VYZVI SRDCE K POHYBU

Od 10. mája do 1. augusta 2021 prebieha IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“, ktorú  v súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu vyhlásil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v  spolupráci  s  ostatnými  regionálnymi  úradmi  verejného  zdravotníctva  v SR.

     Do kampane sa môže zapojiť každý bez rozdielu veku. Súčasťou kampane je aj súťaž o vecné dary v podobe peňažných poukážok na nákup športových potrieb či personalizované jedálničky. Podmienkou na zaradenie do žrebovania je vykonávanie fyzickej aktivity aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej kombinácie týchto intenzít týždenne počas minimálne 4 týždňov za sebou.

A keďže máme za sebou prvú polovicu tejto kampane, ešte stále má každý šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať aktívne  žiť.

Online formulár alebo účastnícky list môžu súťažiaci vyplniť len raz a až po splnení podmienok súťaže alebo na konci kampane. Ak sa súťažiaci rozhodne pre túto formu, pred začatím vykonávania aktivít, by si mal poznačiť počiatočnú váhu a aktivity si zatiaľ zaznamenávať mimo formulár. Podrobné informácie nájdete v účastníckom liste.

účastnícky listwww.ruvzsk.sk, www.vzbb.sk

online formulárwww.ruvzsk.sk, www.vzbb.sk

 

Viac informácií nájdete tu!

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať:

 

Adresa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica

Tel. číslo: 0917 246 635, 0917 246 180

E-mail: poradna.zdravia@vzbb.sk