SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 2022

Svetový deň zdravia bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a každoročne si ho pripomíname 7. apríla, so zameraním vždy na inú aktuálnu tému.

Vzhľadom na súčasnú pandémiu, znečistenú planétu a zvyšujúci sa výskyt chorôb je témou Svetového dňa zdravia v roku 2022:  Naša planéta, naše zdravie.

 • Znečistené ovzdušie zabíja každú minútu 13 ľudí v dôsledku rakoviny pľúc, srdcových ochorení a mozgových príhod. Prestaňte spaľovať fosílne palivá, ako je ropa, uhlie a zemný plyn.
 • Deväť z desiatich ľudí dýcha znečistený vzduch. Prestaňte spaľovať fosílne palivá, ako je ropa, uhlie a zemný plyn.
 • Spaľovanie fosílnych palív, ako je ropa, uhlie a zemný plyn, spôsobuje znečistenie ovzdušia. Udržujte fosílne palivá v zemi pre zdravú planétu a zdravého človeka.
 • Zmena klímy je hrozbou pre ľudské zdravie, ktorá spôsobuje choroby ako rakovina, astma, srdcové choroby a choroby prenášané komármi, ako je horúčka dengue.
 • Na celom svete nemá 3,6 miliardy ľudí bezpečné toalety. Nespracovaný ľudský odpad zhoršuje ekosystémy a ľudské zdravie.
 • 2 miliardy ľudí na celom svete nemajú bezpečnú pitnú vodu. Chráňte vodné zdroje tým, že zabránite, aby sa odpadové vody, odpad a chemikálie dostali do našich jazier, riek alebo podzemných vôd.
 • Každý rok zomrie 829 000 ľudí na hnačkové ochorenia spôsobené znečistenou vodou a nedostatočnou hygienou.
 • Nakladajte so zdravotníckym odpadom bezpečne. Poranenia injekčnou ihlou z odhodených injekčných striekačiek môžu spôsobiť hepatitídu typu B, C a infekčné ochorenia. Emisie zo spaľovania zdravotníckeho odpadu môžu zvýšiť výskyt rakoviny.
 • Tabak každoročne zabije viac ako 8 miliónov ľudí a je vysoko návykový. Je hlavným rizikovým faktorom rakoviny, srdcových a pľúcnych ochorení. Na výrobu 6 biliónov cigariet sa každoročne vyrúbe 600 miliónov stromov, čím sa znižuje čistota vzduchu, ktorý dýchame. Žiadny tabak.
 • Tabak zabíja; pestovanie tabaku škodí planéte. Chráňte svoje telá a životné prostredie pred tabakom.
 • Naša planéta, naše zdravie: vyčistite náš vzduch, vodu a potraviny.
 • Naša planéta, naše zdravie: Znovu si predstavte našu ekonomiku, spoločnosť a zdravie.
 • Rastúce teploty a záplavy spôsobené zmenou klímy vystavia ďalšie 2 miliardy ľudí riziku nákazy horúčkou dengue.
 • Znečistenie oxidom dusičitým môže zhoršiť ochorenia dýchacích ciest, najmä astmu. Dobre naplánované systémy verejnej dopravy vrátane bezpečnej pešej a cyklistickej dopravy môžu zlepšiť kvalitu ovzdušia, zmierniť zmenu klímy a priniesť ďalšie zdravotné prínosy.

 

     Téma Svetového dňa zdravia v roku 2022 sa zameriava na toto prepojenie medzi zdravím našej planéty a zdravím ľudí, zvierat, rastlín – všetkých živých tvorov.

     V súlade s prístupom One Health, ktorý zdôrazňuje vzájomnú závislosť zdravia zvierat, ľudí a životného prostredia, bude tohtoročná kampaň WHO/Europe podporovať posolstvá a aktivity, ktoré ukazujú, ako individuálne rozhodnutia a sociálne správanie ovplyvňujú naše životné prostredie.

 

     Hoci ľudia prispievajú k zhoršovaniu životného prostredia neudržateľnými vzorcami správania, môžeme a musíme byť aj súčasťou riešenia, pokiaľ ide o riešenie najväčšej zdravotnej hrozby, ktorej ľudstvo čelí – klimatickej krízy.

Všetko je navzájom prepojené: problémy, riešenia a my.

     Zvyšovanie teplôt, záplavy a extrémne zrážky sú spôsoby, ktorými zmena klímy ovplyvňuje životy miliónov ľudí.

     Zároveň ďalšie zdravotné hrozby spôsobené človekom, ako je znečistenie ovzdušia, degradácia ekosystémov a výroba a spotreba tabaku, zhoršujú poškodenie našej planéty.

 

    WHO vyzýva všetkých, aby si znovu predstavili svet, v ktorom je čistý vzduch, voda a potraviny dostupné pre všetkých, v ktorom sa hospodárstvo zameriava na zdravie a blahobyt planéty a ľudí a v ktorom zdravé mestá, dediny a komunity zamerané na ľudí vytvárajú podmienky na lepší život.