Deň otvorených dverí

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

Od 21. októbra 2019 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv.  303 a 312) uskutoční

 

dňa 25.10.2019 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

 

Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“,

 

kde Vám odborní zamestnanci poradia a zodpovedajú na otázky týkajúce sa napr.

  • právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi,
  • hodnotení zdravotného rizika pri práci,
  • odstraňovania materiálov s obsahom azbestu zo stavieb,
  • preventívne posúdenie zdravotných rizík z chemických faktorov,
  • obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých nebezpečných chemických látok a ich negatívne pôsobenie na zdravie zamestnancov.

Viac informácii o kampani  nájdete na  stránke https://healthy-workplaces.eu/sk a na internetovej stránke RÚVZ Svidník: www.ruvzsk.sk.

 

Ing. Slávka Vasilenková

odd.PPLaT, RÚVZ Svidník