Svetový deň bez tabaku

31. máj

Od roku 1987 oslavuje WHO každoročne 31. mája Svetový deň bez tabaku, ktorého cieľom je vyzdvihnúť zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a podporovať efektívne stratégie redukovania jeho konzumácie. Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a je zodpovedné za úmrtie jedného z desiatich dospelých.

V jednej cigarete bolo zistených viac ako 4000 chemických látok, z toho 40 – 60 rakovinotvorných. Vdychovaný tabakový dym má 90% príčinnú súvislosť so vznikom rakoviny pľúc, v 75% chronickej obštrukčnej choroby pľúc a v 25% so vznikom srdcového infarktu. Ako dôsledok fajčenia sa vyskytujú mnohé ďalšie chorobné stavy ako žalúdočné vredy, u žien sterilita, u mužov poruchy erekcie a znížená pohyblivosť spermií, komplikácie v tehotenstve, predčasné pôrody, deti fajčiacich matiek majú nižšiu pôrodnú hmotnosť, častejšie sa u nich vyskytuje SIDS (náhle úmrtie dojčiat) a sú častejšie choré. Je dokázaný vzťah medzi fajčením a rakovinou močového mechúra, hrubého čreva a iných nádorových ochorení.

Zo štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že každoročne takto zbytočne zomrie viac ako päť miliónov ľudí (t.j. asi jeden mŕtvy každých šesť sekúnd) a ak sa nepodarí zvrátiť tento nepriaznivý trend, v roku 2030 pôjde až o osem miliónov ľudí. Problémom nie je len aktívne fajčenie, ale aj pasívne. Problematické je fajčenie v reštauráciách, na pracoviskách alebo kdekoľvek v uzatvorených priestoroch. Pasívne fajčenie je celosvetovo zdrojom asi 600 tisíc úmrtí.

Fajčenie zhubne pôsobí najmä na mladistvých fajčiarov obidvoch pohlaví, intenzívnejšie na dievčatá ako na chlapcov, spomaľuje rast (podľa výskumov až o pätinu), zhoršuje školský prospech žiakov, pretože nikotín negatívne pôsobí na duševnú činnosť, čo dokázali aj starostlivo vedené výskumy. Čím je fajčiar mladší, tým zhubnejšie a skazonosnejšie následky zanecháva fajčenie na jeho organizme. Slovensko prijalo v súvislosti so vstupom do Európskej únie, ale najmä s ohľadom na zvýšenie ochrany a podpory zdravia mnoho legislatívnych opatrení. V zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov je v rámci znižovania dostupnosti tabakových výrobkov stanovený zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, zákaz fajčenia v určených priestoroch a iné nariadenia, ktoré by mali zavŕšiť jednu etapu úsilia v boji proti tabaku.

Fajčením ohrozujeme aj zdravie ľudí vo svojom okolí. Preto chceme apelovať na fajčiarov, aby fajčili na zákonom vyhradených miestach, prípadne sa tohto zlozvyku zbavili úplne. Spýtajte sa sami seba, či máte svedomie na to, aby ste ohrozovali ľudí okolo seba a urobte správne rozhodnutie v mene vlastného zdravia a zdravia budúcich generácií.

  1. máj 2017 nech je dňom bez cigarety!