Chorobnosť ARO

Situácia vo výskyte sezónnej chrípky a chrípke podobných ochoreniach v 19. kalendárnom týždni 2021 za okresy Svidník a Stropkov

Okres Svidník

Chrípka – v 19. kalendárnom týždni bolo hlásených 118 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 403,62/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni (graf č.1). Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine 0-5 rokov 1654,2/100 000. Oproti minulému kalendárnemu týždňu došlo k vzostupu chorobnosti o 2,6%. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia nebola hlásená.

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v obmedzenom režime.

Čítať viacChorobnosť ARO