Úradná tabuľa

 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – MOM

rozhodnutie_RUVZSK/2020/01256-3 – pdf

rozhodnutie_RUVZSK_2020_01256-3 – asic (zip)

Poskytovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82, 08901 Svidník

Vyvesené dňa: 30.09.2020

 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorým sa nariaďuje vytvorenie zdravotníckeho zariadenia – MOM

Rozhodnutie – RUVZSK/2020/00859 – pdf

Rozhodnutie – RUVZSK/2020/00859 – asic (zip)

Poskytovateľ: Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Vyvesené dňa: 7.7.2020

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie – úhrada nákladov

Prevádzka: Balkánska zmrzlina, Sovietskych hrdinov, 089 01 Svidník

Prevádzkovateľ: Albina Markaj, Dukelská 59/66, 087 01 Giraltovce

Vyvesené: 15.10.2018 – 29.10.2018

 

Rozhodnutie na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky

Skúšobná prevádzka: „Skamat Interiér – Drevárska výroba“, Ul. čat. Nebiljaka 406, 089 01 Svidník,

Žiadateľ: Skamat Interiér s.r.o., Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník

Vyvesené: 9.2.2018 – 23.2.2018

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do skúšobnej prevádzky

Skúšobná prevádzka: „Drevárska výroba“, Ul. čat. Nebiljaka 406, 089 01 Svidník,

Žiadateľ: Skamat Interiér s.r.o., Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník

Vyvesené: 19.1.2018 – 2.2.2018

 

Rozhodnutie – uvedenie priestorov „Reštaurácia Vermex“ do prevádzky

Prevádzka: „Reštaurácia Vermex“, Sov. hrdinov 167, 089 01 Svidník, schválenie prevádzkového poriadku uvedeného zariadenia,

Žiadateľ: Vermex, s.r.o., Karpatská 743/2, 089 01 Svidník

Vyvesené: 19.12.2017 – 3.01.2018

 

Rozhodnutie o prerušení správneho konania

Prevádzka: „Reštaurácia Vermex“, Sov. hrdinov 167, 089 01 Svidník
Žiadateľ: VERMEX s.r.o., Karpatská 743/2, 089 01 Svidník
Vyvesené: 15.12.2017 – 2.01.2018