 27.03.2015
596 Miroslava Partilová Tehelná 7, Giraltovce 27.03.2015
597 Zita Kopasová Mlynská 12, Giraltovce 27.03.2015
598 Jozef Porizanik Vyšný Mirošov 19 27.03.2015
599 Vojtaničová Nižný Mirošov 27.03.2015
600 Martin Pazdič Nad Lučkami 31, Bratislava 05.06.2015
601 Martina Vagnerová, Mgr. Mat.slovenskej1552/12, Stropkov 05.06.2015
602 Anna Hudáková Duplín 67 05.06.2015
603 Peter Mihalík, Mgr. J.Kráľa 1004/4, Stropkov 05.06.2015
604 Ivana Sedláková Nižný Orlík 76 05.06.2015
605 Emília Morjaková Gen.Svobodu 698/20,Svidník 05.06.2015
606 Ivana Maššová Kružľová 65 05.06.2015
607 Iveta Lipáková Chotča 74 05.06.2015
608 Helena Foltynová Železník 124 05.06.2015
609 Ľubica Dzurišová Dukelská 59/66,Giraltovce 05.06.2015
610 Alla Kotuličová, JUDr. Ľ. Štúra 442/6,Svidník 05.06.2015
611 Nadežda Hricová Sov. Hrdinov 454/16,Svidník 05.06.2015
612 Nikola Vančišinová 8.mája 637/33,Svidník 05.06.2015
613 Natália Gondeková Hrnčiarska 1619/42,Stropkov 05.06.2015
614 Dušana Polaščíková Mlynská 706/18,Stropkov 06.08.2015
615 Helena Bednariková Śportová 831/1,Stropkov 06.08.2015
616 Petra Ducárová, Ing. Karpatská 784/16, Svidník 06.08.2015
617 Mária Čušková Tkačová Hviezdoslavová 453/9,Giraltovce 06.08.2015
618 Mária Ignacová Vyšný Mirošov 69 06.08.2015
619 Katarína Brajová Vyšný Mirošov 158 06.08.2015
620 Veronika Zribková Sov. Hrdinov 356/48,Svidník 06.08.2015
621 Simona Čigašová, Mgr. Hemerkova 34, Košice 06.08.2015
622 Iveta Ivančová, Bc. Šar. Štiavník 17 06.08.2015
623 Ondrej Halčík, Mgr. Komenského 46/10, Svidník 06.08.2015
624 Anna Rompilová Cernina 3 06.08.2015
625 Silvia Gundziková Havaj 140 06.08.2015
626 Mária Sluťaková Gen.Svobodu 682/4, Svidník 06.08.2015
627 Nikola Juhaščiková Duchnovičova 431/3,Svidník 06.08.2015
628 Jana Čečková Gen. Svobodu 682/6,Svidník 06.08.2015
629 Marcela Michrinová, Mgr. Tisinec 92 06.08.2015
630 Z. Vanatová, Mgr. Kapišová 26.08.2015
631 Samuel Harvilla Kuková 81 04.11.2015
632 Oľga Gonosová Havaj 5 04.11.2015
633 Melánia Čumová Olšavka 45 04.11.2015
634 Jozef Potoma Chotčanska 85/1, Stropkov 04.11.2015
635 Michal Horný Vojtovská 1598/7,Stropkov 04.11.2015
636 Martina Chvaščáková Piskorovce 25 04.11.2015
637 Radovan Vasiľ Popradská 84/B,Košice 04.11.2015
638 Kvetoslava Mikitová Krátka 1653/5. Stropkov 04.11.2015
639 Júlia Fecková Mat.slovenskej 1774/38,Stropkov 04.11.2015
640 Anna Strončeková Rovné 127 04.11.2015
641 Alena Ilečková Gen. Svobodu 681/1,Svidník 04.11.2015
642 Júlia Mackaničová Kružľová 102 04.11.2015
643 Jesika Borošová Miňovce 56 04.11.2015
644 Branislav Timan Gen.Svobodu700/27, Svidník 04.11.2015
645 Eva Vašutová Čat. Nebiljaka 785/22, Svidník 22.12.2015
646 Jana Lešková Nižný Mirošov 88 22.12.2015
647 Jana Kašperanová A. Hlinku 1101/42, Stropkov 22.12.2015
648 Pavol Prusák  Matice slovenskej 1552/14,Stropkov 22.12.2015
649 Alexandra Bodnárová Hlavná 44/7, Stropkov 22.12.2015
650 Anna Lešková, Mgr. Kračunovce 30 22.12.2015
651 Jaroslava Majcherová Sady 3873/29, Bardejov 22.12.2015
652 Tatiana Hnátová Bardejovská 359/13, Svidník 22.12.2015
653 Martina Beríková , Bc. Konštantinová 645/15, Stropkov  22.12.2015
654 Darina Dovičaková Radoma 122 22.12.2015
655 Viera Vrabľová Metodová 8, Stropkov 22.12.2015
656 Ľudmila Podhajecká, PhDr.  Chotčanská 159/90, Stropkov 22.12.2015
657 Viliam Vasilko Duklianska 644/14, Svidník 22.12.2015
658 Miloš Vrabeľ , Ing. Metodová 8, Stropkov 22.12.2015
659 Gabriela Foťková  Puškinová 1148/17, Stropkov 22.12.2015
660 Pavol Krajňak  Sov. hrdinov 436/28, Svidník 22.12.2015
661 Mária Puchirová Kapišová 53 22.12.2015
662 Martin Miženko  Hrabovčík 118 18.02.2016
663 Monika Ščerbová Karpatská 743/6, Svidník 18.02.2016
664 Bc. Renáta Hrubá Matice slovenskej 902/4, Stropkov 18.02.2016
665 Nikoleta Siváková Hrnčiarska 1606/17, Stropkov 18.02.2016
666 Miroslav Černiga Turany nad Ondavou 18.02.2016
667 Mária Černigová  Turany nad Ondavou 18.02.2016
668 Bc. Katarína Rojková Nižná Olšava 108 18.02.2016
669 Dagmar Žolnová Havaj 91 18.02.2016
670 Katarína Semanová  Havaj 32 18.02.2016
671 Natália Vojtaničová Vyšný Orlík 63 18.02.2016
672 Lucia Želinská  Duklianska 641/1, Svidník 18.02.2016
673 Viera Sušinová Vyšná Olšava 144 18.02.2016
674 Miloš Bartko  Kolbovce 5 18.02.2016
675 Emília Gonšenicová  Duplín 89 18.02.2016
676 Matej Kurtý  Nižný Mirošov 85 27.04.2016
677 Jana Kločková Hrnčiarsdka 1601/30, Stropkov 27.04.2016
678 Stanislava Bočkaiová Bokšanská 1375/48, Stropkov 27.04.2016
679 Jakub Antoš Krušinec 49 27.04.2016
680 Ivana Prusáková Tisinec 9 27.04.2016
681 Renata Ilčisková Breznica 211 27.04.2016
682 Katarína Beňová Lipová 636/1, Svidník 27.04.2016
683 Lea Čubirková Soboš 11 27.04.2016
684 Silvia Dlabalová Kračúnovce 412 27.04.2016
685 Jaroslav Krajňak Vyšná Jedľová 29 27.04.2016
686 Stanislav Krifka 8. mája 634/24, Svidník 27.04.2016
687 Ing. Andrea Krifková 8. mája 634/24, Svidník 27.04.2016
688 Alžbeta Lukáčová Dubová 73 27.04.2016
689 Iveta Krivková Krajné Čierne 33  27.04.2016
690 Miroslava Hamborská  Krajné Čierne 18 27.04.2016
691 Ivana Petrášová Kručov 49 27.04.2016
692 Katarína Komišaková Mlynská 713/44, Stropkov 27.04.2016
693 Dominik Antoš Nábrežná 19, Stropkov 27.04.2016
694 Viktória Hnátová Ak. Pavlova 315/2, Stropkov 27.04.2016
695 Miroslava Korecká  Breznica 135 27.04.2016
696 Bc. Ľubica Sopoligová Soviets. Hrdinov 372/5, Svidník 27.04.2016
697 Ing. Tomáš Vašuta  Čat. Nebiljaka 785/22, Svidník 27.04.2016
698 Dominík Rudý  Duplín 49 27.04.2016
699 Bibiana Dzubajová Soboš 61 30.06.2016
700 Jarmila Vaňková Tehelná 599/3, Giraltovce 30.06.2016
701 Diana Lipáková Kručov 42 30.06.2016
702 Kristína Vysokajová Hrnčiarska 787/70, Stropkov 30.06.2016
703 Iveta Kačmárová Vyšná Olšava 52 30.06.2016
704 Marián Sabo 8.mája 493/13, Svidník 30.06.2016
705 Bc. Ingrid Majerníková Varechovce 61 30.06.2016
706 Andrea Kačmárová  Karpatská 838/15, Svidník 30.06.2016
707 Andrea Šepitková  8. mája 492/10, Svidník 30.06.2016
708 Juraj Pališin Fučíková 443/93, Giraltovce  30.06.2016
709 Slavomír Franko  Duklianska 641/4, Svidník 30.06.2016
710 Jozef Mašlej  Lúčka 99 30.06.2016
711 Bc. Silvia Popovcová Dubová 107 30.06.2016
712 Veronika Suváková Ak. Pavlova 317/2, Stropkov 30.06.2016
713 Alena Konárová Rakovčík 60 30.06.2016
714 Slávka Palušová  Nová Kelča 75 30.06.2016
715 Anna Vasiľová Budovateľská 188/28, Giraltovce 29.09.2016
716 Ing. Vladislava Ivančová Vyšný Mirošov 157 29.09.2016
717 Ing. Lucia Jurkovičová Roztoky 78 29.09.2016
718 Mária Simčáková Vagrinec 3 29.09.2016
719 Tatiana Spustová Mlynská 1483/93, Vranov nad Topľou 29.09.2016
720 Mgr. Iveta Šlepecká  Chotča 30 29.09.2016
721 Ing. Jakub Demko Duklianska 642/10, Svidník  29.09.2016
722 Marek Labuda Kračúnovce 262 29.09.2016
723 Bc. Ján Červeňak  Vyšný Orlík 148 29.09.2016
724 Ing. Tomáš Červeňak Vyšný Orlík 148 29.09.2016
725 Peter Hric Čsl. Armády 364/8, Svidník 29.09.2016
726 Alexandra Hutňanová  Duklianska 641/2, Svidník 29.09.2016
727 Viktor Poperník Roztoky 71 29.09.2016
728 Aneta Poláková Chotčanská 145/5, Stropkov 10.11.2016
729 Renáta Leľová  8.mája 490/1, Svidník 10.11.2016
730 Lukáš Skirka Ladomirova 181 10.11.2016
731 Kristián Palidrab Ľ.Štúra 462/3, Svidník 10.11.2016
732 Michal Mikita 8.mája 492/11, Svidník 10.11.2016
733 Ivan Labun Pavlovičova 178/18, Svidník 10.11.2016
734 Ladislav Harakeľ Karpatská 838/14, Svidník 10.11.2016
735 Jozef Vavrek Kračúnovce 12 10.11.2016
736 Daniela Vojčeková Kobylnice 26 10.11.2016
737 František Vojček  Kobylnice 26 10.11.2016
738 Dominika Šimo - Surčeková Bankovská 1120/15, Stropkov 10.11.2016
739 Dušan Gonšenica  Stročín 107 10.11.2016
740 Jana Havajová  Hrnčiarska 1605/15, Stropkov 10.11.2016
741 Patrik Bokšanský Mlynská 13/698, Stropkov 10.11.2016
742 Romana Sasaraková Nižný Mirošov 6 10.11.2016
743 Ľubomír Sasarak Nižný Mirošov 6 10.11.2016
744 Mgr. Mária Barkóciová  Nižný Hrabovec 304 9.2.2017
745 Dana Remetová  Mestisko 152 9.2.2017
746 Zuzana Bobotová  Babie 18 9.2.2017
747 Ing. Ľubomír Filo Bardejovská 254/40, Giraltovce 9.2.2017
748 Mgr. Judita Filová Záhradná 176/28, Hanušovce nad Topľou 9.2.2017
749 Tatiana Kravčišinová  Kurimka 80 9.2.2017
750 Mária Mitaľová  Dukelská 40/44, Giraltovce 9.2.2017
751 Bc. Monika Vovková  Kurimka 150 9.2.2017
752 Bc. Martina Kravčišinová  Kurimka 131 9.2.2017
753 Adrián Jakubčo  Mlynská 699/17, Stropkov 9.2.2017
754 Jana Bibková  Vyšný Mirošov 138 9.2.2017
755 Slavka Sabolová  Sovietskych hrdinov 432/34, Svidník 9.2.2017
756 Cecília Lastivková  Gen. Svobodu 681/1, Svidník 9.2.2017
757 Ján Bokšanský  Tokajík č. 44 9.2.2017
758 Darina Janeková  Karpatská 804/9, Svidník 9.2.2017
759 Slavomír Petra  Sovietskych hrdinov 355/44, Svidník 9.2.2017
760 Katarína Muliková Vyšná Olšava 21 15.2.2017
761 Sanja Oreški Baňa 25 15.2.2017
762 Jana Tkačová  Valkovce 59 15.2.2017
763 Viera Dzurjuvová  Kračúnovce 280 15.2.2017
764 Viera Kidalová čat. Nebiljaka 784, Svidník 15.2.2017
765 Slávka Simčáková Poštová 388/5, Svidník 15.2.2017
766 Alena Drozdová 8. mája 492/4, Svidník 15.2.2017
767 Alena Štachurová Kalnište 156 15.2.2017
768 Zdenka Šoltýsová Brezov 27 15.2.2017
769 Miroslav Kičina  Duchnovičova 1, Svidník 23.3.2017
770 Maroš Obrochta Kapišová 78 23.3.2017
771 Mária Zoščaková Rovné 54 23.3.2017
772 Marta Bokšanská 8. mája 637/34, Svidník 23.3.2017
773 Žaneta Vančišinová 8. mája 637/33, Svidník 23.3.2017
774 Renáta Kavalcová Havaj 152 23.3.2017
775 Marcela Levická  Konštantínova 678/49, Stropkov 23.3.2017
776 Bc. Martina Oreničová Cernina 1 23.3.2017
777 Lucia Prusáková  Havaj 135 23.3.2017
778 Bc. Lívia Štelmákova Petejovská 961/2, Stropkov 23.3.2017
779 Ján Franko Vyšný Orlík 60 23.3.2017
780 Martin Simčisko Pionierska 357/1, Svidník 23.3.2017
781 Róbert Hreško Goldbergerova 376/2, Svidník 23.3.2017
782 Ľubomír Lažo Kapišová č. 41 23.3.2017
783 Robert Keselica  Vyšný Orlík č. 52 23.3.2017
784 Anna Oreničová Dezidera Millyho 576/42, Svidník 23.3.2017
785 Lucia Halajová Mládeže 495/1, Svidník 23.3.2017
786 Marcela Špaková Duklianska 641/5, Svidník 23.3.2017
787 Jaroslava Sedláková  Ľ. Štúra 438/8, Svidník 23.3.2017
788 Slavomíra Kopasová Kručov 10 23.3.2017
789 Johana Barszczewska Medvedie – Penzión Medveď  23.3.2017
790 Daniela Švecová Gen. Svobodu 682/4, Svidník   9.6.2017
791 Mária Fajčáková Holčíkovce 18   9.6.2017
792 Nikola Kočišová Kovaľová Gen. Svobodu 681/6, Svidník   9.6.2017
793 Zuzana Holoďaková Maičakovce 32   9.6.2017
794 Klaudia Kačuriaková Rovné 19   9.6.2017
795 Dávid Dunčák Tehelná 8, Giraltovce   9.6.2017
796 Valéria Kušnierová Ladomírová 73   9.6.2017
797 Mgr. Katarína Fečová Potoky 22   9.6.2017
798 Dušan Kušnier Ladomírová 73   9.6.2017
799 Alena Magdová Nižný Mirošov 99   9.6.2017
800 Helena Galiková Lúčka 120   9.6.2017
801 Mária Gulová Karpatská 804/10, Svidník   9.6.2017
802 JUDr. Katarína Sotáková Klincová 1663/37 C, Bratislava   9.6.2017
803 Jaroslav Maťaš Dukovce 30   9.6.2017
804 Mária Baranová Kurimka 154   9.6.2017
805 Marta Magerová 8. mája 491/3, Svidník   9.6.2017
806 Viktória Kaščáková  Ul. Karpatská 450/19, Svidník    9.6.2017
807 Anna Foltinová  Železník 139 14.9.2017
808 Michaela Škurlová  Stročín 11 14.9.2017
809 Martina Zelizňáková  Hrnčiarska 1597/28, Stropkov  14.9.2017
810 Ing. Rastislav Duleba  Ľ. Štúra 462/1, Svidník 14.9.2017
811 Ľuboš Jaškanič  Letná 1569/27, Stropkov  14.9.2017
812 Magdaléna Čabalová Tisinec 100 14.9.2017
813 Ivana Siváková  Krajná Poľana 57 14.9.2017
814 Anna Jakubová  Turany nad Ondavou 45 14.9.2017
815 Matúš Pánik Krušinec 58 14.9.2017
816 Martin Žižák Duklianska 650/23, Svidník 14.9.2017
817 Tomáš Dall Armelin Sovietskych hrdinov 372/7, Svidník 14.9.2017
818 Bc. Maroš Hrebenár  Sitnicka 1482/7, Stropkov 14.9.2017
819 Jana Petraninová  Mestisko 64 14.9.2017
820 Emil Jakubčo  Samuela Jurkoviča 1602/3, Stropkov 14.9.2017
821 Mgr. Mária Feckaničová Hrnčiarska 1566/2, Stropkov 14.9.2017
822 Dana Viňarská  Havaj 107 14.9.2017
823 Mária Piterová  Gen. Svobodu 682/5, Svidník 14.9.2017
824 Daniela Tkáčová Kuková 33 11.12.2017
825 Halina Švecová Kapišová 116 11.12.2017
826 Anna Mulíková Tisinec 77 11.12.2017
827 Jaroslava Hrinková Kurimka 107 11.12.2017
828 Ingrid Vysokajová Hrnčiarska 787/70, Stropkov 11.12.2017
829 Anna Obušeková Brezov 92 11.12.2017
830 Marcela Vavreková Kalnište 92 11.12.2017
831 Marcela Čonková Stročin 147 11.12.2017
832 Alena Mňahončáková Duklianska 644/14, Svidník 11.12.2017
833 Albano Markaj   11.12.2017
834 Ernest Cina Ladomirová 149 11.12.2017
835 Ioan Verbenič Cigla 52 11.12.2017
836 Jana Fedorová A. Hlinku 1078/2, Stropkov 11.12.2017
837 Ing. Stanislava Drimáková Nová Polianka 2 11.12.2017
838 Ing. Gabriela Kimáková Nižný Mirošov 17 11.12.2017
839 Katarína Škublíková  Jarkova 1887/25, Stropkov 11.12.2017
840 Nikola Varcholová Kpt. Nálepku 437/10, Medzilaborce 11.12.2017
841 Dominika Sokolová Krajná Poľana 56 11.12.2017
842 Michaela Partilová  Kračúnovce 244 22.2.2018
843 Mária Marková Budovateľská 235/20, Giraltovce 22.2.2018
844 Ľubica Šafranková Duklianska 644/12, Svidník 22.2.2018
845 Marta Mydlová Duplín 105 22.2.2018
846 Marcela Fiedlerová Hrnčiarska 1619/42, Stropkov 22.2.2018
847 Slavka Guzejová Radoma 27 22.2.2018
848 Mgr. Peter Mihalík J. Kráľa 1004/4, Stropkov 22.2.2018
849 Petra Tkačová Mestisko 131 22.2.2018
850 Denisa Bogdanová Bžany 51 22.2.2018
851 Natália Guziová  Vyšná Olšava 21 22.2.2018
852 Ivana Mitaľová Bardejovská 227/12, Giraltovce 22.2.2018
853 Mgr. Emília Golenovská  Duklianska 650/24, Svidník 22.2.2018
854 Mária Mikitová Roztoky 43 22.2.2018
855 Soňa Migová Dlhá 529/35, Svidník 22.2.2018
856 Štefánia Kutná Beňadikovce 38 22.2.2018
857 Alena Siváková Breznička 46 22.2.2018
858 Jana Ličková Matice slovenskej 913/36, Stropkov 22.2.2018
859 Monika Drimáková 8. mája 637/33, Svidník 22.2.2018
860 Simona Gajdošová Vislava 66 22.2.2018
861 Dávid Kovalčík Budovateľská 1509/13, Stropkov 22.2.2018
862 Jozef Vadoc Bukovce 126 22.2.2018
863 Dušan Kočeniak  Sovietskych hrdinov 241/23, Svidník 22.2.2018
864 Mgr. Barbora Piruchová  Ľ. Štúra 462/4, Svidník 28.4.2018
865 František Popovič Hrnčiarska 1597/28, Stropkov 28.4.2018
866 Lucia Vašičková Dubasová  Havaj 140 28.4.2018
867 Zuzana Paňková  SNP 597/53, Svidník 28.4.2018
868 Lucia Ferencová Okrúhle 81 28.4.2018
869 Ľudmila Fabuľová Chmeľov 304 28.4.2018
870 Adriána Konfederáková Ladomírová 34 28.4.2018
871 Zdeno Sivák Kružlová 112 28.4.2018
872 Magdaléna Humeníková Breznica 276 28.4.2018
873 Nikola Jačisková Krušinec 71 28.4.2018
874 Radka Gonosová Havaj 5 28.4.2018
875 Marcela Bučková Vojtovce 20 28.4.2018
876 Ingrid Oleárniková Soľník 17 28.4.2018
877 Renáta Daňková Železník 49 28.4.2018
878 Bc. Zuzana Rusnáková Šandalská 1411/11, Stropkov 28.4.2018
879 Dana Fejová Gen. Svobodu 684/11, Svidník 28.4.2018
880 Sidónia Kočišová Kalinčiakova 1069/40, Stropkov 28.4.2018
881 Jozef Mydla  Nová Kelča 106 28.4.2018
882 Tomáš Goriščák Záhradná 297/3, Svidník 28.4.2018
883 Lea Čerevková  Ševčenkova 43, Medzilaborce  28.4.2018
884 Dominika Varcholová Miková 23 28.4.2018
885 Lýdia Pavlíková  Mlynská 706/18, Stropkov 26.06.2018
886 Mária Saviová Železník 82 26.06.2018
887 Anna Budžaková  Kračúnovce 302 26.06.2018
888 Cyprián Jurčišin  J. Grešáka 26, Bardejov 26.06.2018
889 Jozef Graca Komenského 17, Bardejov 26.06.2018
890 Táňa Ondečková Petrovce 96 26.06.2018
891 Monika – Kočiščáková - Paľová Stuľany 101 26.06.2018
892 Mgr. Renáta Zajacová Stuľany 199 26.06.2018
893 Monika Gregová Stuľany 101 26.06.2018
894 Róbert Bilý  Dukelská 62/69, Giraltovce 26.06.2018
895 Valéria Hudáková Gen. Svobodu 699/23, Svidník 18.09.2018
896 Ing. Miroslava Dvorščáková Kružlová 110 18.09.2018
897 Mária Gimová  Chotča 146 18.09.2018
898 Ivana Pardusová  Puškinova 1163/24, Stropkov 18.09.2018
899 Eva Polaščíková  Sokolovská 1632/1, Stropkov 18.09.2018
900 Antónia Ducárová 8/. mája 494/21, Svidník 18.09.2018
901 Renata Daňková  Železník 46 18.09.2018
902 Gabriela Migová Karpatská 743/3, Svidník 18.09.2018
903 Eva Barvirčáková  Nová Polianka 6 18.09.2018
904 Jozef Michrina Tisinec 74 18.09.2018
905 Lukáš Šimko Duplín 130 18.09.2018
906 Igor Soľanka Stropkovská 18, Svidník 18.09.2018
907 Jozef Múdry Stropkovská 18, Svidník 18.09.2018
908 Martin Džubák Cernina 185 18.09.2018
909 Alojz Gajdoš Duplín 41 18.09.2018
910 Marián Jurečko Krajná Bystrá 41 18.09.2018
911 Jozef Harviš 8. mája 638/38, Svidník 18.09.2018
912 Miroslava Dzurjaninová Kručov 4 18.09.2018
913 Renata Šlangová Chotčanská 87/7. Stropkov 18.09.2018
914 Andrej Čorba Lužany pri Topli 45 18.09.2018
915 Peter Moravec Pod Kutmi 6, Bardejov – Dlhá Luka 18.09.2018
916 Marek Juhas Pánska 12, Bardejov – Dlhá Luka  18.09.2018
917 Miroslav Bača Šarišské Čierne  107 13.12.2018
918 Miroslava Sidlárová  Kapišová  111 13.12.2018
919 Tatiana Krajňaková Sovietskych hrdinov 436/28, Svidník 13.12.2018
920 Miriam Nagajdová  Vyšný Orlík  46 13.12.2018
921 Ján Kračún Slatinka 73 13.12.2018
922 Alexandra Hubertová Tisinec  121 13.12.2018
923 Ivana Galajdová Nižný Orlík  27 13.12.2018
924 Gabriel Galajda  Nižný Orlík  27 13.12.2018
925 Alena Lapčáková Bankovská 1117/8, Stropkov 13.12.2018
926 Beáta Hudáková Chotča  51 13.12.2018
927 Magda Lapčáková Veľkrop 62 13.12.2018
928 Janka Lapčáková Mládeže 495/6, Svidník 13.12.2018
929 Jana Fečková Jakušovce  1 13.12.2018
930 Ing. Lukáš Vaník Krajná Poľana  59 13.12.2018
931 Katarína Potičná  Duklianska 641/3, Svidník 13.12.2018
932 Jaroslava Bochaničová Mlynská 700/10 13.12.2018
933 Adriána Prochyrová Makovce  44 13.12.2018
934 Michal Holod Varechovce  41 13.12.2018
935 Michal Blicha Havaj  14 13.12.2018
936 Zuzana Zajacová Stuľany  199 13.12.2018
937 Jozef Zajac  Stuľany  199 13.12.2018
938 Jakub Verčimák Lúčka  78 13.12.2018
939 Marián Čula Krátka 1653/1, Stropkov 13.12.2018
940 Ľubica Čulová Krátka 1653/1, Stropkov 13.12.2018
941 Vincent Durkaj Rovná 1630/15, Stropkov 13.12.2018
942 Lea Bochinová Krušinec  12 13.12.2018
943 Peter Dyľ Hrnčiarska 1603/13, Stropkov 13.12.2018
944 Mária Jakubová  8. mája 491/3, Svidník 13.12.2018
945 Marcela Džupková Mierová 480/19, Svidník  28.2.2019
946 Edita Harvišová Vápeník 31 28.2.2019
947 Slavomíra Siváková Kružlová 71 28.2.2019
948 Lucia Bochnovičová Vyšný Mirošov 64 28.2.2019
949 Bc. Katarína Ducárová Vapeník 4 28.2.2019
950 Mgr. Zdenka Vaňková  Baňadikovce 92 28.2.2019
951 Mgr. Zuzana Bandzáková  Kpt. Nálepku 121/36, Giraltovce 28.2.2019
952 Katarína Vaňková  Dukelská 61/68, Giraltovce 28.2.2019
953 Monika Kolcunová  Šarišský Štiavnik 59 28.2.2019
954 PhDr., Mgr. Slavko Surmay Chotčanská 85/1, Stropkov 28.2.2019
955 Ladislav Surmay Chotča 157 28.2.2019
956 Ladislav Horvat Kuková 168 28.2.2019
957 Katarína Lechmanová  Kračúnovce 416  16.05.2019
958 Beáta Juhaščíková Duchnovičova 431/3,  Svidník 16.05.2019
959 Gabriela Benková Rybárová Mládeže 495/3, Svidník 16.05.2019
960 Jana Buráková Mlynská 699/17, Stropkov 16.05.2019
961 Martina Chvaščáková Vyšný Hrabovec 57 16.05.2019
962 Helena Lipinská  8. mája 498/1, Svidník 16.05.2019
963 Katarína Kačmárová Stročín 12 16.05.2019
964 Anna Dudiaková Vagrinec 47 16.05.2019
965 Jana Ľos - Božíková 8. mája 492/6, Svidník 16.05.2019
966 Lýdia Bodnárová Sovietskych hrdinov 372/3, Svidník 16.05.2019
967 Lucia Ondisová Chotča 91 16.05.2019
968 Milena Bobáková Baňa 28 16.05.2019
969 Slavomíra Cahajlová Stročín 47 16.05.2019
970 Beáta Harvilková Gen. Svobodu 683/9, Svidník 16.05.2019
971 Mgr. Jana Skirková Svidnička 62 16.05.2019
972 Zdenka Stašková Ul. Hlinky 275/15, Stropkov 02.08.2019
973 Eva Holovačová Zbudská Belá 39 02.08.2019
974 Zdenka Čopová Komenského 663/23, Medzilaborce 02.08.2019
975 Darina Rusnáková  Ul. Šandalská 1411/11, Stropkov 02.08.2019
976 Gabriela Siváková Hrnčiarska 1606/17, Stropkov 02.08.2019
977 Pavol Paluba Sovietskych hrdinov 456/78, Svidník 19.09.2019
978 Marta Kostárová Lascov 109 19.09.2019
979 Štefánia Horvatová Lascov 41 19.09.2019
980 Mária Pavlíková Gen. Svobodu 681/2, Svidník 19.09.2019
981 Mário Bosák Karpatská 743/3, Svidník 19.09.2019
982 Bc. Marián Fufaľ Duchnovičova 478/26, Medzilaborce 19.09.2019
983 Drahoslava Potomová Breznica 119 19.09.2019
984 Jana Slivková Svidnička 16 19.09.2019
985 Ľuboš Medviď Stročín 49 19.09.2019
986 Ivana Medviďová Stročín 49 19.09.2019
987 Monika Piňková D. Millyho 578/50, Svidník 19.09.2019
988 Anna Čaklošová Gen. Svobodu 692/17, Svidník 19.09.2019
989 Pavol Dovičák Lomné 78 19.09.2019
990 Emília Jesenská Ladomirová 198 19.09.2019
991 Mgr. Iveta Vančišinová Duklianska 648/20, Svidník 19.09.2019
992 Dominika Zelonkayová Duklianska 648/20, Svidník 19.09.2019
993 Dušan Gľuz Nižný Orlík 4 19.09.2019
994 Marián Drimák Roztoky 41 19.09.2019
995 Monika Čumová Karpatská 804/10, Svidník 19.09.2019
996 Nadežda Kostinská Nižná JedĽová 17 19.09.2019
997 Denisa Červeňaková Šarišský Štiavnik 52 19.09.2019
998 David Maťaš Fučíkova 876/116, Giraltovce 19.09.2019
999 Vladislav Švec  Dukovce 39 19.09.2019
1000 Mária Kaňuchová Železník 70 19.09.2019
1001 Darina Havrilová Kuková 155 19.09.2019
1002 Mgr. Gabriela Kliková Vranovská 1435/7, Stropkov 19.09.2019
1003 Mgr. Maroš Klika Vranovská 1435/7, Stropkov 19.09.2019
1004 Libuša Buchalová Sovietskych hrdinov 355/44, Svidník 19.09.2019
1005 Bernasová Simona Tokajík 4 19.09.2019
1006 Ing. Ladislav Bojčík Ladomirová 190 20.12.2019
1007 Mgr. Pavol Kačmarčík  Turany nad Ondavou 52 20.12.2019
1008 Monika Gojdičová 8. mája 492/8, Svidník 20.12.2019
1009 Anna Franková Hunkovce č. 19/1 20.12.2019
1010 Magdaléna Suchytrová 8. mája 638/37, Svidník 20.12.2019
1011 Vladislava Rusnáková Sovietskych hrdinov 456/78, Svidník 20.12.2019
1012 Iveta Barvirčáková Mestisko 159 20.12.2019
1013 Bc. Petra Kapová Bžany 37 20.12.2019
1014 Radka Melničáková Kručov 53 20.12.2019
1015 Zdenka Červeňaková Šarišský Štiavnik 52 20.12.2019
1016 Marcela Antošová Chotča 22 20.12.2019
1017 Lenka Bujdošová  Tisinec 21 20.12.2019
1018 Magdaléna Palková Mládeže 495/4, Svidník 20.12.2019
1019 Bc. Veronika Jesenská Stročín 110 20.12.2019
1020 Dominik Kulach Ul. Kúty č. 12, Prešov 20.12.2019
1021 Ing. Ondrej Holova Teriakovce 266 20.12.2019
1022 Bc. Michaela Svoradová Domaniža 214 20.12.2019
1023 Lukáš Pavelka Dubovica 345 20.12.2019
1024 Bc. Jana Holovová Teriakovce 266 20.12.2019
1025 Silvia Havirová Buclovany 68 20.12.2019
1026 Jozef Repaský Dulova Ves 166 20.12.2019
1027 Andrea Bačinská Rafajovce 30  20.12.2019
1028 Jana Mikitková Železník 47 20.12.2019
1029 Ing. Miloš Staš Nemcovce 38 20.12.2019
1030 Martina Stašová Nemcovce 38 20.12.2019
1031 Pavol Šváč  Kpt. Nálepku 139/18, Giraltovce 20.12.2019
1032 Mária Vaňková  Ľ. Štúra 441/7, Svidník 04.03.2020
1033 Gabriela Špaková 8. mája 492/9, Svidník 04.03.2020
1034 Denisa Vrábľová  Hrnčiarska 1566/8, Stropkov 04.03.2020
1035 Simona Hricková  Miňovce 73 04.03.2020
1036 Mgr. Mária Vorobeľová Bajusová Breznica 159 04.03.2020
1037 Peter Hoško Vyšný Mirošov 78 04.03.2020
1038 Darina Štochmalová Zámocká 524/26, Stropkov 04.03.2020
1039 Ľubomír Kmiť Bukovce 121 04.03.2020
1040 Ing. Martina Ducarová Ľ.Štúra 489/9, Svidník 04.03.2020
1041 Michaela Lapčáková Veľkrop 6 04.03.2020
1042 Tomáš Reňák Šandal 30 04.03.2020
1043 Ing. Ľubica Vaňková Soboš 40 04.03.2020
1044 Alena Gamratthová Nižná Polianka 13 04.03.2020
1045 Stanislava Krišková Nižný Mirošov 12 04.03.2020
1046 Mária Kseničová Ul. Lipova 217/13, Svidník 04.03.2020
1047 Olívia Bujdošová  Mlynská 699/17, Stropkov 04.03.2020
1048 Adela Mihoková Duklianska 7, Giraltovce 04.03.2020
1049 Mgr. Gabrtiela Hudáčková Stuľany 106 04.03.2020
1050 Ľubomír Šofranko Hrnčiarska 1654/72, Stropkov 04.03.2020
1051 Eva Adamečková Šarišský Štiavnik 73 29.06.2020
1052 Mária Čeledinská Šandal 72 29.06.2020
1053 Slavomíra Kačmárová Breznica 93 29.06.2020
1054 Sylvia Savčáková Vyšný Mirošov 14 29.06.2020
1055 Romana Gundzíková Gen. Svobodu 698/20, Svidník 29.06.2020
1056 Martina Vrabľová Breznica 96 29.06.2020
1057 Ján Renčko Konštantínova 640/27, Stropkov 30.06.2020
1058 Daniela Kučeriaková Gen. Svobodu 691/13, Svidník 30.06.2020
1059 Ľuboš Červeňak Stročín 139 30.06.2020
1060 Beáta Jancurová Stročín 27 30.06.2020
1061 Marián Baluch Karpatská 450/18, Svidník 30.06.2020
1062 Nikola Papierníková Vyškovce 2 30.06.2020
1063 Dominik Macko Bardejovská 358/11, Svidník 30.06.2020
1064 Ján Cina Ladomirová 149 30.06.2020
1065 Jozef Račok Ciolkovského 2110/2, Stropkov 30.06.2020
1066 Dávid Cichý 8. mája 638/37, Svidník 30.06.2020
1067 Tatiana Ferencová Mlynárovce 30.06.2020
1068 Jozef Petranin Cigla 24 01.07.2020
1069 Mgr. Ivana Saganová Kutuzovova434/5, Svidník 01.07.2020
1070 Ivana Kosťová Jurkova Voľa 27 01.07.2020
1071 Ľubica Semancová Goldbergera 248/8, Svidník  01.07.2020
1072 Katarína Gulákocvá Fučíkova 421/59, Svidník 01.07.2020
1073 Jaroslav Holovka Ľ. Štúra 442/6, Svidník 01.07.2020
1074 Peter Priščak Stročín 102 01.07.2020
1075 Anna Marčišinová 8. mája 494/20, Svidník 01.07.2020
1076 Tatiana Hecková Matice slovenskej 906/28, Stropkov 01.07.2020
1077 Aneta Jakubčová Gen. Svobodu 681/1, Svidník 01.07.2020
1078 Michaela Dudyová  Hunkovce 76 01.07.2020
1079 Tibor Tyč  Cernina 165 10.09.2020
1080 Dominik Hálek Dukelská 61/68, Giraltovce 10.09.2020
1081 Ivana Bobáková  Dukelská 61/68, Giraltovce 10.09.2020
1082 Júlia Mikitová  Ladomirová 89 10.09.2020
1083 Mgr. Štefan Šteco Nižný Komárnik 61 10.09.2020
1084 Jaroslav Slivka Kurimka 104 10.09.2020
1085 Miroslav Goldir Príkra 19 10.09.2020
1086 Mgr. Jaroslav Fecuš Čsl. Armády 362/1, Svidník 10.09.2020
1087 Miroslava Raganová Kurimka 157 17.06.2021
1088 Ing. Jozef Ripper Dlhá 530/36, Svidník 17.06.2021
1089 Slávka Guzyová Sovietskych hrdinov 454/16, Svidník 17.06.2021
1090 Michal Hvizd Kružlová 26 17.06.2021
1091 Martina Gmiterová Bardejovská 359/15, Svidník 17.06.2021
1092 Jana Karalová Karpatská 743/1, Svidník 17.06.2021
1093 Zuzana Kandráčová Mlynská 698/13, Stropkov 17.06.2021
1094 Radka Olejarová Karpatská 743/2, Svidník 17.06.2021
1095 Lukáš Ivančo 8. mája 492/10, Svidník 17.06.2021
1096 Maroš Rodák Duklianska 648/18, svidník 23.06.2021
1097 Tomáš Tóth Kurov 110 23.06.2021
1098 Adela Judová Brezovka 36 23.06.2021
1099 Martin Rodák Beňadikovce 3 23.06.2021
1100 Marianna Jancurová  Gen. Svobodu 691/14, Svidník 16.09.2021
1101 Jana Breznoščáková  8. mája 638/38, Svidník 16.09.2021
1102 Zuzana Dorota Čobejová Akad. Pavlova 20, Stropkov 16.09.2021
1103 Lucia Gľuzová Nižný Orlík 4 16.09.2021
1104 Jaroslava Dzvinčuková Šemetkovce 15 16.09.2021
1105 Monika Kaščaková Hrnčiarska 1618/38, Stropkov 16.09.2021
1106 Adriána Mikitková 8. mája 490/1, Svidník 16.09.2021
1107 Stanislav Sivák Kružlová 140 16.09.2021
1108 Alena Potomová Chotča 118 16.09.2021
1109 Alena Ličková Karpatská 804/10, Svidník 16.09.2021
1110 Radovan Gima Chotča 53 16.09.2021
1111 David Miga Ľ. Štúra 462/1, Svidník 16.09.2021
1112 Nadežda Mazurová Nábrežná 371/1, Svidník 29.12.2021
1113 Jaroslav Mikitka gen. Svobodu 699/24, Svidník 29.12.2021
1114 Mgr. Eva Hirčková Pavlovičova 476/10, Svidník 29.12.2021
1115 Monika Andrejková J. Kráľa 1007/7, Stropkov 29.12.2021
1116 Renáta Teľatniková Ladomirová 45 29.12.2021
1117 Andrea Vasičková Železník 167 29.12.2021
1118 Simona Smoligová Mlynárovce 71 29.12.2021
1119 Jana Jančíková Koprivnica 31 29.12.2021
1120 Marcela Andrejovská  Mlynská 712/22, Stropkov 24.02.2022
1121 Valéria Kobyľanová Želmanovce č. 22 24.02.2022
1122 Petronela Sisáková Vyšná Olšava 143 24.02.2022
1123 Ľubomíra Migová Ľ. Štúra 462/1, Svidník 24.02.2022
1124 Mária Kecerová Kukorelliho 320/2, Giraltovce 24.02.2022
1125 Klaudia Nemergutová Kukučínova 898/6, Stropkov 24.02.2022
1126 Dominika Kovalčiková Lascov 117 24.02.2022
1127 Huong Hoang Thi Thu SNP 276/7, Svidník 24.02.2022
1128 Nam Tran Hai SNP 276/7, Svidník 24.02.2022
1129 Milan Štefanišin Bukovce 87 25.05.2022
1130 Dana Hudačová Stuľany 136 25.05.2022
1131 Katarína Matušík Kuková 70 25.05.2022
1132 Jana Gornaľová Breznica 10 25.05.2022
1133 Tatiana Belinová Sitníky 1525/18, Stropkov 25.05.2022
1134 Alena Reiterová Vyšná Olšava 145 25.05.2022
1135 Nikola Čurlíková Záhradná 618/7, Giraltovce 25.05.2022
1136 Vlasta Halušková Radoma 9 30.05.2022
1137 Alžbeta Pavúková Malačinová Okrúhle 2 30.05.2022
1138 Monika Borecká Gen. Svobodu 700/26, Svidník 30.05.2022
1139 Júlia Bereščáková Havaj 138 30.05.2022
1140 Jozef Slivovič Srnianska 14, Nové Mesto nad Váhom  30.05.2022
1141 Michala Jančušová  Šarišský Štiavnik 59 30.05.2022
1142 Adam Berežný  Duklianska 172 30.05.2022
1143 David Bokšanský Duplín 172 30.05.2022
1144 Mgr. Alena Čečková Ladomirová 141 30.05.2022
1145 Peter Štefanco  Vyšný Komárni 47 30.05.2022
1146 Peter Nemec Lúčna 825/4, Vranov nad Topľou 31.05.2022
1147 Iveta Ivančová Vyšný Mirošov 92 31.05.2022
1148 Darina Ducarová 8. mája 492/11, Svidník 31.05.2022
1149 Katarína Džurbanová Ladomirová 153 31.05.2022
1150 Ernest Haluška Ladomirová 152 31.05.2022
1151 Slavomíra Kosťová  Nižný Orlík 7 31.05.2022
1152 Martin Modrák  Ladomirová 55 31.05.2022
1153 Mgr. Slávka Majerniková Mlynská 699/15, Stropkov 06.09.2022
1154 Mgr. Anna Olejárová Duchnovičova 252/9, Svidník 06.09.2022
1155 Greta Rusinková Festivalova 134/13, Svidník 06.09.2022
1156 Jaroslava Dulebová  Jurková Voľa 6 06.09.2022
1157 Marianna Slivková Vislava 54  06.09.2022
1158 Júlia Sluťaková  Gen. Svobodu 682/4, Svidník 06.09.2022
1159 Natália Vargová  Želmanovce 70 06.09.2022
1160 Peter Varga SNP 820/29, Sečovce  06.09.2022
1161 Gabriela Krempaská Vagrinec 19 06.09.2022
1162 Samuel Škurla  Turany nad Ondavou 31 06.09.2022
1163 AnnaMária Keselicová 8. mája 494/20, Svidník 06.09.2022
1164 Marek Nagajda 8. mája 637/34, Svidník 06.09.2022
1165 Dagmar Siváková Kružlová 71 06.09.2022
1166 Mária Kováčová Kružlová 43 06.09.2022
1167 Monika Siváková Nižný Mirošov 70 06.09.2022
1168 Michal Sivák Kružlová 71 06.09.2022
1169 Lucia Medvedzová Šandal 58 15.12.2022
1170 Jozef Gojdič 8. mája 637/32, Svidník 15.12.2022
1171 Alena Homoľová Sov. hrdinov 374/17, Svidník 15.12.2022
1172 Ivana Vendeľová Breznica 165, 091 01 15.12.2022
1173 Mária Podoláková Gen. Svobodu 18, Svidník 15.12.2022
1174 Božena Čonková Stročín 74 15.12.2022
1175 Viera Janočková Bukovce 19 15.12.2022
1176 Mária Jobková Krušinec 4  15.12.2022
1177 Marianna Slivková Vislava 54  15.12.2022
1178 Alena Džurbanová Kapišová 134 15.12.2022