Svetový deň obezity

     Obezita je závažným ochorením dnešnej doby. Počty obéznych ľudí sa stále zvyšujú, takže sa odhaduje, že v roku 2025 bude až 2,7 miliardy obéznych, z ktorých najmenej 177 miliónov bude potrebovať náročnú finančnú liečbu. Medzinárodná diabetologická federácia (IDF) odhaduje, že počas nasledujúcich 25 rokov dôjde v Európe v súvislosti s obezitou aj k nárastu počtu diabetikov o jeden milión novo chorých ročne. World Obesity Federation chce tomuto neradostnému vývoju predísť, a preto organizuje už tretí rok Svetový deň obezity, aby upozornila na závažnosť celosvetového zdravotného problému a na nutnosť ho riešiť.

Svetové zdravotnícke organizácie si uvedomujú závažnosť  problematiky obezity a po prvý raz sa v tomto roku spojili a vyhlásili Svetový deň obezity na stredu 4. marca 2020 s mottom „Riešme spoločne obezitu v Európe“.

 

 

     V tento deň sa po celom svete budú konať akcie pre odborníkov, politikov, pacientov aj širokú verejnosť. Cieľom tohto dňa je podporiť spoločnosť v proaktívnom prístupe zvládania problematiky nadváhy a obezity. Obezita je skutočne akútnym celosvetovým zdravotným problémom, ktorý naberá rozmery epidémie.

Svetový deň obezity nie je oslava, ale vztýčený prst!

     Obezitou trpí viac ako 2 miliardy ľudí po celom svete. Každý druhý dospelý a každé piate dieťa majú nadváhu alebo obezitu a vyhliadky do budúcnosti nie sú vôbec ružové. Liečba obezity a s ňou spojených ochorení, preplácanie nemocenských dávok alebo invalidity a ďalšie náklady spojené s týmto ochorením stoja európske vlády 70 miliárd eur ročne.

     Ľudia s obezitou trpia nízkym sebavedomím, v médiách sú prezentovaní prevažne ako lenivci a nenapraviteľní „pojedači fast foodov a maškŕt“ bez schopnosti sa ovládať. Čím ďalej častejšie narážajú na váhovú diskrimináciu, napríklad pri pracovných pohovoroch.

     S obezitou sa spája viac ako 30 rôznych ochorení. S rastúcim percentom tukového tkaniva stúpa aj riziko vzniku cukrovky 2. typu, srdcovo cievnych ochorení alebo niektorých typov rakoviny. Páni majú mať 10 – 20% tuku v tele, dámy 20 – 30%.

     Dlhé sedenie a nedostatok pohybu je dnes bohužiaľ bežný. Denne ale máme ujsť aspoň 8000 krokov alebo sa 30 minút intenzívnejšie hýbať.

     Ako ste na tom práve vy? Zistite zloženie svojho tela a využite krátke konzultácie u pracovníkov Poradní zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Odnesiete si nielen výsledky analýzy zloženia tela, ale aj prvú úlohu, na ktorej začnete pracovať a edukačný materiál.

 

Zásady správneho stravovacieho režimu

Fakty o obezite

Zmapujte svoje zvyky

 

Pripravilo:

Oddelenie epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku