Register odborne spôsobilých osôb podľa zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektotých zákonov  
v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
P. č. Meno, priezvisko, titul Adresa trvalého pobytu Dátum vydania osvedčenia
1. Bojkas Vladimír   Roztoky  77 8.12.2006
2. Mikita Peter   Svidník 62/11  3.5.2007
3. Marušak Stanislav  Stropkov,ul. A.Hlinku 1073/2  3.5.2007
4. Haľko Emil  Krajná Bystrá  č. 10 3.5.2007
5. Vorobeľ Dušan Kružlová č. 101 3.5.2007
6. Noga Vladimír Svidník, ul. Gen. Svobodu 683/7  3.5.2007
7. Tomková Anna  Lužany pri Topli č. 50 3.5.2007
8. Svit Vladislav  Baňa č. 51 3.5.2007
9. Vasilenko Jaroslav Svidník, ul. Duklianska 641/1 3.5.2007
10. Gonšenica Ján Duplín č. 89 3.5.2007
11. Jakubčo Viliam Stropkov, ul. Mlynská 699/17 3.5.2007
12. Braslavský Ján Duplín č. 105 3.5.2007
13. Vančišin Ivan Svidník, ul. Gen. Svobodu 684/12 3.5.2007
14. Smetanková Helena  Jakušovce č. 21 3.5.2007
15. Kmecová Zuzana, Mgr.  Kalnište č. 145 3.5.2007
16. Šmajda Michal Bukovce č. 97  3.5.2007
17. Gondek Peter Baňa  č. 17  3.5.2007
18. Fečko Michal  Brusnica č. 91 3.5.2007
19. Maťaš Miroslav Mestisko č. 16  3.5.2007
20. Revák Ondrej Svidník, ul. Gen. Svobodu 698/20 3.5.2007
21. Ščerba Michal Svidník, ul. Karpatská 743/6 3.5.2007
22. Gača Cyril  Svidník, ul. Sov. hrdinov 356/48 3.5.2007
23. Glovacký Miroslav Krušinec č. 14 3.5.2007
24. Les Pavol Tisinec č. 2 26.6.2007
25. Michalov Michal Stropkov, ul. Hrnčiarska 1627/21 26.6.2007
26. Bezaňuk František Stropkov, ul. Letná č. 43 26.6.2007
27. Rudy Pavol Svidník, ul. Duklianska 648/19  25.6.2008
28. Ligová Iveta  Vyšný Mirošov 114 25.6.2008
29. Hrižová Mária Svidník, ul. Ľ. Štúra 489/9-72 25.6.2008
30. Gulová Kamila Šarišský Štiavnik 59 25.6.2008
31. Pšar Juraj, RSDr. Vyšný Hrabovec 7  25.6.2008
32. Slivka Ján Šandal 90 29.9.2009
33. Calko Ján Lomné 20 29.9.2009
34. Vansa Juraj Stročín 95 29.9.2009
35. Chrzán Ján Vaľkovce 77 29.9.2009
36. Dzur Michal Mlynárovce 28 29.9.2009
37. Leško Peter, Ing. Nižný Mirošov 89 29.9.2009
38. Jadlovský Dušan Stropkov, Šarišská 1950/12 12.10.2010
39. Jurkovič Martin Roztoky 78 12.10.2010
40. Drimak Milan Roztoky 62 12.10.2010
41. Goriščak Marek, Bc.  Krajná Poľana 15 12.10.2010
42. Jurek Michal  Vyšný Mirošov 138 28.3.2012
43. Špak Michal Svidník, Gen.Svobodu  28.3.2012
44. Žumar Jozef Kružľová 120 28.3.2012
45. Matkobiš Marek Potoky 19 28.3.2012
46. Mikytin Ján Okrúhle 36 28.3.2012
47. Revák Andrej Svidník, Gen.Svobodu698/20 28.3.2012
48. Babjak Alexander Svidník, G.Svobodu691/15 28.3.2012
49. Ševc jozef Radoma 113 28.3.2012
50. Najduch Ján Svidník, Duklianska 650/22 28.3.2012
51. Cap Ján Stropkov, Ružová 428/4 28.3.2012
52.  Prusák Peter Stropkov, Hrnčiarska 790/90 28.3.2012
53. Laca Milan Ing. Svidník, Ľ. Štúra 462/5 28.3.2012
54. Jurko Marek Miňovce 50 28.3.2012
55. Stupák Ján Svidník, Mládeže 495/7 28.3.2012
56. Juhas Martin Stropkov, Chotčanska 157/88 30.7.2012
57. Chovanec Ján Svidník, 8.mája 638/37 30.7.2012
58. Bakalár Pavol Giraltovce,  Bardejovska 263/50 21.9.2012
59. Bodnár Jozef Dukovce 59 21.9.2012
60. Vansa Juraj Stročín 95 28.6.2013
61. Michalko Dušan Svidník, Pionierska 357/2 28.6.2013
62. Nemec Ingnac Stropkov, Vranovská 17 28.6.2013
63. Bujdošš Stanko Breznica 278 28.6.2013
64. Ovsanik Michal Olšavka 24 28.6.2013
65. Petný Peter, Ing. Svidník, Gen.Svobodu 682/6 28.6.2013
66. Baran Jozef Vyšný Orlík 125 28.6.2013
67. Ivanov Jaroslav Stropkov, Hrnčiarska 1619/42 28.6.2013
68. Knezel Robert Ing. Svidník, Nábrežná 498/13 12.11.2013
69. Miga Zdenko  Vyšný Orlík 99 14.11.2014
70. Lukáš Galajda, Ing. Gagarina 7/124, Svidník, 27.3.2015
71. Peter Zoščak Duklianska 642/9, Svidník, 6.8.2015
72. Slavomír Bednár Ľ. Štúra 442/6, Svidník, 6.8.2015
73. Matuš Janovčík Kuzmanyho 4, Prešov 6.8.2015
74. Ján Sasarák Cernina 21 6.8.2015
75. Ján Podaný Mestisko 167 4.11.2015
76. Ján Miga Nová Polianka 10 4.11.2015
77. Vladimír Marusin Roztoky 59 4.11.2015
78. Marián Lastivka Cigla č.4 4.11.2015
79. Peter Kočiš Chotčanska 87/7, Stropkov, 4.11.2015
80. Viktor Kocan Havaj 138 4.11.2015
81. Michal Bohanič Hrnčiarska 797/76, Stropkov, 4.11.2015
82. Stanislav Marušak A. Hlinku 1073/2,Stropkov, 4.11.2015
83. Miloš Bartko  Kolbovce 5 18.2.2016
84. Maroš Kosár Ľ. Štúra 438/8, Svidník 27.4.2016
85. Štefan Mydla  Duplín 52 9.2.2017
86. Bc. Milan Jaškanič Ul. 8. mája 490/1, Svidník 21.02.2018
87. Miroslav Jurina Kečkovce 18 21.02.2018
88. Branislav Demko Nižný Mirošov 15 21.02.2018
89. Jozef Sičak Ul. Ak. Pavlova 311/5, Stropkov 21.02.2018
90. Pavol Latta Ul. Hlavná 1651/43, Stropkov 21.02.2018
91. Juraj Popik Duplín 47 21.02.2018
92. Štefan Šafranko Brusnica 40 21.02.2018
93. Ivan Kleban Vranovská 50, Stropkov 21.02.2018
94. Róbert Fatľa Ul. Budovateľská 12, Stropkov 21.02.2018
95. Ján Belovežčík Vyšný Orlík 8 21.02.2018
96. Miroslav Robynek  Cernina 31 15.05.2019
97. Ján Liška Hrnčiarska 1597/26, Stropkov 15.05.2019
98. Milan Staško Nový riadok 334/5, Stropkov 15.05.2019
99. Miroslav Varchola Matice slovenskej 907/32, Stropkov 15.05.2019
100. František Vrablik Radoma 89 15.05.2019
101. Ján Bartkovič Vyšný Hrabovec 10 15.05.2019
102. Mgr. Mária Sirýová  Ladomirová 80 15.05.2019
103. Katarína Repašová   Vyšná Olšava 13 18.09.2019
104. Jozef Potičný  Šarišské Čierne 7 18.09.2019
105. Jozef Drab Vyšná Olšava 99 18.09.2019
106. Milan  Olearník  Hrabovčík 20 26.11.2019
107. Ing. Lenka Babejová Vyšný Orlík 132 26.11.2019
108. Peter Kačmár  Dídlisko 1. mája 59/43, Vranov nad Topľou 26.11.2019
109. Dariusz Edward Kowalczyk Duplín 47 26.11.2019
110. Matúš Hocko Kutuzovova 434/7, Svidník 26.11.2019
111. Ján Špik Vyšná Polianka 49 26.11.2019
112. Zdenko Miga Vyšný Orlík 99 26.11.2019
113. Ing. Viliam Gonos  Breznica 236 04.03.2020
114. Igor Čurilla Kvetná 23/40, Stropkov 04.03.2020
115. František Mihok Kračúnovce 336 26.05.2022
116. Andrea Jurčenková  Dukelská 852/139, Giraltovce 26.05.2022
117. Pavol Polaščík Mrázovce 14, 090 33 15.03.2023