Svetový deň diabetu 2017

Svetová federácia diabetu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou  organizáciou vyhlasuje každoročne

14. novembra Svetový deň diabetu.

Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám však každý rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.

Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku častých akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.                                                       

Počet diabetikov na Slovensku stúpa, čo potvrdzuje aj štatistika Národného centra zdravotníckych informácií. V priebehu roka 2016 pribudlo do evidencie diabetologických ambulancií takmer 22-tisíc novo diagnostikovaných diabetikov.

Prevažná väčšina pacientov (91 %) sa liečila na diabetes 2.typu, ktorý sa prejavuje najmä v staršom veku. Až 83 % tvorili diabetici vo veku 50 a viac rokov. Medziročne vzrástol počet osôb s druhým typom diabetu o 7 %, no za posledných desať rokov až o 15 %. V roku 2016 bol diabetes 2. typu novo diagnostikovaný u 18 630 osôb.

Diabetes 1. typu je zvyčajne diagnostikovaný u mladších pacientov. Z celkového počtu novozistených prípadov (1 210 ) tohto typu diabetu ich najviac pribudlo v populácii 20 – 24 ročných (46,6 /100-tis.).

Tehotenská (gestačná) cukrovka, ktorá vzniká v tehotenstve v dôsledku hormonálnych zmien   a väčšinou po pôrode zanikne, bola diagnostikovaná u 1 541 žien.

Predpokladá sa, že na celom svete trpí diabetom takmer 366 miliónov ľudí. Každých desať sekúnd diagnostikujú diabetes trom ľuďom. Pri súčasnom životnom štýle je predpoklad, že počet ľudí s diabetom bude rásť. Do roku 2030 bude podľa odhadov až 552 miliónov ľudí  s cukrovkou. Už v súčasnej dobe má toto ochorenie viac ako 7 % obyvateľov Slovenska, teda takmer 350 000 ľudí. Okrem toho odborníci predpokladajú, v súlade s údajmi Medzinárodnej diabetickej federácie (IDF), ďalších 150 tisíc pacientov v zatiaľ nepoznanej, ale už jestvujúcej forme alebo v štádiu prediabetických syndrómov.

Ako predísť cukrovke ?  

Je nutné znížiť podiel tukov živočíšneho pôvodu, pri tepelnej úprave pokrmov dať prednosť vareniu a duseniu, pred pečením  a vyprážaním.  Zelenina by mala predstavovať podstatnú časť dennej potravy. Vítané sú rôzne druhy miešaných šalátov v surovom stave. Pre tých, ktorí surovú stravu neznášajú odporúčame krátke zaparenie zeleniny.

Ako zdroj bielkovín sú prospešné ryby, hlavne morské.  Obsahujú tuk priaznivého zloženia, s ochranným vplyvom. Z mliečnych výrobkov sú vhodné kyslomliečne výrobky. Aspoň 3 dni v týždni  by mali byť bezmäsité.

Diabetikom trpiacim obezitou sa doporučuje zásadne redukovať telesnú hmotnosť. Zo všetkou dôslednosťou sa nedoporučuje diabetikom fajčiť.

Vo vlastnom záujme preto nezabúdajme na preventívne prehliadky a nečakajme na pozvanie od lekára.

Všetci klienti, ale zvlášť tí, ktorí majú v rodine diabetika, zvýšené hodnoty krvného tlaku, srdcové ochorenia, zvýšené hodnoty krvných tukov, obezitu, prekonali tehotenskú cukrovku alebo im v minulosti zistili hraničné hodnoty krvného cukru, by mali jedenkrát ročne absolvovať preventívne vyšetrenie krvného cukru u svojho praktického lekára alebo u nás v Poradni zdravia pri RÚVZ so sídlom vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79, tel. č. 054/7880026. Diagnostika je veľmi jednoduchá a rýchla. Na vyšetrenie stačí malá kvapka krvi z prsta odobratá nalačno.