Deň otvorených dverí

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská znižujú záťaž“

 

     Od 24. októbra 2022 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 25.10.2022 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“,

 

kde Vám odborní zamestnanci poradia a zodpovedajú na otázky týkajúce sa napr.

  • právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou,
  • preventívne posúdenie zdravotných rizík z poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou.

Viac informácii o kampani  nájdete na  stránke https://healthy-workplaces.eu/sk a na internetovej stránke RÚVZ Svidník: www.ruvzsk.sk.

 

Ing. Slávka Vasilenková

odd.PPLaT, RÚVZ Svidník