Zoznam zmlúv

číslo zmluvy Dodávateľ IČO dodávateľa Názov zmluvy - Dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum  platnosti Suma v EUR
1/2011 Slovanet, a.s. Bratislava 35765143 o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete 27.6.2011 1.7.2011 30.11.2013 96,00
  ZO OZ pri RÚVZ vo Svidníku -

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

pre št. zamestnancov a zamestnancov v prac. pomere pri výkone prác vo verejnom záujme v RÚVZ so sídlom vo Svidníku

30.12.2011 1.1.2012 31.12.2012 -