Svetový deň vody 2023

     Ústrednou témou Svetového dňa vody 2023, ktorý si už  takmer tri desaťročia pripomíname 22. marca, je na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov „Urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny.

     Ľudia využívajú vodu vo všetkých oblastiach svojho života. Na pitie, umývanie, v priemysle, poľnohospodárstve, na výrobu energie, likvidáciu odpadu i rekreáciu. Nachádzame sa v období narastajúcej vodnej krízy, ktorá ohrozuje ľudí a našu planétu. S rastom svetovej populácie narastá aj dopyt po vode, ktorý vyčerpáva prírodné zdroje a na mnohých miestach poškodzuje životné prostredie. Náš konzumný spôsob života a klimatická zmena nás o tieto vodné zdroje pripravujú a nedostatok vody je dnes jednou z najväčších ekologických hrozieb, ktorej budeme čeliť. Používame viac vody ako dokáže príroda dopĺňať a ničíme ekosystém od ktorého najviac závisí voda a všetok život. 

 

„Voda je náš najcennejší zdroj – musíme ho využívať zodpovednejšie.“

 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri príležitosti Svetového dňa vody  oznamuje všetkým záujemcom, že dňa 22. marca 2023 – v stredu bude verejnosti   v rámci  Svetového dňa vody poskytovať  orientačné analýzy vôd zo studní, odborné poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality pitnej vody a pod.

     Bezplatné vyšetrenie sa týka vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov – studní a bude zamerané na 2 vybrané základné ukazovatele kvality pitnej vody – dusičnany a dusitany.

 

Pre vyšetrenie je potrebné:

–  odobrať v deň vyšetrenia (22.3.2023) vodu v množstve minimálne 0,2 litra do čistej, vypláchnutej fľaše (nemusí byť sterilná).

  analýzy sa budú vykonávať na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79 v čase od  8,00 do 11,00 hod

 

     Zároveň sa záujemcom bude poskytovať v uvedený deň poradenstvo a konzultácie pracovníčkami oddelenia hygieny životného prostredia  osobne alebo telefonicky na tel. č.: 054 /788 00 27.

           

 

Oddelenie hygieny životného prostredia, RÚVZ vo Svidníku