1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Každoročne si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom sa stala červená stužka, ktorej pripnutím vyjadrujeme podporu osobám postihnutým HIV / AIDS.

Infekcia HIV / AIDS predstavuje jednu z najhorších hrozieb pre ľudský život. Zasahuje do všetkých úrovní spoločnosti, rozvracia sociálny a ekonomický rozvoj, ohrozuje ľudské životy.

HIV / AIDS je ochorenie ľudí, ktoré sa prejavuje poruchami imunitného systému a končí smrťou.

Existujú 3 základné cesty prenosu HIV:

  • najrozšírenejší je sexuálny prenos. Odhaduje sa, že vo svete heterosexuálny spôsob prenosu predstavuje až 75 % infekcií HIV, homosexuálny približne 5 %,
  • parenterálny prenos ( krvnou cestou )- transfúzie cca 5 %, rovnako injekčné užívanie drog 5 %,
  • prenos z matky na dieťa predstavuje asi 10 %.

Vírus  HIV sa neprenáša vzduchom, vodou, potravinami, spoločenským stykom, kýchaním, kašlaním, predmetmi dennej potreby, kúpaním v bazénoch, spoločným používaním toaliet, spŕch, sáun,  komármi, muchami alebo kliešťami.

Najspoľahlivejším spôsobom ako sa chrániť pred zradným ochorením je vernosť a stálosť v partnerských vzťahoch, pretože v spôsobe prenosu infekcie v doterajšej histórii dominuje prenos sexuálnym stykom. Sexuálny vzťah s jedným partnerom zníži riziko nákazy vírusom HIV a inými pohlavnými chorobami.

Ďalšími preventívnymi opatreniami sú: používanie prezervatívov, zabezpečenie bezpečnej krvi a jej účelové používanie v prípade transfúznych prípravkov, zabezpečenie aseptických podmienok pri výkonoch porušujúcich anatomickú bariéru kože ( zdravotný výkony, kozmetické výkony, tetovanie piercingy ),  realizácia vyšetrení anti – HIV protilátok u gravidných žien.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike od roku 1985 do 31.10.2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 961 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 814 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 717 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 104 osôb (91 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS).

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov
k 31.10.2017

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a  získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,8% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,0% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu
Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.06.2017
(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)