Svetový dňa proti rakovine

4.februára 2020 si pripomíname 20-te výročie Svetového dňa proti rakovine.

     V roku 2020 je heslom kampane ku Svetovému dňu proti rakovine “I am and I will – Ja som a ja budem.“  Cieľom je vzbudiť v jednotlivcoch zamyslenie sa nad tým, ako môžu oni sami konať v záujme prevencie vzniku rakoviny a šíriť túto myšlienku ďalej.

     Na Slovensku pribudne každoročne viac ako 30 000 ľudí s rakovinou. Dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc.

     Zvyšujúci sa počet onkologických pacientov na Slovensku je dôvodom, prečo treba počas Svetového dňa proti rakovine upriamiť pozornosť na možnosti, ako môžeme predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení.

     Prognóza pacienta so zhubným nádorom závisí predovšetkým od včasného záchytu nádorového ochorenia, t. j., aby bol rozsah nádoru, ktorý sa určuje od I. – IV. štádia, čo najmenší. Dôležitú úlohu zohráva aj vek, nakoľko v staršom veku fyzickú a psychickú kondíciu môžu ovplyvňovať aj iné chronické ochorenia, ktoré prognózu môžu zhoršovať.

 

Príznaky rakoviny

Je dokázané, že rakovina diagnostikovaná vo včasnom štádiu má šancu na priaznivý výsledok liečby.

Preto, aby sa ochorenie zistilo a liečilo včas, je potrebné všímať si niektoré príznaky – varovné signály tela, ktoré môžu byť prvými príznakmi začínajúceho onkologického ochorenia. Medzi ne patria:

 • hrčka alebo opuch kdekoľvek na tele
 • zmena materského znamienka (jeho farby, tvaru a veľkosti)
 • nehojaci sa vred na koži, perách, v ústnej dutine
 • neobvyklé krvácanie z rodidiel, prítomnosť krvi v stolici či v moči
 • tvorba krvných podliatin v podkoží
 • dlhotrvajúci kašeľ, ktorý nereaguje na liečbu
 • ťažkosti s močením
 • zažívacie ťažkosti, nevysvetliteľné chudnutie, nechutenstvo, zvracanie, zmeny vo vyprázdňovaní stolice,
 • poruchy nervového systému, náhla zmena zraku…

 

Na Slovensku sa pomerne často vyskytujú tieto rakovinové ochorenia:

 

Rakovina prsníka

     Rakovina prsníka je najrozšírenejšia rakovina najmä u žien. Vyskytuje sa u 7 – 10 % žien. Je jednou z hlavných príčin úmrtí u žien vo veku 35 – 55 rokov v Európe a USA.

Príznaky: prejavom sú najmä hrčky v oblasti blízkej podpazušiu alebo bradavky alebo vnútorného horného kvadrantu prsníka. Nebezpečná je aj nepresne lokalizovaná bolesť, nesúvisiaca s nejakým úderom alebo úrazom.

Podozrivý je výtok z bradavky, zväčšené lymfatické uzliny v podpazuší alebo nad kľúčnymi kosťami.

 

Rakovina krčka maternice

      Rakovina krčka maternice je veľmi početné ochorenie žien vo veku do 35 rokov, a potom jeho nárast stúpa po menopauze.

     Vývoju tohto ochorenia predchádza vznik prekanceróznych zmien tzv. dysplázia, čo je vznik netypických buniek. Prejav ochorenia je niekedy nejasný, preto je potrebné sa venovať preventívnym prehliadkam u gynekológa.

     Niektoré znaky však sú pre toto už vzniknuté ochorenie typické a síce mimo menštruačné krvácanie napr. po pohlavnom styku, alebo fyzickej námahe.

     Pozornosť si vyžadujú aj také príznaky ako je náhla a neopodstatnená strata telesnej hmotnosti, bolesti v podbrušku, pocit častého naplnenia v podbruší, či hmatom zistiteľný útvar.

 

Nádory hrubého čreva a konečníka

     Nádory hrubého čreva a konečníka sú najčastejším rakovinovým ochorením vo vyspelých krajinách. Lokalizujú sa v hrubom čreve, slepom čreve alebo v priečnom tračníku. Dôvodom vzniku je najmä nesprávna strava, nedostatok vlákniny a nadbytok mäsa, živočíšnych tukov a rafinovaných cukrov.

Príznaky: prejavy ochorenia sú poruchy vyprázdňovania sa, krv v stolici, bolesti brucha, bezdôvodná strata telesnej hmotnosti, únava, nechutenstvo, obštrukcie čreva, krvácanie z konečníka.

 

Rakovina priedušiek a pľúc

     Vznik ochorenia má v súčasnosti stúpajúci charakter. Podozrenie na rakovinu pľúc vzniká často na základe škvrny alebo zatienenia na röntgenovej snímke, pričom vonkajšie prejavy sú kašeľ, vykašliavanie krvi, bolesti na hrudníku, dýchavica.

Príznaky: sprievodné prejavy sú nechutenstvo, úbytok na váhe, únava.

 

Rakovina prostaty

     Zákernosť tohto ochorenia spočíva v jeho nenápadnosti. Pokiaľ sa rakovina rozrastá len v prostate žiadne príznaky sa objaviť nemusia. Pacient môže žiť s rakovinou aj viac ako dvadsať rokov bez toho aby sa toto ochorenie akokoľvek prejavilo. V pokročilejšom štádiu sa rozšíri do okolitej oblasti a napadne ďalšie tkanivá a orgány. V tejto fáze sú už prítomné symptómy a ochorenie sa stáva nevyliečiteľným.

Príznaky:

 • problém s močením– slabší prúd moču, prerušované, časté močenie, problém s udržaním moču, nemožnosť močiť, bolesti pri močení,
 • krv v semene alebo v moči,
 • bolesti kostí, zlomeniny– panva, kríže, hrudník – znak, že rakovina sa rozšírila a začína napádať kosti,
 • nepríjemný pocit v panve,
 • erektilná dysfunkcia – impotencia, problémy s erekciou – dosiahnuť ju, udržať, bolestivá ejakulácia.

     Ako prvé sa najčastejšie objavujú príznaky týkajúce sa močenia. Nemusí ísť vždy o rakovinu, problémy s močením sa prejavujú aj pri iných ochoreniach – rozhodne však treba navštíviť lekára, ktorý určí presnú diagnózu.

     V rámci roku prevencie 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo skríningové programy zamerané na včasné odhalenie jednotlivých onkologických ochorení: Skríning kolorektálneho karcinómu, karcinómu prsníka a karcinómu krčka maternice. 

     Šíriť povedomie o Svetovom dni a prevencii môže každý. Na takúto iniciatívu môžete vyzvať aj svojich priateľov a známych, pridať sa k tisícom ľudí po celom svete a spoločne tak podporiť globálny boj proti rakovine. Vytrvalá práca v oblasti prevencie nesie svoje ovocie a ukazuje, že angažovať sa v aktivitách v prospech ochrany ľudí pred onkologickými ochoreniami má svoj význam. Dôležité je neprestávať.

 

Zdroj: www.lpr.sk

Pripravilo:

Oddelenie epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku