Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“      Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať skoro na všetkých pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia to vyvoláva veľké obavy.      Expozície nebezpečným látkam na pracovisku vedú … Čítať ďalej Európska kampaň EU – OSHA