24. Marec – Svetový deň tuberkulózy

Tuberkulóza je chronická infekčná choroba, ktorú vyvoláva bacil tuberkulózy. Choroba sa najčastejšie šíri vdýchnutím tuberkulóznych zárodkov. Do prostredia sa infekcia dostáva od človeka s neliečenou, čerstvou formou pľúcnej tuberkulózy, ktorý vylučuje do prostredia kvapôčky spolu s bacilom pri reči, kašli a pri kýchaní. Prenášať chorobu môže aj choré zviera. Najvnímavejší na infekciu bacilom tuberkulózy sú deti a osoby so zníženou obranyschopnosťou organizmu. Najčastejšie postihnutým orgánom sú pľúca, ale môže byť postihnutá aj pohrudnica, lymfatické uzliny, mozgové blany, kosti, oči a koža (tzv. mimopľúcna tuberkulóza).

Najčastejšie príznaky tuberkulózy sú: kašeľ, zvýšená teplota hlavne popoludní a po námahe, malátnosť, zvýšená potivosť, úbytok na hmotnosti, nechutenstvo, pichanie na hrudníku pri dýchaní, vykašliavanie krvi, ochorenie však môže prebiehať aj bez výraznejších príznakov.

V roku 2014 ochorelo na tuberkulózu 9,6 milióna ľudí a 1,5 milióna ľudí na ňu zomrelo. Ako uvádza kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, na tuberkulózu zomiera vo svete najviac ľudí zo všetkých infekčných ochorení. „Viac než 95 % všetkých úmrtí na TBC je v málo- a stredne rozvinutých krajinách,“ uviedla WHO.

Problémy spôsobuje takzvaná multirezistentná forma tuberkulózy, ktorá vzdoruje väčšine liekov. V roku 2014 sa podľa dostupných údajov vyvinula multirezistentná forma TBC u 480 tisíc ľudí.

Napriek nástupu multirezistentnej tuberkulózy je choroba na ústupe. Incidencia TBC klesala od roku 2000 v priemere o 1,5 % každý rok a je o 18 % nižšia než v roku 2000. Úmrtnosť klesla o 47 % medzi rokmi 1990 – 2015.

Odhaduje sa, že vďaka celosvetovému úsiliu sa zachránilo v rokoch 2000-2015 až 43 miliónov životov, uzatvára WHO.

 

Menej chorých aj na Slovensku

Do Národného registra TBC bolo v minulom roku nahlásených 317 prípadov tuberkulózy, v porovnaní s rokom 2014 je to o takmer dvadsiatku menej. Najviac sa tuberkulóza vyskytovala v Prešovskom a Košickom kraji, za nimi nasledovali Bratislavský a Banskobystrický kraj, naopak, najnižší výskyt bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji.

Na Slovensku vlani na tuberkulózu zomrelo päť pacientov. Napriek tomu sa Slovensko radí v súvislosti s liečbou tejto choroby medzi úspešné krajiny.

„Analýza výsledkov liečby za rok 2014 nám dokumentuje, že liečba, ktorú dostávajú naši pacienti, je plne indikovaná a správna. 93-percentnú úspešnosť liečby máme u otvorených foriem pľúcnej tuberkulózy, to sú tí pacienti, ktorí sú masívne infekční pre svoje okolie, a celkovo máme 86-percentnú úspešnosť,“ priblížil situáciu na Slovensku primár Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič.

 

Ako môžete pomôcť v boji proti tuberkulóze, ako môžete uchrániť seba a vaše deti pred infekciou?

Dodržaním zásad správnej životosprávy vrátane pravidelného pohybu na čerstvom vzduchu, vyhýbaním sa cigaretovému dymu a dostatočným vetraním vnútorných priestorov zvýšite odolnosť svojho organizmu pred infekciou. Ak máte člena rodiny, ktorý už dlhší čas kašle a po bežnej liečbe sa jeho stav neupraví, je potrebné, aby vyhľadal odbornú ambulanciu pre pľúcne choroby.

Rýchlou izoláciou a včasnou liečbou chorých na tuberkulózu sa dá zabrániť vzniku ťažkých foriem ochorenia a prerušiť reťazec infekcií zdravých ľudí. Nenavštevujte s deťmi chorých, ktorí dlhšie kašlú a nie je známa presná diagnóza ich choroby, tým ich chránite pred možnou nákazou. Očkovanie proti tuberkulóze BCG vakcínou výrazne znižuje riziko ochorenia na tuberkulózu a chráni pred jeho závažnými formami.

Tuberkulóza je ochorenie, ktoré vieme úplne vyliečiť, avšak jeho liečba je nákladná a trvá dlhšie, preto najúčinnejšie je tuberkulóze predchádzať. To vyžaduje, aby sme na možnosť jej výskytu a šírenie sa v súčasných podmienkach mysleli, nepodceňovali túto skutočnosť a urobili všetko preto, aby sme tuberkulózu dostali pod kontrolu. Záleží na každom z nás.