Úradná tabuľa

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – MOM

Vydané povolenia na mobilné odberové miesta

 

Vyhlášky vydané ÚVZ SR a RÚVZ Svidník vo Vestníku vlády SR:

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_51_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_46_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_40_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_26_2021 vo Vesníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_21_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_19_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_16_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_8_2021 Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_4_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_2_2021 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_38_2020 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_36_2020 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_33_2020 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_31_2020 vo Vestníku Vlády SR

Vyhláška RÚVZ Svidník čiastka_30_2020 vo vestníku Vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_29_2020 vo vestníku Vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_26_2020 vo Vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_23_2020 vo vestníku Vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_22_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 21 2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_20_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_19_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_17_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka_16_2020 vo vestníku vlády SR

Vyhláška ÚVZ SR čiastka 14/2020 vo vestníku vlády SR

Vyhlášky ÚVZ SR čiastka_11_2020 vo vestníku vlády SR

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie – úhrada nákladov

Prevádzka: Balkánska zmrzlina, Sovietskych hrdinov, 089 01 Svidník

Prevádzkovateľ: Albina Markaj, Dukelská 59/66, 087 01 Giraltovce

Vyvesené: 15.10.2018 – 29.10.2018

 

Rozhodnutie na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky

Skúšobná prevádzka: „Skamat Interiér – Drevárska výroba“, Ul. čat. Nebiljaka 406, 089 01 Svidník,

Žiadateľ: Skamat Interiér s.r.o., Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník

Vyvesené: 9.2.2018 – 23.2.2018

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do skúšobnej prevádzky

Skúšobná prevádzka: „Drevárska výroba“, Ul. čat. Nebiljaka 406, 089 01 Svidník,

Žiadateľ: Skamat Interiér s.r.o., Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník

Vyvesené: 19.1.2018 – 2.2.2018

 

Rozhodnutie – uvedenie priestorov „Reštaurácia Vermex“ do prevádzky

Prevádzka: „Reštaurácia Vermex“, Sov. hrdinov 167, 089 01 Svidník, schválenie prevádzkového poriadku uvedeného zariadenia,

Žiadateľ: Vermex, s.r.o., Karpatská 743/2, 089 01 Svidník

Vyvesené: 19.12.2017 – 3.01.2018

 

Rozhodnutie o prerušení správneho konania

Prevádzka: „Reštaurácia Vermex“, Sov. hrdinov 167, 089 01 Svidník
Žiadateľ: VERMEX s.r.o., Karpatská 743/2, 089 01 Svidník
Vyvesené: 15.12.2017 – 2.01.2018