Predvoľba                  054

Meno a priezvisko

Priama linka

e-mail

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu -

Mgr. Helena Hrebeňaková, MPH,MHA

788 00 11

sk.hrebenakova@uvzsr.sk

Sekretariát, podateľňa

Alena Sopoligová

788 00 12

ruvzsk@uvzsr.sk

sk.sekretariat@uvzsr.sk

právnik

JUDr. Angela Melníková

788 00 15

sk.melnikova@uvzsr.sk

Epidemiológia a zdravotná výchova

Vedúca oddelenia 

MUDr. Ingrid Senajová, MPH

788 00 31

sk.senajova@uvzsr.sk

 

Mgr. Jana Vanátová

Mgr. Edita Podaná

Jana Ufnárová

788 00 26

sk.epidemiologia@uvzsr.sk

 

 

sk.pczvpz@uvzsr.sk

 

Preventívne pracovné lekárstvo

Vedúca oddelenia 

Ing. Slávka Vasilenková

788 00 29 

sk.vasilenkova@uvzsr.sk

Oddelenie

Anna Hanáková

788 00 24

sk.ppl@uvzsr.sk

 

Miroslav Gerek

Hygiena životného prostredia

Vedúca oddelenia 

Mgr. Helena Hrebeňaková

788 00 11

sk.hrebenakova@uvzsr.sk

Odd. hygieny životného prostredia

Mária Viravcová

788 00 27

sk.hzp@uvzsr.sk

 

Mgr. Janka Mičáková

 

Mgr. Lýdia Pillárová

Hygiena výživy

Vedúca oddelenia 

MVDr. Kveta Kurucová, MPH

788 00 25

sk.kurucova@uvzsr.sk

oddelenie

Mgr. Denisa Kačmárová

788 00 23

sk.hv@uvzsr.sk

Emília Krifková

Renáta Tyčová

Hygiena detí a mládeže

Vedúca oddelenia 

MVDr.Viera Michališinová, MPH

788 00 30

sk.michalisinova@uvzsr.sk

oddelenie

Mgr.. Galina Hakunová

788 00 22

sk.hdam@uvzsr.sk

Osobný úrad

Vedúci OÚ, právnik

Mgr. Jaroslav Kušnír

788 00 14

sk.osobnyurad@uvzsr.sk

osobný úrad

Helena Horkavá

788 00 16

sk.horkava@uvzsr.sk

Odd. hospodársko-technických činností

Vedúca HTČ

Mgr. Jana Skirková

 788 00 13 

sk.htc@uvzsr.sk

účtovníčka

Anna Kriľová

788 00 17

sk.krilova@uvzsr.sk

šofér

Miroslav Kurty

788 00 18