Európsky týždeň boja proti drogám

     Každoročne pripadá Európsky týždeň boja proti drogám na tretí novembrový týždeň. V roku 2023 tento týždeň prebieha od 13. do 19. novembra. Jeho zámerom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych a nelegálnych drogách.

     V roku 2022 bol vládou SR schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021 – 2030. Cieľom je zvýšiť zdravotné uvedomenie a zdravotnú gramotnosť o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu, ako aj redukovať negatívne dopady pitia alkoholu na rôzne cieľové skupiny, presadzovaním dôsledného dodržiavania regulačných opatrení zo strany štátu.

Čítať viacEurópsky týždeň boja proti drogám

Deň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

   

     V rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 24.10.2023 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva

kampane Zdravé pracoviská 2023-2025:

„Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“,

 

Čítať viacDeň otvorených dverí – Európska kampaň EU – OSHA

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská – Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“

 

     Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začína v roku 2023 trojročnú kampaň „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“, ktorej cieľom je stimulovať spoluprácu v záujme bezpečnej a produktívnej digitálnej transformácie práce.

    Jedným zo spôsobov ako to dokázať, je strategické plánovanie založené na piatich hlavných cieľoch:

  1. Poskytovaním faktov a čísel zvyšovať informovanosť o dôležitosti, relevantnosti a dôsledkoch digitálnej transformácie práce vrátane podnikovo-hospodárskych dôsledkov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).
  2. Zvyšovať informovanosť a praktické znalosti vo všetkých odvetviach, na všetkých typoch pracovísk a pri všetkých špecifických skupinách pracovníkov (napr. ženy, migranti) o bezpečnom a produktívnom používaní digitálnych technológií v práci.
  3. Zlepšovať vedomosti o nových a vznikajúcich rizikách a príležitostiach súvisiacich s digitálnou transformáciou práce.
  4. Podporovať vykonávanie hodnotenia rizík a zdravé a bezpečné proaktívne riadenie digitálnej transformácie práce poskytovaním prístupu k relevantným zdrojom (napr. osvedčeným postupom, kontrolným zoznamom, nástrojom a usmerneniam).
  5. Spájať zainteresované strany s cieľom uľahčiť výmenu informácií, vedomostí a osvedčených postupov a stimulovať spoluprácu v záujme bezpečnej a produktívnej digitálnej transformácie práce.

Čítať viacEurópska kampaň EU – OSHA

Svetový deň srdca 29. September

Svetový deň srdca vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci so Svetovou federáciou srdca (WHF) každoročne na 29. septembra. Pripomíname si ho od roku 2000. Hlavnou myšlienkou tohto Svetového dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení a propagovať význam prevencie týchto ochorení prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Čítať viacSvetový deň srdca 29. September

26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Problémy súvisiace s užívaním drog ovplyvňujú milióny ľudí na celom svete. Drogy sa stali realitou našej súčasnosti a každý kontakt s drogou nesie v sebe obrovské riziko vzniku drogovej závislosti. Tvrdenie, že: „mne sa to nemôže stať“ prípadne „viem kde je hranica“ znamená podliehať ilúzii.

Čítať viac26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

POZOR HOAX: Upozorňujeme na falošnú korešpondenciu školám v mene pracovníkov ÚVZ SR

Upozorňujeme na podvodné emaily, ktoré sú neznámou osobou zasielané na emailové adresy škôl a školských zariadení v SR. Osoba sa snaží navodiť dojem, že ide o oficiálnu korešpondenciu ÚVZ SR a zneužíva pritom mená skutočných pracovníkov ÚVZ SR. Podvodné emaily s falošnou korešpondenciou sú odosielané z domény uvzsr.eu. Zdôrazňujeme, že skutoční pracovníci ÚVZ SR majú adresy na doméne uvzsr.sk.

Čítať viacPOZOR HOAX: Upozorňujeme na falošnú korešpondenciu školám v mene pracovníkov ÚVZ SR

Od 20. marca rušíme vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov

Úrad verejného zdravotníctva SR kompletne zruší vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov s účinnosťou od 20. marca 2023 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva SR a odborným konzíliom. Osoby s COVID-19 už od tohto dátumu nebudú mať povinnú päťdňovú domácu izoláciu. Tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach budú dospelí i … Čítať viac Od 20. marca rušíme vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov

Svetový deň boja proti AIDS – 1. december

Svetový deň boja proti AIDS, ktorý si každoročne pripomíname 1.decembra, spája ľudí z celého sveta, aby sa zvýšilo povedomie o HIV/AIDS a prejavila sa medzinárodná solidarita. Tento deň je príležitosťou podporiť prevenciu, liečbu a starostlivosť o pacientov s HIV/AIDS. Už niekoľko rokov  na Svetový deň boja proti AIDS sa pracovnici Regionálnych úradov verejného zdravotníctva snažia interaktívnym projektom ,,Hrou proti AIDS“ oboznámiť … Čítať viac Svetový deň boja proti AIDS – 1. december

Deň otvorených dverí

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská znižujú záťaž“

 

     Od 24. októbra 2022 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 25.10.2022 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“,

 

Čítať viacDeň otvorených dverí