Svetový deň diabetu

Témou pre rok 2018 je „Diabetes a rodina“.

     Medzinárodná federácia diabetu vyhlásila Svetový deň diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1991 s cieľom reagovať na narastajúci výskyt tohto ochorenia vo svete.

     Svetový deň diabetu je kampaň, ktorá sa organizuje s cieľom zjednotiť na medzinárodnej úrovni pacientov s diabetom a zároveň zvyšovať povedomie aj zatiaľ zdravej populácie o tomto ochorení. Špecialisti predpokladajú, že počet pacientov s diabetom sa bude   zvyšovať   najmä  v  súvislosti  s   nezdravým spôsobom života na jednej strane a starnutím populácie na druhej strane.

 

     Diabetes (cukrovka) je chronické ochorenie, ktoré môže viesť k ochoreniu srdca a ciev, slepote, zlyhaniu obličiek a ďalším závažným komplikáciám. So vznikom cukrovky sa spájajú rizikové faktory, medzi ktoré patria napríklad sedavý spôsob života, nezdravá strava, obezita, ale aj predispozícia. Podľa odborných zdrojov je až 80% ochorení diabetom 2. typu preventabilných.

     To znamená, že správnym životným štýlom je možné cukrovke 2. typu predísť. Primárnym cieľom kampane k Svetovému dňu diabetu je zvýšiť povedomie každého z nás o diabete a zamerať sa na úlohu rodiny v jeho prevencii. Je dôležité, aby celá rodina konzumovala zdravé jedlo a venovala sa spoločne pohybu. Členovia rodiny sa tak môžu navzájom podporovať a motivovať. Správne návyky vybudované v rodine, si dieťa prenáša do ďalšieho života. Ak máte cukrovku vo svojej rodine, mal by zdravý životný štýl byť prirodzenou súčasťou vášho života, aby ste zabránili vzniku cukrovky a jej komplikácií.

 

„Jediný spôsob, ako si uchovať zdravie, je jesť, čo nechceš,

piť, čo nemáš rád a robiť, čo sa ti nepáči.“

Mark Twain