Svetový deň diabetu

     Svetová federácia diabetu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlasuje Svetový deň diabetu, ktorý každoročne pripadá na 14. novembra.

     Nosnou témou pre roky 2021 – 2023 je ,,Access to Diabetes Care“ – Dostupnosť diabetologickej starostlivosti. V tomto roku 2022 sa kampaň zameriava na dostupnosť vzdelávania v oblasti diabetu so sloganom ,,Education to protect tomorrow“ – Vzdelávanie na ochranu zajtrajška.

     Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku častých akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

     Počet diabetikov na Slovensku stúpa, čo potvrdzuje aj štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.
      Na Slovensku sa v roku 2021 v diabetologických ambulanciách liečilo 355 819 pacientov. Ich počet oproti roku 2020 stúpol o 3689. Cukrovku vlani diagnostikovali 28 139 pacientom. Najviac pacientov, 325 084, sa liečilo s cukrovkou druhého typu. S cukrovkou prvého typu sa liečilo 25 007 osôb, s inými typmi cukrovky zase 2893. Tehotenskú cukrovku, teda gestačný diabetes mellitus, malo 2026 žien.
     Vo vlastnom záujme preto nezabúdajme na preventívne prehliadky a nečakajme na pozvanie od lekára, ale zvlášť tí, ktorí majú v rodine diabetika, zvýšené hodnoty krvného tlaku, srdcové ochorenia, zvýšené hodnoty krvných tukov, obezitu, prekonali tehotenskú cukrovku alebo im v minulosti zistili hraničné hodnoty krvného cukru. Tí by mali jedenkrát ročne absolvovať preventívne vyšetrenie krvného cukru u svojho praktického lekára alebo u nás v Poradni zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79, tel. č. 054/7880026, 054/7880028. Diagnostika je veľmi jednoduchá a rýchla. Na vyšetrenie stačí malá kvapka krvi z prsta odobratá nalačno.

Test – riziko vzniku diabetes mellitues

 

Spracoval: Jana Ufnárová, odd. EPZaVkZ