„ŽIŤ S DOBOU“

Psychosociálna podpora seniorov počas pandémie Covid-19

 

Súbor nástrojov na podporu duševného zdravia pre seniorov počas pandémie Covid-19

Pandémia COVID-19 má nepriaznivý vplyv na starších ľudí, u ktorých je vyššie riziko vzniku závažnejších symptómov ochorenia a v dôsledku toho aj úmrtia. Toto zvýšené riziko je čiastočne dôsledkom zmien imunitného systému súvisiacich s vekom, ktoré sťažujú boj s chorobami a infekciami. U starších dospelých je tiež väčšia pravdepodobnosť existencie viacerých zdravotných problémov (kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne, onkologické ochorenia. ..) a súbežné užívanie viacerých liekov, ktoré sťažujú zvládanie a zotavenie sa z choroby vrátane ochorenia COVID-19.

Cieľom je podeliť sa so staršími  dospelými o odporúčania, ako chrániť svoje zdravie a pohodu, ako aj to, ako môžu aj oni poskytovať podporu svojmu okoliu počas pandémie COVID-19 a mimo nej. Sada nástrojov obsahuje päť veľkých ilustrácií plagátov, ktoré je možné vytlačiť alebo zobraziť na obrazovke, pričom každá z nich rieši jednu z nasledujúcich otázok:

 1. Ako môžem zostať zdravý?

 • Trénujte si myseľ. Stimulujte a udržiavajte ju včinnosti (lúštite krížovky, vyplňte sudoku, učte sa cudzí jazyk, poskladajte si puzzle…)
 • Dodržiavajte svoj pravidelný denný režim alebo si vytvorte nový.
 • Spite a stravujte sa pravidelne v rovnakom čase každý deň.
 • Stravujte sa zdravo a vyvážene, pite dostatok tekutín. Konzumujte zdravé a obmedzte nezdravé potraviny. Nefajčite a obmedzte pitie alkoholu.
 • Snažte sa každý den venovať aspoň 30 minút nejakej fyzickej aktivite, najlepšie na čerstvom vzduchu.
 • Berte pravidelne lieky, ktoré vám predpísal lekár, neprestaňte s užívaním, kým to lekár neschváli. Absolvujte pravidelné preventívne prehliadky.

  

 1. Čo môžem urobiť pre zlepšenie nálady?

 • Dodržiavajte denný režim, zaraďte do neho zaujímavé aktivity, na ktoré sa tešíte. Zapájajte sa do komunitných aktivít.
 • Buďte v kontakte so svojou rodinou a priateľmi.
 • Sústreďte sa na aktivity, ktoré vás rozptýlia, upokoja alebo rozveselia a zaraďte ich do svojho denného režimu.
 • Vyskúšajte  meditáciu, relaxáciu alebo dychové cvičenia, ktoré pomôžu uvoľniť napätie a pomáhajú navodiť stav pokoja a pohody.
 • Ukrývate v sebe veľkú silu a múdrosť, podeľte sa s tým.
 1. Ako môžem byť spojený so svojou rodinou a komunitou?

 • Ak len trošku môžete pomáhajte a zaujímajte sa o iných.
 • Pravidelne komunikujte so svojou rodinou a priateľmi.
 • Zostaňte aktívny vo svojej komunite, cirkvi, kostole alebo zbore.
 • Zapojte sa do nejakej aktivity alebo menšej skupiny vo svojej  komunite, kostole alebo v zbore.
 • Vyuužite on-line alebo telefonickú možnosť spojenia.
 • Sledujte bohoslužby v televízii alebo on-line.

 

 1. Kde môžem získať pomoc ak ju potrebujem?

 • Kontaktujte odborníka – lekára, psychológa alebo sociálneho pracovníka, ak počas viacerých dní za sebou prežívate stres, úzkosť alebo strach.
 • Požiadajte o pomoc svoju rodinu, priateľov.  
 • Obráťte sa na vašu komunitu, na svojho farára alebo pastora. Je prirodzené, že občas cítime strach, obavy alebo sa cítime osamelý, môže nám však pomôcť, keď sa o tom porozprávame.

 

 1.  Ako sa môžem vyrovnať so smútkom?

 • Dajte smútku čas. Častokrát sa nám zdá, že smútok a bolesť, ktorú prežívame sa nikdy neskončí, ale čas zmierňuje rany.
 • Spomeňte si na šťastné chvíle so svojou rodinou, priateľmi a sústreďte sa na pekné spomienky.
 • Obráťte sa na sociálneho pracovníka, psychológa, farára alebo pastora, ktorí vedia, ako pomôcť, keď prežívae ťažké chvíle.
 • Sústreďte sa na aktivity, ktoré vás tešia a robia vám radosť.

Pripravil: Oddelenie EPZaVZ