Vyhlásenie Konzília odborníkov k súčasnej pandemickej situácii

Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi rýchlo zhoršuje. Krátkodobé predpovede hovoria, že do dvoch týždňov bude v nemocniciach 3 000 pacientov s COVID-19 a 300 z nich skončí na umelej pľúcnej ventilácii. Pri pokračujúcom trende do mesiaca vyčerpáme kapacity reprofilizovaných lôžok pre covidových pacientov a nevyhneme sa výraznému obmedzeniu plánovaných chirurgických zákrokov a  ostatnej zdravotnej starostlivosti. Tieto predpovede zhoršuje aj pohľad na vyčerpaných zdravotníkov, ktorí už teraz pracujú na hrane svojich psychických a fyzických síl. Konzílium považuje stav pandémie za alarmujúci.


V čase dostupných, účinných  a bezpečných vakcín je očkovanie najúčinnejším nástrojom pre riešenie pandemickej situácie. Na príklade krajín s vysokou zaočkovanosťou vidíme, že napriek pokračujúcej pandémii sú schopné uvoľniť veľkú časť protipandemických opatrení bez následného zaplnenia nemocníc covidovými pacientami a zároveň je to významná prevencia zbytočných úmrtí.


Na Slovensku je kompletne očkovaných len 45% obyvateľov. Zo štátov EÚ je na tom horšie už iba Rumunsko a Bulharsko. V rizikovej populácii starších ako 50 rokov je stále 732 000 osôb nechránených očkovaním.  Tak vysoký počet neočkovaných a prítomnosť rýchlo sa šíriaceho delta variantu vedie k prudkému nárastu hospitalizácií a úmrtí. S cieľom spomaliť tento nepriaznivý trend je potrebné urýchlene a urgentne prijať opatrenia. Ak sa nedarí zvyšovať zaočkovanosť, jedinou voľbou sú reštriktívne opatrenia, ktoré nie sú populárne, ale v situácii ohrozenia života a v záujme ochrany zdravia nevyhnutné.


Hlavným cieľom predkladaných opatrení je ochrana ľudského zdravia, zabránenie stratám na životoch a vyhnutie sa zatváraniu ekonomiky, či školských zariadení. Z odborného hľadiska vnímame, že je dôležité urgentne uskutočniť politické rozhodnutia, ktoré síce nemusia byť veľmi populárne, ale budú v záujme ochrany zdravia všetkých občanov SR. Uvedomujeme si aj nespokojnosť zaočkovaných ľudí túžiacich po slobode, ktorú im sľubovali reklamné spoty o očkovaní. Súčasná situácia však nedovoľuje uvoľniť  opatrenia  bez záruky ich dôslednej kontroly a kompenzácie vo forme väčších obmedzení pre nezaočkovaných ľudí. Konzílium vníma, že reštriktívne opatrenia by sa mali týkať predovšetkým ľudí, ktorí sa rozhodli nedať sa zaočkovať,  a to nie preto, aby sa títo ľudia cítili potrestaní, ale preto, aby v prípade ochorenia a potenciálnej hospitalizácie mali voľné lôžko.


Konzílium odborníkov sa odmieta prizerať  tomu ako sa Slovensko opäť rúti do zdraviu ohrozujúcej priepasti.


Žiadame preto vládu, aby bezodkladne prijala účinné opatrenia, ktoré povedú:

  • k záchrane ľudských životov a zachovaniu funkčného zdravotného systému – obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch; zaviesť Covid pasy (OTP) na vstup do zamestnania od červeného okresu; dôrazne odporúčať home office od červeného okresu; krátkodobo (1-2 týždne) prerušiť prezenčnú výučbu v bordových a čiernych okresoch; obmedziť otvorenie prevádzok do 22 hodiny od bordového okresu; dodržiavať zákaz konania  vysokorizikových aktivít ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia, spoločenské večere s tancom v čiernej farbe okresu; akcelerovať podávanie 3. dávky vakcíny najmä v rizikových skupinách a zariadeniach sociálnych služieb; navýšiť počet reprofilizovaných lôžok; zvýšiť dostupnosť monoklonálnych protilátok;

  • k zvýšenej zaočkovanosti populácie – platiť zvýhodnenú PN-ku pri ochorení na Covid-19 len zaočkovaným; motivovať obyvateľov na prvú dávku očkovania; zaangažovať regionálnych politikov, samosprávy, občianske a kresťanské komunity; zvážiť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov tak, ako to robia v iných štátoch EÚ; vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti, ako jediného nástroja na zvládnutie tretej vlny a aj prípadných ďalších;

  • k plneniu nastavených opatrení   zabezpečiť kontrolu.V Bratislave, 4.11. 2021