Svetový deň vody 2019

21. marec

     Právo na prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia. Význam Svetového dňa vody spočíva aj v tom, že v súčasnosti žije na svete 2,1 miliardy ľudí v domácnostiach bez zdravotne bezpečnej pitnej vody a približne 4 miliardy ľudí pociťuje vážny nedostatok vody aspoň počas 1 mesiaca v roku.

     Hlavná téma tohtoročného Svetového dňa vody ,,Nenechať nikoho bokom“ vychádza z Agendy 2030, ktorá prisľubuje svetu zabezpečiť do roku 2030 ,,vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom je poukázať, ako je možné vysporiadať sa s vodnou krízou zdôraznením dôvodov, prečo je stále toľko ľudí odkázaných na život bez bezpečnej vody.

*

,,Bezpečná voda“ je zjednodušený výraz pre ,,bezpečné hospodárenie s vodou“, ktoré zahŕňa dostupnosť vody na určitom mieste, v prípade potreby a bez kontaminácie.

*

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri príležitosti Svetového dňa vody oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 21. marca 2019 – vo štvrtok bude bezplatne poskytovať orientačné vyšetrenie vody a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, úpravy pitnej vody, starostlivosti o studňu a pod. Bezplatné vyšetrenie sa týka vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov – studní, a bude zamerané na 2 vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany.

 

     Pre vyšetrenie je potrebné odobrať vodu v množstve minimálne 0,2 litra do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná) a  priniesť vzorku vody v čase od  8,00 do 13,00 hod. na RÚVZ so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník.

 

Zároveň sa záujemcom bude poskytovať v uvedený deň poradenstvo a konzultácie pracovníčkami oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Svidník osobne alebo telefonicky na tel. č.: 054 /788 00 27.