September – mesiac Alzheimerovej choroby

Hrozby známej demencie – Alzheimerovej choroby si svet na základe vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripomína každoročne 21. septembra. Z dôvodu globálnemu nárastu počtu postihnutých však tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patrí nielen celý mesiac september, ale vlastne celý rok.

Začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase.  Tieto prvé príznaky ochorenia pripisujú postihnutí alebo príbuzní starnutiu, stresu či depresii.

 

O Alzheimerovej chorobe

 

Alzheimerova demencia je veľmi pomaly sa rozvíjajúce degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek a nervových spojení. Postihuje predovšetkým tie časti mozgu, ktoré sú dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Ak sa pamäť a rozumové schopnosti narušili do tej miery, že človek už nedokáže bez pomoci zvládať každodenné situácie, hovoríme o demencii.

Rizikové faktory Alzheimerovej choroby:

 • Ženské pohlavie
 • Pozitívna rodinná anamnéza (výskyt ochorenia v rodine – rodič, brat, sestra)
 • Vek (Výskyt Alzheimerovej choroby stúpa s vekom)
 • Genetická záťaž
 • Úrazy hlavy (najmä spojené so stratou vedomia)
 • Vzdelanie (ľudia s nižším vzdelaním majú zvýšené riziko rozvoja ochorenia)
 • Vysoký krvný tlak
 • Zvýšená hladina cholesterolu
 • Zvýšená hladina homocysteinu
 • Poruchy prekrvenia mozgu, tzv. „mozgová skleróza“ (ako urýchľovače nástupu príznakov ochorenia).

Ochranné faktory Alzheimerovej choroby:

 • Vyššie vzdelanie a stály tréning pamäti
 • Vitamín E, C, B
 • Nesteroidné antireumatiká

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie. Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí a o túto skupinu sa stará približne 100 – 150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.

 

 • Vo svete žije 46,8 miliónov ľudí s demenciou.
 • Každé 4 sekundy pribudne na svete 1 prípad demencie
 • Najčastejšou formou demencie je jednoznačne Alzheimerova choroba.
 • Demenciou trpí každý 20. človek nad 65 rokov. Po 80.roku veku je to každý piaty človek.
 • V roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov trpiacich demenciou na 131,5 miliónov.
 • Len 1 zo 4 prípadov Alzheimerovej choroby je potvrdených diagnosticky.
 • Vek je najvýznamnejším rizikovým faktorom Alzheimerovej choroby.

 

Časté príznaky Alzheimerovej choroby, ktoré by si mali príbuzní všimnúť:

 • Zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života.
 • Časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet.
 • Časté zmeny nálad a správania, nezáujem o okolitý svet.
 • Ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta, neschopnosť ich potom nájsť.
 • Zlá orientácia v známom prostredí – problém potrafiť domov.
 • Časová dezorientácia – obmedzenie schopnosti zapamätať si aktuálny deň či rok.

 

Čím skôr sa choroba rozpozná, čím skôr sa zaháji liečba, tým väčšia je šanca na zmiernenie jej priebehu.

 

Možnosť vyliečenia Alzheimerovej choroby ešte dnes nie je, sú však k dispozícii lieky, ktoré môžu zmierniť jej príznaky a zlepšujú kvalitu života postihnutých. Okrem medikamentóznej liečby je veľmi dôležitá aktivizácia chorého (nefarmakologické prístupy a terapie).

 

 

O čo viac sa cítia byť ľudia trpiaci Alzheimerovou chorobou neistí, o to viac potrebujú pochopenie a láskavé, chápajúce prostredie. Skúsme im ho vytvoriť.

 

 

Dotazník porúch pamäti – http://www.alzheimer.sk/Content/cd/dotaznik.htm