Svetovým dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc

(CHOCHP)  je 17. november .

Hlavným cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie medzi ľuďmi o tejto závažnej chorobe.

 Chronická obštrukčná choroba pľúc postihuje asi každého desiateho Slováka. Toto respiračné ochorenie je nevyliečiteľné, jeho priebeh a prognózu však možno liečbou ovplyvniť.

Ročne  zomrie  celosvetovo  na  ochorenie  asi  3  milióny  ľudí.  WHO   predpokladá,  že  v  roku   2030   sa   CHOCHP   stane  treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete.  Na túto chorobu trpí podľa posledných štatistík asi 90 000 Slovákov. Podľa odborníkov je ich však niekoľkonásobne viac.

Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie pľúc, ktoré je charakterizované postupným zužovaním dýchacích ciest. Následkom toho vzduch neefektívne prúdi do a von z pľúc.

CHOCHP vzniká ako následok inhalovania škodlivých látok ako je: cigaretový dym, prachové častice, uhlie, dym, výpary leptavých látok a iné. Toto zápalové ochorenie priedušiek sa prejavuje chronickým kašľom, často s produkciou hlienov, dýchavičnosťou a častejšími infekciami dýchacích orgánov.

V pokročilých štádiách sa nedostatočne okysličujú životne dôležité orgány a pacienti sú často odkázaní na kyslíkový prístroj.

Niektorí ľudia však ani netušia, že by týmto ochorením mohli trpieť, keďže príznaky sa rozvíjajú pomaly a mnohí akceptujú chronický kašeľ a dýchavičnosť ako bežnú súčasť starnutia, či ako dôsledok fajčenia. Podľa odhadov až 50% prípadov tohto ochorenia zostáva nediagnostikovaných. Vyšetrenie na CHOCHP zahŕňa detailné posúdenie anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, spirometriu, RTG snímok hrudníka a stanovenie adekvátnej liečby.