Pracovná zdravotná služba

PZS – zmeny v povinnostiach zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci