ÚVZ SR – Stanovisko k vyhradenému času pre seniorov

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a v súlade so stanoviskom konzília odborníkov upravuje vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov so zámerom ochrany ich zdravia v tejto náročnej situácii.

 

Aktuálne platný vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov v čase od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka bol stanovený aj vzhľadom na postupné uvoľňovanie činnosti prevádzok – predpokladá sa zvýšený pohyb ľudí na verejnosti, čo pre seniorov predstavuje vážne riziko.

 

Situácia z praxe: Seniori sa do 9:00 napríklad pri ceste na nákup alebo v obchodoch stretávajú s ľuďmi idúcimi do práce. Pokiaľ ide o skrátenie nákupného času do 11:00 v pracovných dňoch a zrušenie vyhradeného času v sobotu – reflektovalo sa aj na potreby z praxe, aby v ostatných nákupných hodinách nedochádzalo k neprimeranej koncentrácii osôb pod 65 rokov, najmä v rámci obedných prestávok počas pracovných dní. V prípade soboty sa zohľadnila skutočnosť skrátených otváracích hodín takýchto prevádzok a potreba niektorých skupín pracujúcich ľudí nakúpiť si v tomto čase.

 

Z týchto dôvodov bolo predmetné opatrenie prijímané – ako jeden z krokov chrániť seniorov  ako rizikovú skupinu ľudí aj tým, že im bol pevne stanovený vyhradený nákupný čas s dôrazom na ochranu ich zdravia. Ochorenie COVID-19 môže seniorom spôsobiť vážne až život ohrozujúce stavy.

 

Od platnosti uvedeného opatrenia Úrad verejného zdravotníctva SR prijal k uvedenej problematike množstvo podnetov, najmä zo strany pracujúcich seniorov. Úrad verejného zdravotníctva SR  vníma ich argumenty. Z tohto dôvodu sa hlavný hygienik SR rozhodol k operatívnemu prehodnoteniu opatrenia tak, že prevádzky budú môcť obsluhovať seniorov aj mimo vyhradený nákupný čas. Dôrazne však vyzývame seniorov, aby využívali vyhradený nákupný čas vždy, keď je to možné, a mimo tohto času, ak to nie je nevyhnutné, obchody nenavštevovali, respektíve aby požiadali o nákup príbuzných, známych, susedov, alebo aby využili v danej oblasti ponúkané služby samospráv.