„Vyzvi srdce k pohybu“

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie

Vieš, že nedostatok pohybu zabíja?

 

     Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa významnou mierou podieľa na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

     Kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ je iniciovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou a  zabezpečujú ju všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

     Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

     Pozývame všetkých dospelých ľudí, ktorí cítia, že by mali žiť aktívnejšie a viac času venovať cvičeniu, rekreačnému športovaniu, alebo fyzickej práci, či aspoň cestou do práce využili vlastnú silu namiesto auta, aby sa zapojili do súťaže, ktorá je aj v tomto roku súčasťou kampane a vyhrali pekné ceny.

     Účastníci našej súťaže v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zhodili nadbytočné kilogramy a väčšina sa vďaka pravidelnému pohybu začala cítiť lepšie!

     Súťaž začína 25.3.2019 a potrvá do 16.6.2019. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí dosiahli vek 18 rokov, budú mať pohybovú aktivitu aspoň 4x do týždňa a venovať v každom týždni pohybu najmenej 210 minút v priebehu aspoň 4 týždňov.

 

Nemáš ešte 18, ale vieš čítať, písať, baví ťa šport, turistika a športové hry?

     Vyhraj v súťaži detských podporovateľov kampane, nahovor aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži „Vyzvi srdce k pohybu“. Čím viac dospelých ľudí získaš do súťaže, tým väčšie máš šance vyhrať v žrebovaní!

            Účastníkom súťaže ponúkame zdarma vstupné aj výstupné testy
v Poradni zdravia (vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu, glukózy, HDL cholesterolu, triglyceridov z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku a hmotnostného percenta telesného tuku).

     Účastnícky list a bližšie informácie  o kampani získate na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79, tel. č. 054/7880026, e-mail sk.pczvpz@uvzsr.sk alebo na webových stránkach: www.ruvzsk.sk, www.vzbb.sk www.uvzsr.sk.

 

Prekonajte pohodlnosť – vyhráte zdravie!

 

účastnícky list VSkP_2019

Plagát VSkP 2019

 

Oddelenie epidemiológie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom vo Svidníku